76% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD.
77% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD.
Paralajmërimi i rrezikut
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 77% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë CFD-të dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur. Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë.

Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave me shpejtësi për shkak të levës. Kini parasysh, si klient me pakicë ju mund të humbni të gjitha, por jo më shumë se Balanca e llogarisë tuaj tregtare për shkak të mbrojtjes së balancës negative të Fortrade.

Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.
CFD-të dhe marzhi FX janë produkte të sistemit të levave që mbartin një nivel të lartë rreziku për kapitalin tuaj. Ju duhet të bëni tregëti vetëm me paratë që mund të përballoni për të humbur. Jini të vetëdijshëm:
Ju mund të humbni të gjitha, por jo më shumë se bilancin e llogarisë suaj tregtare. Ju nuk zotëroni, ose të keni ndonjë të drejtë për pasuritë themelore. Performanca e kaluar nuk është garanci për performancën e ardhshme. Ky informacion ka për qëllim të jetë i përgjithshëm në natyrë dhe nuk është këshillë financiare e produktit. Çdo këshillë që gjendet në këtë faqe interneti ose që ju është dhënë nga Fort Securities Australia Pty Ltd është këshillë e përgjithshme dhe është përgatitur pa marrë parasysh objektivat, situatën financiare apo nevojat tuaja. Para se të veproni në lidhje me ndonjë informacion, duhet të konsideroni përshtatshmërinë e informacionit të dhënë dhe natyrën e produktit financiar përkatës duke pasur parasysh objektivat, situatën financiare dhe nevojat tuaja. Ne ju inkurajojmë që të merrni këshilla financiare të pavarura dhe të konsideroni Shërbimet tona Financiare
Udhëzoni (FSG) dhe Deklaratën e shpalosjes së produktit (PDS) përpara se të vendosni të hyni ose të merrni ndonjë produkt financiar të lëshuar prej nesh.

Informacioni në këtë faqe nuk u drejtohet banorëve të Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk është menduar për t'u shpërndarë ose për ta përdorur nga cilido person në ndonjë vend apo juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren vendore.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe shumë spekulative, që vijnë me një rrezik të lartë për humbje të shpejtë parash për shkak të kapitalit të huazuar. 76% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Duhet të merrni parasysh nëse e kuptoni se si fuknsionojnë CFD-të dhe nëse e përballoni dot rrezikun e lartë të humbjes së të gjithë kapitalit që keni investuar. Bëni kujdes: Ju mund të humbni të gjithë kapitaljin por jo më tepër se sa balanca juaj në Llogarinë Tregtare.
Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur.

Po të vazhdoni më tej me investimin në CFD-të me valuta virtuale, ju lutem vini re se vlerat janë shumë të lëkundshme dhe mund të çojnë në humbje të konsiderueshme për një periudhë të shkurtër kohore.

Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë.

Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.

Fortrade Autoryzowane i nadzorowane centra:

Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD.
Fortrade Ltd. is autorizuar dhe rregulluar në Mbretërinë e Bashkuar nga Autoriteti i Drejtimit Financiar (FCA), Numri i Referencës së Firmës FRN: 609970.
Fortrade Mauritius Ltd. The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius.
Autorizuar dhe rregulluar nga Komisioni i Shërbimeve Financiare, Mauritius (FSC), SEC-2.1B numri i tregtarit të investimeve: GB21026472.
Fortrade Canada Limited, 1200 Waterfront Center, 200 Burrard Street, P.O. Kutia 48600, Vancouver BC V7X 1T2, Kanada.
Fortrade Canada Limited rregullohet nga Organizata Rregullatore e Industrisë së Investimeve të Kanadasë (IIROC) dhe një anëtar i Fondit Kanadez të Mbrojtjes së Investitorëve (CIPF). CRN: BC1148613
Fort Securities Australia Pty Ltd, Niveli 5, Rruga Bond 20, NSW Sidnej 2000.
Fort Securities Australia Pty Ltd është licencuar dhe rregulluar nga Komisioni Australian i Letrave me Vlerë dhe Investimeve (ASIC), ABN: 33 614 683 831 | Numri AFSL: 493520.
Fortrade Cyprus Ltd, Office 302, Abbey Tower, Block A, 34, Kosta Partasides Street, 3030 Limassol, Cyprus.
Fortrade Cyprus Ltd. rregullohet dhe mbikëqyret nga Komisioni i Sigurimeve dhe Këmbimit të Qipros me numër licence CIF 385/20.