CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Harruat fjalëkalimin

Mund të arrini deri te lidhja për risetim duke dhënë adresën tuaj të emailit.

Nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj të Fortrade, megjithatë ju kujtohet adresa e emailit, ndiqni këto hapa që përsëri të keni qasje në llogarinë tuaj:

1. Shënoni adresën e emailit

2.Shkoni te kutia e emailit

3. Klikoni te lidhja për të risetuar fjalëkalimin.

4. Defino fjalëkalimin e ri.

Fjalëkalimi duhet të përmbajë nga 6 deri në 15 karaktere, një shkronjë të madhe, shkronjat e tjera të vogla dhe një numër. Nuk mund të përmbajë simbole ose karaktere të tjera si #-/ or &, etc.