Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- S -

Saldo konta

Kwota pieniędzy na koncie na początku dnia roboczego, obejmująca m.in. wszystkie wpłaty, wypłaty i/lub inne środki pieniężne i ich ekwiwalenty (=aktywa minus zobowiązania). Jeśli handlowiec postanowi zamknąć otwartą pozycję, saldo konta zostanie zmienione zgodnie z kwotą jego/jej zysku lub strat.

Scentralizowany rynek giełdowy

Krajowa lub lokalna giełda, na której papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane są po cenach stałych bez jakiegokolwiek wpływu ze strony konkurencyjnego rynku. Podane ceny papierów wartościowych notowanych na rynku stanowią tylko cenę, która jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy chcą kupić lub sprzedać pewne zabezpieczenie finansowe. Do głównych scentralizowanych rynków giełdowych na całym świecie zalicza się rynki akcji, takie jak TSE, giełdy papierów wartościowych i towarowe, takie jak CME i ASE. Rynku walutowy, odmiennie, jest rynkiem zdecentralizowanym, ponieważ nie ani ma jednego, fizycznie określonego miejsca, dokąd inwestorzy mogą udać się w celu handlu na walutach.

SEK

Oficjalny kod korony szwedzkiej.

Sektor kluczowy

Branża, która ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki kraju.

Sentyment giedowy

Powszechna i przeważająca postawa przedsiębiorców giełdowych wobec danego rynku, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, przejawiająca się w procentach aktualnie otwartych zleceń kupna i sprzedaży.

Sesja azjatycka

Latem obrót giełdowy zaczyna się o 00:00 GMT i trwa do 9:00 GMT, natomiast zimą zaczyna się o 23:00 GMT i trwa do 08:00 GMT. Pojęcie znane również, jako sesja tokijska.

SGD

Oficjalny kod dolara singapurskiego.

Siła finansowa

W odniesieniu do handlu online siła finansowa odzwierciedla zdolność przedsiębiorcy giełdowego do otwierania nowych transakcji z poziomu platformy transakcyjnej. Oblicza się ją według jego/jej wolnego marginesu (czyli różnicy pomiędzy kapitałem a wykorzystanym marginesem).

SNB

Szwajcarski Bank Narodowy, bank centralny Szwajcarii.

Spot

Transakcja, która wymaga natychmiastowego rozliczenia (w większości przypadków: dwa dni robocze po jej wykonaniu).

Sprzedaj

Podjęcie krótkiej pozycji na zbywalnych papierach wartościowych, takich jak pary walutowe, akcje, indeksy lub towary. Przeciwieństwo “Kup” (lub długiej pozycji).

Średnia krocząca (moving average, MA)

Wskaźnik często wykorzystywany w analizie technicznej w celu identyfikacji i wykazania średniej wartości papieru wartościowego lub ceny instrumentu finansowego w ciągu określonego okresu czasu. Średnia krocząca służy do wygładzania danych dotyczących cen oraz pomaga potwierdzić tendencje cenowe i kierunki. Określana również, jako średnia krocząca prosta lub SMA (simple moving average). Istnieją trzy główne rodzaje średniej kroczącej, stosowane w dziedzinie handlu forex: prosta, ważona i wykładnicza.

SSL

Secure Sockets Layer. Zapewnia i utrzymuje stałe połączenie między przeglądarkami i stronami internetowymi, co umożliwia bezpieczną transmisję danych osobowych użytkowników.

Standard Bezpieczeństwa Danych Branży Kart Płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

Zastrzeżony standard bezpieczeństwa informacji dla instytucji finansowych i organizacji realizujących transakcje online za pośrednictwem dostawców kart kredytowych i głównych kart debetowych (Visa, MasterCard, American Express, itd.). Administrowane i zarządzane przez międzynarodową Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa Danych Branży Kart Płatniczych (Payment Card Industry Security Standards Council), standard PCI DSS został opracowany w celu zwiększenia ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz zmniejszenia ryzyka oszustw związanych z kartami kredytowymi. Firmy brokerskie, takie jak Fortrade, muszą postępować zgodnie z tym standardem w celu utrzymania akredytacji.

Sterling (szterling)

Popularne określenie funta brytyjskiego (GBP).

Stosunek kupna do sprzedaży (put/call ratio)

Liczba opcji put (na sprzedaż notowanych aktywów) w stosunku do liczby opcji call (na zakup notowanych aktywów). Działa jako ważny wskaźnik dla określenia ogólnej tendencji rynkowej.

Swap

Co to jest Swap?

Swap to nocna kwota obciążenia/kredytu otwartej pozycji. Kwota ta odzwierciedla różnice w stopach procentowych pomiędzy bankami centralnymi (na podstawie stawek rynkowych i spreadów) dwóch powiązanych aktywów. Swapy są kredytowane lub obciążane raz za każdy dzień tygodnia za wyjątkiem środy, gdzie są one obciążane lub kredytowane 3 razy swoją normalną kwotą. Obciążenia swapów naliczane są dziennie o godzinie 20:59 czasu GMT.

Jak opłaty swapów wpływają na traderów?

Opłaty swapów są publikowane codziennie przez instytucje finansowe, z którymi Fortrade współpracuje i są obliczane i ustalane według różnych kryteriów zarządzania ryzykiem i warunków rynkowych. Swapy premium obliczane są w następujący sposób:

Wartość pip (w zależności od wielkości transakcji) * Stopa swap w pipsach * Liczba nocy = Obciążenie/kredyt swapu.

Przykład z rynku forex:
Otwierasz pozycję krótką (Sprzedaż) w EUR/USD za 1 pozycję z kontem w USD:

  • 1 pozycja = 100 000
  • 1 wartość pip = 10 USD
  • Stopa swap = -3,2839 punkty (odpowiednik 0,32839 pipsów)
  • Liczba nocy = 1

Swap premium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

Przykład transakcji CFD:
Otwierasz długą pozycję (Kup) na ropę naftową za 1 pozycję (1,000 baryłek) z konta w USD:

  • Stopa swap = -0,3807
  • Wartość 1 centa = 10 USD
  • Liczba nocy = 1

Premium swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Linki powiązane z opłatami swapów
Bank Centralny (CB)
Para walutowa
Wymiana walutowa
Oprocentowanie
MetaTrader 4 (MT4)
Pozycje nocne

Swissy

Co to jest Swissy?

„Swissy” ma dwa znaczenia w świecie foreksu. Ogólny termin jest slangowym określeniem franka szwajcarskiego (CHF). Powszechniej termin Swissy” odnosi się do pary walutowej USD/CHF, która mierzy siłę dolara amerykańskiego względem franka szwajcarskiego. Uważa się ją za jedną z głównych par walutowych.

Jak się używa Swissy?

Jak w przypadku dowolnej pary walutowej pierwsza kwotowana waluta jest „walutą bazową” i zawsze jest równa 1. Druga waluta jest „walutą kwotową” lub „kontrwalutą” i odzwierciedla wartość jednej jednostki waluty bazowej. Na przykład, jeśli Swissy, która, jak powiedzieliśmy, oznacza USD/CHF, jest na poziomie 1,01652, oznacza to, że 1 dolar amerykański jest równoważny z 1,01652 franka szwajcarskiego. Jeśli Swissy wzrośnie do 1,02000, USD będzie mocniejszy, ponieważ można za niego kupić więcej franków niż można było przedtem. Jeśli Swissy spadnie do 1,01225, frank będzie mocniejszy. Na witrynie Fortrade najnowszy co do minuty wykres Swissy można znaleźć tutaj.

Linki związane z Swissy
Waluty podstawowe i notowane (Base and Quote Currencies)
Para walutowa
Główne pary walutowe (majors)
USD
Weź zysk (W/Z) (Take Profit, T/P)

SX5E

Symbol indeksu Euro Stoxx 50, wiodącego europejskiego indeksu giełdowego dla strefy euro.

System trójsesyjny

Rynek walutowy dzieli sieę na trzy sesje handlowe: azjatycką (lub tokijską), europejską (lub londyńską) oraz północnoamerykańską (lub nowojorską). Nazywany też po prostu jako Forex 3.

Szampańskie akcje

Czym są szampańskie akcje?

Szampańskie akcje, to akcje, których wartość bardzo wzrosła w bardzo krótkim czasie często niespodziewanie.  Akcje szampańskie mogą pochodzić z dowolnego sektora jakiejkolwiek branży. Najlepszym, niedawnym przykładem będą akcje grupy Amerykańskich Linii Lotniczych, które pomiędzy wrześniem 2013 r. a końcem 2014 r. odnotowały dramatyczny wzrost o ponad 233%.

Termin „Szampańskie akcje” pochodzi od pomysłu, że akcjonariusze są tak podekscytowani ogromnymi zarobkami w krótkim czasie, że otwierają butelkę szampana, aby świętować. Nagły wzrost cen akcji przywodzi również na myśl obraz wystrzeliwanego do góry korka od szampana.

Jak można wykorzystać szampańskie akcje?

Szampańskie akcje mogą być wyjątkowo dochodowe dla traderów, którzy kupią je wystarczająco wcześnie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że równie szybko, jak wartość szampańskich akcji rośnie, przysłowiowa bańska może również pęknąć i akcje mogą szybko stracić na wartości.  Znając dokładnie najlepszy moment na kupienie i sprzedanie akcji wymaga dogłębnego zrozumienia trendów rynkowych, jak również doskonałej analizy podstawowej i technicznej.Powiązane z szampańskimi akcjami

Aktywna giełda
Najwyższe
Kryptowaluta

Szczyt

Najwyższy punkt (czyli cena, szybkość, wartość) notowania określonego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w określonym czasie.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.