CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Juridisk Information

Vi strävar med att vara transparent i alla våra affärer och har därför nedan listat sammanfattningar och fullständiga versioner av våra juridiska dokument som alla är nedladdningsbara.

  • Användningen av webbplatsen och/eller handelsplattformarna uttrycker ditt samtycke att följa dessa villkor.
  • Vårt pågående löfte att skydda den personliga integriteten och sekretessen av våra kunders personuppgifter.
  • Handel med hävstångsprodukter innebär betydande risk och är inte lämpligt för alla.

    Var vänlig läs vår deklaration om risk så att du förstår alla risker.
  • Information om hur vi ger bästa möjliga orderutförande och priser (i enlighet med Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC (MiFID)) och Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (COBS) för våra kunder.
  • Vårt löfte att göra etiska och ärliga affärer.