76% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD.
77% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD.
Tregtoni me CFD në bursë, në indekse,
forex dhe mallra të ndryshme