76% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD.
77% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер.
Предупредување за ризик
Тргувањето со финансиски инструменти носи високо ниво на ризик за Вашиот капитал, бидејќи цените може да се движат брзо против вас. 77% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Би требало да размислите дали го разбирате функционирањето на CFDs и дали можете да си дозволите висок ризик за загуба на пари. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
CFD се сложени инструменти и доаѓаат со висок ризик од брзо губење на капиталот, поради левериџот. Внимавајте, како клиент на мало може да изгубите сè, но не повеќе од салдото на Вашата сметка за тргување поради заштитата на негативното салдо на Fortrade.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
„CFD“-јата и „margin FX“ се левериџ производи кои носат високо ниво на ризик за вашиот капитал. Треба да тргувате само со пари коишто може да си дозволите да ги изгубите. Внимавајте: Може да изгубите сѐ, но не повеќе од салдото на вашата сметка за тргување. Не ги поседувате ниту имате некакво право на основните средства. Успешното работење во минатото не е гаранција за успешно работење во иднина. Овие информации се општи и не претставуваат совети за финансиски производи. Секој совет даден на оваа веб-страница или обезбеден од Fort Securities Australia Pty Ltd е само општ совет и е изготвен без да бидат земени предвид вашите цели, финансиската состојба
или потреби. Пред да дејствувате врз основа на какви било информации, треба да размислите за соодветноста на дадените информации и за природата на релевантниот финансиски производ, земајќи ги предвид вашите цели, финансиската состојба и потреби. Ве охрабруваме да побарате независен финансиски совет и да ги разгледате нашиот Водич за финансиски услуги (Financial Services Guide - FSG) и Изјавата за обелоденување производи (Product Disclosure Statement - PDS) пред да одлучите да почнете или пред да земете какви било финансиски производи издадени од нас.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети за дистрибуција или користење од кое било лице во која било земја
или надлежност каде таквата дистрибуција или користење се спротивни на локалните закони или регулативи.
Договорите за разлика во цена се сложени и крајно непредвидливи инструменти кои со себе носат висок ризик од брзо загуба на пари поради задолженост. 76% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD.Потребно е да размислите околу сфаќањето на начинот на кој функционираат таквите договори и дали може да си дозволите да го преземете високиот ризик од губење на целиот ваш инвестиран капитал. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. ​
Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет.

Доколку продолжите со инвестирање во ЦФД-ја на виртуелни валути, имајте предвид дека вредностите се многу нестабилни и може да резултираат со значителна загуба за краток временски период.

Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.

Овластени и регулирани центри на Fortrade:

Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD.
Fortrade Ltd. е овластен и регулиран во Обединетото Кралство од страна на Агенцијата за надзор на финансиските услуги (FCA), Бизнис број на компанијата FRN: 609970.
Fortrade Mauritius Ltd. The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius.
Овластен и регулиран од Комисијата за финансиски услуги, Маурициус (FSC), број на инвестициски дилер SEC-2.1B: C183082.
Fortrade Canada Limited, 1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, Vancouver BC V7X 1T2, Canada.
Fortrade Canada Limited е регулирана од регулаторната организација на инвестициската индустрија на Канада (IIROC) и член на канадскиот фонд за заштита на инвеститорите (CIPF). CRN: BC1148613.
Fort Securities Australia Pty Ltd., со адреса: Level 5, 20 Bond Street, Sydney (Сиднеј) NSW 2000.
Fort Securities Australia Pty Ltd. е компанија лиценцирана и регулирана од Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC), ABN: 33 614 683 831 | AFSL број: 493520.
Fortrade Cyprus Ltd, Office 302, Abbey Tower, Block A, 34, Kosta Partasides Street, 3030 Limassol, Cyprus.
Fortrade Cyprus Ltd е компанија регулирана и со супервизија од Кипарската комисија за хартии од вредност и берзи (CySEC) со број на CIF лиценца 385/20.