CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 73% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.

Fiat money

Fiat money

Што претставува (fiat money)?

Fiat money е термин кој им се дава на повеќето валути што се формирани како легален тендер од страна на владите, без да бидат инкорпорирани во физичка стока, како злато или сребро.

Како се користи (fiat money)?

Самата основа на онлајн тргувањето, особено девизното тргување, без разлика дали се работи за големи валутни парови, помали парови или егзотични валутни парови, се базира околу силата на фиат валутите една на друга. Вредноста на секоја валута може да биде засегната од голем број надворешни фактори, но најрезистентен фактор може да биде довербата што јавноста ја има во силата на одредена валута. На пример, ако разните економски ситуации во Обединетото Кралство ги натера инвеститорите да влијаат врз силата на британската фунта, тогаш вредноста на GBP во однос на другите валути – поточно еврото и УСД – ќе се намали, бидејќи инвеститорите се оддалечуваат од потпирањето врз таа валута зависно од реланата економска состојба во таа земја. Поминаа деновите кога таа вредност ќе биде поврзана со цената на златото, односно нејзиното влијание врз довербата што ја има јавноста во одредена валута – или пак колку е повисока стапката на инфлација од таа валута – толку е помала нејзината суштинска вредност.

Содржина на Fortrade.com поврзана со (fiat money):
• Стоки
• EUR (Евро)
• Егзотични валутни парови
• GBP (Британска фунта)
• Големи валутни парови
• Мали валутни парови
• USD (американски долар)

- F -