Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД.
79% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер.
Предупредување за ризик
Тргувањето со финансиски инструменти носи високо ниво на ризик за Вашиот капитал, бидејќи цените може да се движат брзо против вас. 79% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Би требало да размислите дали го разбирате функционирањето на CFDs и дали можете да си дозволите висок ризик за загуба на пари. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
Можноста за остварување на профит, за време на вршењето трансакции на OTC пазарот на валутни деривати не исклучиво се подразбира и можност за настанување на загуби. Вршењето на трансакции може да доведе до загуба на еден дел или на целокупниот вложен капитал. Пред започнувањето на тргувањето, погрижете да ги разберете пропратните ризици и да ги совладате вештините кои се потребни за вложување.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
„CFD“-јата и „margin FX“ се левериџ производи кои носат високо ниво на ризик за вашиот капитал. Треба да тргувате само со пари коишто може да си дозволите да ги изгубите. Внимавајте: Може да изгубите сѐ, но не повеќе од салдото на вашата сметка за тргување. Не ги поседувате ниту имате некакво право на основните средства. Успешното работење во минатото не е гаранција за успешно работење во иднина. Овие информации се општи и не претставуваат совети за финансиски производи. Секој совет даден на оваа веб-страница или обезбеден од Fort Securities Australia Pty Ltd е само општ совет и е изготвен без да бидат земени предвид вашите цели, финансиската состојба
или потреби. Пред да дејствувате врз основа на какви било информации, треба да размислите за соодветноста на дадените информации и за природата на релевантниот финансиски производ, земајќи ги предвид вашите цели, финансиската состојба и потреби. Ве охрабруваме да побарате независен финансиски совет и да ги разгледате нашиот Водич за финансиски услуги (Financial Services Guide - FSG) и Изјавата за обелоденување производи (Product Disclosure Statement - PDS) пред да одлучите да почнете или пред да земете какви било финансиски производи издадени од нас.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети за дистрибуција или користење од кое било лице во која било земја
или надлежност каде таквата дистрибуција или користење се спротивни на локалните закони или регулативи.
ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Многу од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со ЦФД. Треба да размислите дали разбирате како функционираат ЦФД и дали можете да си дозволите да преземете голем ризик од губење на вашите пари. Имајте предвид: Можете да ги изгубите сите, но не повеќе од состојбата на вашата сметка за тргување. Овие производи може да не се соодветни за сите клиенти, па затоа погрижете се да ги разберете ризиците и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда или барање за трансакција со кој било финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за какво било користење на информациите и за какви било последици од тоа. Не се тврди ниту гарантира точноста или комплетноста на тие информации; па така, секое лице кое дејствува користејќи ги истите, го прави тоа целосно на сопствен ризик.
Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД, Белгија, Италија, Франција или Чешка и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.

Овластени и регулирани центри на Fortrade Ltd.:

Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD. Е-пошта: [email protected]
Fortrade Ltd. е овластен и регулиран во Обединетото Кралство од страна на Агенцијата за надзор на финансиските услуги (FCA), Бизнис број на компанијата (FRN): 609970.
Кликнете тука за да го видите Fortrade на FCA интернет страницата.
LLC “Fort Securities BLR”, 144 Mayakovsky St., 220028, Minsk, Republic of Belarus. Е-пошта: [email protected]
LLC "Fort Securities BLR" е авторизиран и регулиран во Белорусија,од страна на Народната банка на Република Белорусија (НБРБ), фирма со (FRN): 193075810.
Кликнете тука за да го видите LLC “Fort Securities BLR” на NBRB интернет страницата.
Fort Securities Australia Pty Ltd., со адреса: Level 5, 20 Bond Street, Sydney (Сиднеј) NSW 2000 Е-пошта: [email protected]
Fort Securities Australia Pty Ltd. е компанија лиценцирана и регулирана од Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC), ABN: 33 614 683 831 | AFSL број: 493520.
Кликнете тука за да ја видите компанијата Fort Securities на веб-страницата на ASIC.
Fortrade Canada Limited, 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver BC V7X 1T2, Canada. Email: [email protected]
Fortrade Canada Limited е регулирана од регулаторната организација на инвестициската индустрија на Канада (IIROC) и член на канадскиот фонд за заштита на инвеститорите (CIPF).
Кликнете тука за да ја видите Fortrade Canada Limited на веб-страницата на IIROC.
Fortrade Cyprus Ltd, канцеларија 504, ул. Атинон 79, 3040 Лимасол, Кипар. Е-пошта: [email protected]
Fortrade Cyprus Ltd е компанија регулирана и со супервизија од Кипарската комисија за хартии од вредност и берзи (CySEC) со број на CIF лиценца 385/20.
Кликнете овде за да ја видите Fortrade на веб-страната на CySEC.