76% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD.
77% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер.
Тргувајте со ЦФД-ја (CFDs) на акции, индекси,
валути и суровини