CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Initial Margin Requirement (Kërkesa iniciale e margjinës)

Initial Margin Requirement (Kërkesa iniciale e margjinës)

Përqindja e çmimit të letrave me vlerë me të cilën një tregtar mund t’i blejë (ose për para të gatshme ose në formë të letrave me vlerë margjinale).

- I -