CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Trading från A till Ö

Ett lexikon med vanliga tradingtermer och förklaringar.

Allt F V G W H X I Y J K L M N O P A Q B R C S D T E U

Nedan följer en ordlista över termer som används inom online-trading industrin. Välj den första bokstaven i ordet du söker från listan ovan för att hoppa till rätt avdelning i lexikonet.

- F -

Federal Reserve Bank

Centralbanken för USA. Anses vara den största monetära myndigheten i världen.

Femtiotvå (52) veckokhögsta/lägsta

De högsta och lägsta priserna som ett värdepapper eller finansiellt instrument har handlats för under de senaste 52 veckorna.

Fiatpengar

Vad är fiatpengar?

Fiatpengar är den term som ges till de flesta valutor som är etablerade som lagliga betalningsmedel av regeringar, utan att vara rotade i en fysisk vara, som guld eller silver.

Hur använder man fiatpengar?

Själva grunden av online-handel, speciellt forex-handel, oavsett större valutapar, mindre valutapar eller exotiska, är centrerade kring styrkan av fiatvalutor gentemot varandra. Varje valutas värde kan påverkas av ett överflöd av externa faktorer, men den mest konsekventa faktorn kan vara den tro som allmänheten har på styrkan av den specifika valutan. Till exempel, om de olika ekonomiska realiteterna i Storbritannien får investerare att ifrågasätta styrkan av det brittiska pundet, så kommer värdet av GBP mot andra valutor – så kommer speciellt euro och USD att sjunka, eftersom investerare skyggar undan från att lita på vad de anser vara en svag fiatvaluta. Borta är dagarna då det värdet skulle ha varit länkat till guldpriset, så ju mindre tro allmänheten har på en valuta – och ju högre inflationstakten är för den valutan – ju lägre kan dess egenvärde sjunka.

 
Relaterat till fiatpengar

USD (U.S. dollar)
EUR (Euro)
GBP (Britttiskt pund)
Råvara
Större valutapar
Mindre valutapar
Exotiska valutapar

Financial Conduct Authority (FCA)

Vad är FCA?

Financial Conduct Authority (FCA) är ett oberoende organ som ansvarar för att reglera mer än 56 000 finansiella mäklare (inklusive Fortrade) och marknader i Storbritannien. Dess trepunktsmål är att:

 1. Skydda konsumenterna av finansiella tjänster i Storbritannien
 2. Upprätthålla integriteten i Storbritanniens finansiella system
 3. Uppmuntra sund konkurrens mellan finansiella tjänster på ett sätt som gynnar konsumenterna

Reglerade mäklare och marknader är generellt mer transparenta än icke-reglerade. När det finns misstankar om orättvisa eller olagliga förfaranden kan handlare vända sig till tillsynsorganet för att söka rättvisa. Det är viktigt att notera att FCA inte har någon myndighet över mäklare som handlar på OTC-marknaden.

Hur använder man FCA?

Det första steget man bör ta som handlare är att kontrollera att den mäklare man vill använda faktiskt är reglerad av ett tillsynsorgan i det land mäklaren bedriver sin verksamhet. Fortrades FCA-godkännande hittar du här. Om det uppstår en tvist med din mäklare, om du inte kan lösa frågan på egen hand kan du vända dig till FCA för skiljeförfarande. Om FCA bedömer att en mäklare uppträtt i strid med lagen eller FCA:s riktlinjer och standarder kan tillsynsorganet gå in och ålägga böter eller till och med återkalla mäklarens FCA-godkännande om relevanta standarder inte uppfylls.

Länkar relaterade till Swissy
Centraliserad marknad
Utländsk valutamarknad
OTC-marknad

Finansiell styrka

När det gäller onlinetrading reflekterar finansiell styrka traderns möjlighet att öppna nya affärer på en tradingplattform. Den beräknas enligt hans/hennes fria marginal (t. ex. skillnaden mellan eget kapital och utnyttjad marginal).

Finansiellt instrument

Ett handelsbart värdepapper av något slag vars värde antingen avgörs direkt (kontant eller motsvarande instrument) eller indirekt (derivatinstrument). Kontantinstrument inkluderar värdepapper som lån och insättningar. Derivatinstrument innefattar underliggande enheter såsom aktier, index och räntor. Klicka här för att se en komplett lista över finansiella instrument du kan handla med hos Fortrade.

Finansrapport

En sammanställning av alla transaktioner och positioner (både långa och korta) mellan en mäklare och en klient. Även känt som “Kontoutdrag”.

Flat

En term med tre olika betydelser: när det gäller marknadsrörelser är en “flat market” en varken stigande eller fallande; när det gäller ett specifikt värdepapper är en “flat asset” ett finansiellt instrument som varken ökat eller minskat i ränta; när det gäller trading är att ha en “flat tradingposition” en varken lång eller kort position.

Flytande medel (MA)

Indikator som regelbundet används i tekniska analyser för att identifiera och demonstrera genomsnittligt värde på ett värdepapper eller finansiellt instrument över en viss tidsperiod. MA används för att jämna ut prisdata och för att hjälpa till att bekräfta pristrender och riktningar. Kallas även för ett enkelt flytande genomsnitt eller SMA. Det finns tre typer av flytande medel som används inom valutahandel: enkel, viktad och exponentiell.

Fri marginal

Den tillgängliga marginalen som en trader har för att öppna en tradingposition i ett värdepapper eller finansiellt instrument. Fri marginal är därför lika med traderns “Eget kapital” – “Utnyttjad marginal”. Fri marginal ökar eller minskar enligt traderns totala avkastning eller realiserade förluster.

FWB

Förkortning på Frankfurtbörsen (kallas även för Börse Frankfurt).

- V -

Valutakurs

Valutavärdet på en valuta med syfte att konvertera till en annan valutaenhet. Till exempel, växlingskursen på euro (EUR) i förhållande till US dollar (USD).

Valutapar

Växling av en valutaenhet mot en annan valutaenhet. Valutan som kurssätts (=nämnaren) kallas för basvaluta och valutan som används som referens kallas för motvaluta eller kursvaluta (=täljare). Resultatet av ett valutapar är dess växlingskurs. Klicka här för att se en komplett lista över valutapar som finns tillgängliga för handel.

Väntande order

En order som ännu inte har genomförts och som därför ännu inte blivit en verklig affär. Den kan till exempel vara en order som en trader som har för avsikt att “köpa” eller “sälja” ett finansiellt instrument enbart när det uppnår över eller under en viss prisnivå.

Viktat glidande medelvärde (WMA)

En typ av glidande medelvärde som ger ännu mer vikt till procentuella prisförändringar än exponentiellt glidande medelvärde (EMA), innebärande att det reagerar väldigt snabbt på potentiella marknadstrender.

Volatilitet

En tendens på en marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument för att fluktuera skarpt på regelbunden basis.

- G -

GBP

Officiell valutakod för Brittiska pund sterling.

Germany 40

Vad är Germany 40?

GER 40 (riktgivande för DAX 40) är ett index som håller redan på de 40 största företagen som handlas med på Frankfurtbörsen (FWB), som mäts efter marknadskapitalisering och orderboksvolym. Fortrade erbjuder framtidens kontrakt på indexet, med handelstider måndag-fredag, 07:01 – 20:59 GMT.

Tanken med ett aktiemarknadsindex är att mäta hur ett visst segment av aktier på en viss börs handlar och det kan vara en effektiv indikator för den allmänna aktiemarknaden.

Hur använder Forex-handlare Germany 40?

Eftersom DAX 40 är en ledande indikator för de större aktierna som handlas på den tyska aktiebörsen kan CFD-handlare lära sig en hel del om vilka aktier som är värda att titta närmare på och vilka som bör undvikas. Genom att se om GERMANY 40 är hausse eller bearish, får handlare ett starkt verktyg för att utveckla en handelsstrategi.

 

Länkar relaterade till GERMANY 40

GMT

Greenwich mean time, den vanligaste använda tidzonen på valutamarknaden. Ofta utbytbar mot koordinerad universell tid (UTC).

Guldkontrakt

En av de mest aktivt handlade råvarorna på marknaden. Standardtradingenheten för ett kontrakt är 10 troy ounces. För mer information om den här råvaran, klicka här.

- W -

Webbtrader/Webbtradingplattform

Vad är en Webtrader?

En Webtrader är en plattform genom vilken FOrex-handlare kan öppna och stänga positioner online, utan att ladda ned någon programvara. Via en webbläsare kan handlare följa Bid-Ask spreads, placera Stop Loss och Take Profit orders, och hålla koll på alla positioner som exekveras, tidigare och aktuella.

Hur använder man en webtrader?

Så fort att en handlare har öppnat ett konto med en mäklare, som t.ex. Fortrade, kommer han se länkar till handlarens webb-handelsplattform. Genom att klicka på länken, och bekräfta att han faktiskt är handlaren med kontot, kan han få tillgång till hela sin handelshistorik via Webtradern, så väl som all potentiell Forex-handel som han kan köpa eller sälja, komplett med Bid-Ask spreads. Fortrades Webtrader kan hittas här.

 

Länkar till webtrader

Bid-Ask Spread
Mäklare
Köp
Sälj
Stop Loss (S/L)
Take Profit (T/P)

WTI Crude (CL)

En lätt grad söt råolja som används som benchmark vid oljeprissättning (kallas även US OIL). Extraheras från oljefält i västra Texas och utgör ett viktigt benchmark för priserna på amerikansk råolja oil. De två andra större benchmark i världen är Brent och OPEC-korgen.

- H -

Hävstång

Användningen av lånat kapital för en investering för att signifikant öka avkastningen som kan göras från den. Till exempel, med en hävstång på 1:200 kan en trader handla med ett nominellt belopp 200 gånger större än hans/hennes tillgängliga kapital (t. ex. 200 $ för varje 1 $).

HKD

Officiell valutakod för Hong Kong dollar.

Högsta handelsbelopp

Det maximala beloppet som kan allokeras för en lång eller kort position enligt de specifika tradingkraven på ett värdepapper eller finansiellt instrument en trader vill handla med.

HRK

Officiell valutakod för Kroatiska kuna.

HUF

Officiell valutakod för Ungerska forint.

- X -

XAG

Officiell standardkord för 1 troy ounce silver (betraktas som en valuta). Klicka här för mer information.

XAG/USD

Växlingskursen för silver mot US dollar.

XAU

Officiell standardkod för ett troy ounce guld (betraktas som en valuta). Klicka här för mer information.

XAU/USD

Växlingskursen för Guld mot US dollar.

- I -

IB

Introducing broker (Introducerande mäklare). En person, ett företag eller ett bolag som introducerar traders för en mäklare mot en viss avgift. Se vår Partnersskap-sida för mer information.

Illikvid

Värdepapper och andra finansiella instrument anses illikvida om bara ett fåtal traders köper och säljer dem. En illikvid marknad har få deltagare och med låg handelsvolym. Motsatsen är likvid.

IMF

Förkortning av International Monetary Fund. Internationella valutafonden främjar globalt monetärt samarbete och tillhandahåller policyråd, finansiell och teknisk assistans för att hjälpa länder att bygga upp och bibehålla makroekonomisk stabilitet. Fonden består av 180 medlemsländer.

Index

Ett statistiskt mätvärde på värdeförändringen i en ekonomi eller på en värdepappersmarknad. Amerikanska S&P500, brittiska FTSE100 och tyska DAX30 är bara några få exempel på index. Du kan hitta en lista på några av de mest populära indexen vi erbjuder här.

Initial säkerhetsmarginal

Procenten på köpeskillingen på värdepapper som tradern kan köpa (antingen kontant eller i marginaliserade värdepapper).

- Y -

Yard

Valutamarknadsslang för en miljard enheter på en valuta. Härstammar från franskans milliard.

- J -

Jämnt viktat index

Ett index som beräknas på genomsnittet av procentförändringen på respektive listad aktie i en grupp, oavsett dess börsvärde eller ekonomiska storlek (t. ex. försäljningar och intäkter). I det här sammanhanget skiljer det sig från börsviktat index där aktier viktas på daglig basis enligt deras totala marknadsvärde. De flesta av de brett använda index såsom S&P 500 erbjuder jämnt viktade versioner utöver deras börsvärdesindex.

JPY

Officiell valutakod för Japanska yen.

- K -

Kapitalviktat index

Aktieindex där varje aktie är viktad enligt dess marknadskapitalisering. Som ett resultat har företag med ett större börsvärde mer påverkan på prisrörelser än företag med litet börsvärde. NASDAQ-100, brittiska FTSE 100, franska CAC 40 och spanska IBEX 35 är exempel på kapitalviktade index.

Kiwi

Vanligt namn på Nya Zeeländsk dollar.

Klientkonto

En inställning för att genomföra valuta- och CFD-relaterade transaktioner på en känd marknad, där kunden har eller i framtiden kommer att agera. Den typiska inställningar inkluderar bekräftelse av transaktioner, listning av innehav, öppna och/eller väntande positioner, kontanter och motsvarande kontanter.

Kontosaldo 

Det penningbelopp som finns på kontot i början av en arbetsdag, inkluderat alla insättningar, uttag och/eller andra kontakter och motsvarande kontanter (=kredit minus debet). Om en trader bestämt sig för att stänga en öppen position kommer kontosaldot att ändras i enlighet med hans/hennes vinst eller förlust.

Köp

Att skapa en lång position på ett handelsbart värdepapper såsom ett valutapar, aktie, index eller råvara. Motsatsen till “sälj” (eller kort position).

Kort glidning

Skillnaden mellan det begärda priset på en affär och dess exekverade pris. Uppstår oftast under perioder av relativ hög marknadsvolatilitet. Fortrades traders får exceptionellt korta glidningskurser. Klicka här för mer information.

Kort täckning

Tillbakaköp av ett värdepapper eller finansiellt instrument som tidigare sålts (i en kort position) för att “close out” (lämna) den positionen.

Kvantitativ

Betecknande eller relaterande till något som mäts av kvantifierbara data (t. ex. mål som belopp, procent eller förhållande).

- L -

Lägsta handelsbelopp

Det lägsta beloppet som kan allokeras för en lång eller kort position enligt tradingkraven på ett visst värdepapper eller finansiellt instrument. Kan även variera enligt traderns specifika kontosaldo.

Likviditet

Möjligheten för ett värdepapper eller finansiellt instrument att köpas eller säljas med enkelhet, eller (i relation till finansmarknaden) möjligheten att genomföra stora handelsvolymer. Motsatsen till illikviditet.

LSE

Förkortning av London Stock Exchange.

LTC

Valutakod för Litecoin.

- M -

Kvartalsvis

Uppstår var tredje månad.

Major-valutapar (Majors)

Vad är minor-valutapar?

Utländska valutor handlas alltid i par – värdet på en valuta jämfört med en motpart. Major-valutapar matchar US-dollarn med var och en av de andra sex största valutorna – euro, japansk yen, brittiskt pund, schweiziskt franc, kanadensisk dollar, australiensisk dollar. Och nya zeeländsk dollar. Följande sju valutapar är de mest handlade, och de mest aktiva på de globala Forex-marknaderna:

 

Av dessa par är EUR/USD i särklass det mest handlade paret, och utgör hela en tredjedel av den globala Forex-marknaden.

Hur använder man major-valutapar?

Handlare följer de olika faktorer som påverkar valutapriser, inklusive ekonomiska tillkännagivanden, geopolitiska händelser och till och med globalt väder, för att avgöra vilka valutor de vill köpa eller sälja vid varje tillfälle. De stora valutaparen tenderar att vara de mest flyktiga, och är därför de som handlas vanligast. Fortrades webbplats erbjuder alla major-par från vilka handlare kan välja bland.

 

Innehåll på Fortrade.com relaterat till Major-valutapar

USD
AUD
CAD
CHF
Cross-valutapar
Valutapar
EUR
GBP
Valutaväxling
JPY
Minor-valutapar (Minors)
NZD

Mäklare

En individuell agent eller ett sällskap som arrangerar transaktioner mellan köpare och säljare till förutbestämda avgifter eller provision.

Margin Call

En begäran att främja tradern att sätta in ytterligare medel för att undvika att bli “stopped out”. Ett margin call (kallas ibland även för “maintenance call”) görs när en position faller under traderns ursprungliga marginalkrav. Om detta inte kan uppfyllas kommer mäklaren att sälja och/eller automatiskt stänga affärer för att täcka marginalkraven.

Marginal

På finansmarknaden refererar marginal till det nödvändiga sammantagna beloppet som en investerare måste sätta in för att hålla en affärsposition i en tradingposition i ett värdepapper eller ett finansiellt instrument.

Marknadskapitalisering

Det totala marknadsvärdet på ett offentligt företags utestående aktier (beräknas som marknadspris gånger antalet aktier).

Marknadsmarkör

Ett investmentbolag eller en mäklare som upprätthåller fasta “bid”- och “ask”-priser på ett visst värdepapper eller finansiellt instrument genom att kontinuerligt stå redo att köpa eller sälja samma värdepapper till dess börsnoterade pris.

Marknadsorder

En order att köpa eller sälja till aktuellt marknadspris.

Marknadsrisk

Möjligheten att värdet på ett värdepapper eller finansiellt instrument kommer att uppleva nedgång på grund av resultatfaktorer, såsom negativa prisrörelser, nationella eller globala makroekonomiska förändringar. Kallas även “systematisk risk”.

MetaTrader 4 (MT4)

Vad är Meta Trader 4?

MetaTrader 4 (MT4) är en populär plattform för valutahandel som används av många ledande internetmäklare. Tekniken används t.ex. av företag som Fortrade.com. MT4 kan hämtas kostnadsfritt och ger tillgång till ett effektivt verktyg för att handla på valutor, terminsmarknader och CFD:er online. Det går att handla både från dator, surfplatta och smarttelefon. Plattformen ger handelssignaler och expertanalys så att användaren kan utforma effektiva handelsstrategier. Det går att komma åt plattformen var du än befinner dig så länge du har en internetanslutning.

Hur använder man Meta Trader 4?

Det är enkelt att handla på valutor med MT4 när du har hämtat programmet och anpassat inställningarna. Välj valutan du vill handla med under kolumnen “Marknadsövervakning” (köp- och säljkurs visas tydligt). Ett nytt fönster öppnas så att du kan välja volymen du vill köpa eller sälja. Fyll i uppgifterna för transaktionen som du vill utföra och klicka på antingen köp- eller säljknappen. MT4 håller koll på alla utförda transaktioner åt dig. Med MT4 går det att lägga Stop Loss- och Take Profit-ordrar när du köper och säljer. På Fortrade.com går det att hämta MT4 här.

Länkar relaterade till Meta Trader 4
Spridning mellan bud- och utgångspris (Bid-Ask Spread)
Mäklare
Köp
Valutapar
Sälj
Stop Loss (S/L)
Take Profit (T/P)
Webbtrader/Webbtradingplattform

Minor-valutapar (Minors)

Vad är minor-valutapar?

Utländska valutor handlas alltid i par – värdet på en valuta jämfört med en motpart. Minor-valutapar, även känt som cross-valutapar, är par som inte inkluderar US-dollar, men som inkluderar minst en av världens andra tre största valutor. Det vill säga att japansk yen, brittiskt pund eller euro utgör minst en av, om inte båda av de valutor som inkluderas i paret. Minor-valutapar ska inte blandas ihop med den sju största valutaparen, där vart och ett av dem inkluderar US-dollar mot en av de sex andra likvida valutorna i världen.

Hur använder man minor-valutapar?

Beroende på hur flyktig och likvid marknaden som handlaren vill investera i kan han inse att de mindre valutaparen är en säkrare investering än ett större par. Så är fallet med alla andra valutapar, kurserna påverkas av flera faktorer, inklusive ekonomiska tillkännagivanden, geopolitiska händelser och till och med globalt väder. Fortrades webbplats erbjuder flera minor-par från vilka handlare kan välja bland.

 

Länkar relaterade till minor-valutapar

Cross-valutapar
Valutapar
EUR
GBP
Valutaväxling
JPY
Major-valutapar (Majors)

Mobil tradingplattform

En nedladdningsbar mobil applikation genom vilken traders kan få åtkomst till finansmarknaden, öppna, ändra och stänga tradingpositioner online samt få livestreaming med kurser, diagram och andra tekniska indikatorer.

Motståndsnivå

Ett pris-“tak” över vilket det är svårt för en marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument att uppnå. Motsatsen är stödnivå.

MXN

Officiell valutakod för Mexikanska peso.

- N -

NASDAQ

Förkortning av National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Den näst största aktiemarknaden både i USA och globalt.

Nedåtgående trend

En situation där respektive framgångstopp eller fall på ett värdepappers prisdiagram är lägre än det förutspådda. Motsatsen är en uppåtgående trend. 

Nettoavkastning

En individs, ett företags eller en verksamhets taxeringsbara inkomst efter kostnadsavdrag (krediter och skatter). Formulan för att beräkna nettoavkastningen är: totala intäkter – totala utgifter = nettoavkastning.

Nettoposition

Skillnaden mellan en traders långa (köp) och korta (sälj) positioner vid en viss tidpunkt. Till exempel: om han/hon har 4 långa positioner och 2 korta positioner, blir hans/hennes nettoposition 4 – 2 = 2.

Ninja

Smeknamn för valutaparet US dollar-Japanska yen (USD/JPY).

NOK

Officiell valutakod för Norsk krona.

Nordamerikansk tradingsession

Inleds kl. 12:00-13:00 GMT och avslutas kl. 21:00-22:00 GMT. Kallas även för New York-tradingsession.

Notering/prisnotering

Indikativ kostnadsuppskattning för att köpa/sälja ett visst värdepapper eller finansiellt instrument.

Nyckelindustri

En industri som är avgörande för ett lands ekonomi.

NYSE

Förkortning av New York Stock Exchange.

NZD

Officiell valutakod för Nya Zeeländsk dollar.

- O -

Obligation

Ett juridiskt kontrakt där en långivare (obligationsutfärdare) såsom en regering, en kreditinstitution eller ett företag utfärdar ett certifikat som lovar att betala en låntagare (obligationsinnehavare) en specifik ränta för en fast tid och sedan återinlösa kontraktet till dess huvudsakliga värde när det når förfallodagen. Klicka här för att lära dig mer om regeringsutfärdade obligationer som Fortrade erbjuder.

OECD

Förkortning av Organization for Economic Co-operation and Development.

OPEC-korg

Viktat medel på oljepriser från de exporterande oljeländerna  (Organization of Petroleum Exporting Countries), en grupp på 13 stora oljeproducerande länder. OPEC-korgens medeloljepris baseras på produktion och export för respektive land. De två andra ledande benchmark är Brent och West Texas Intermediate (WTI) Crude.

Öppen P&L (Profit & Loss)

Vad är en öppen P&L?

En öppen P&L (Profit & Loss) är en finansiell redovisning som Forex-handlare får, som sammanfattar alla öppna positioner som han har avseende intjänade vinster och ådragna förluster.

Hur använder man en öppen P&L?

Att veta när man ska öppna och stänga en position är nyckeln till framgångsrik Forex-handel. Genom att noggrant undersöka en öppen P&L kan en handlare avgöra vilka marknader som agerar på ett upphaussat sätt, och vilka som är mer nedåtgående. Genom att göra det är handlare bättre utrustade för att fatta välgrundade beslut om kort- och långsiktiga handelsstrategier.

 

Länkar relaterade till öppen P&L

Bear/Bearish
Bear Market
Bull/Bullish
Bull Market
Stäng en position
Öppna position

Öppen Position

En affär som ingåtts och som ännu inte stängts med en motsatsaffär. En öppen position kan existera följt av en lång position (kallas även som “köp”), eller kort position (kallas även för “sälj”).

Öppet pris

Vad är öppningskurs?

Öppningskursen kallas även startkurs och är handelsmarknadens pris på tillgången när handelsdagen börjar. Det är viktigt att komma ihåg att öppningskursen en dag inte alltid är samma som stängningskursen på samma tillgnåg från föregående dag. Tillgångens värde fortsätter ofta att svänga även när marknaden har stängt och tillgången inte handlas längre.

Hur använder man öppningskursen?

Öppningskursen är den främsta indikatorn för en handlare på hur valutaparet har presterat under en dag som du har en lång eller kort position. Genom att undersöka öppningskursen, tillsammans med högsta och lägsta dagskurs, kan handlare bestämma valutans volatilitet och ta fram en strategi för att antingen sälja, köpa eller undvika valutan helt.

Länkar relaterade till öppningskursen
Köp
Stängningskurs
Högsta dagskurs
Lägsta dagskurs
Volatilitet

Öppna affärer

Alla öppnade köp- (långa) och/eller sälj- (korta) positioner på en traders onlinetradingkonto.

OTC-marknad

Vad är en OTC-marknad?

En OTC-marknad (over the counter) är en decentraliserad marknad där tillgångar, inklusive vissa valutor, som inte handlas på centraliserade börser kan handlas. Eftersom OTC-marknader inte är centraliserade och inte regleras av någon myndighet kommer de ofta att vara mindre transparenta än centraliserade marknader och därför riskablare.

Hur använder man en OTC-marknad?

Handel på en OTC-marknad liknar handel på en centraliserad marknad. Handlare hittar en mäklare som fungerar som mellanhand mellan dem och med-handlare, såväl som med företag och affärsverksamheter som inte handlas med på centraliserade aktiebörser. En av de främsta skillnaderna mellan en OTC-marknad och en valutamarknad är att på en OTC-marknad har mäklare större flexibilitet på de köp- och försäljningspriser som de sätter. Som resultat av det kan en mäklare uppge ett pris till en kund och ett annat pris till en annan, och det kan finnas skillnader i bud-fråga-spridningen.

 

Länkar relaterade till OTC-marknad

Aktiv marknad
Bud-fråga-spridning
Centraliserad market

Över hela linjen

En marknadsbred rörelse eller trend som påverkar mer eller mindre alla aktier och sektorer. Termen kommer från den stora linjen som historiskt användes på NYSE för marknadsprisrörelser.

Övernattenposition

Affär som löper över natten från en arbetsdag till en annan.

Överträffa

Situation där ett värdepapper eller finansiellt instrument tros bli mer lönsamt än den allmänna marknaden. Även känt som “marknadsöverträffa”. Motsatsen till underprestation.

- P -

P&L-redogörelse

Finansiell redogörelse som sammanfattar traderns totala avkastning eller förlust, realiserad från hans/hennes nuvarande tradingpositioner. Även känt som “vinst- och förlustredovisning”.

P/E

Pris-/avkastningsförhållande.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Patenterad informationssäkerhetsstandard för finansiella institutioner och organisationer som genomför onlinetransaktioner med större kredit- och betalkortsleverantörer (Visa, MasterCard, American Express, etc.). Administreras och styrs av internationella Payment Card Industry Security Standards Council, PCI DSS är framtaget för att öka dataskyddet för kortinnehavare och minska risken för kreditkortsbedrägerier. Mäklarfirmor såsom Fortrade måste uppfylla denna standard för att bibehålla ackrediteringen.

Peak

Den högsta punkten (t. ex. pris, kurs, värde) på ett specifikt värdepapper eller finansiellt instrument vid en viss tidpunkt.

People’s Bank of China (PBC)

Kinas centralbank, och den andra största nationella monetära myndigheten efter USA:s Federal Reserve Bank.

Pip

En siffra på ett värdepapper eller finansiellt instruments pris vilket betecknar det lägsta beloppet för vilket det kan bytas. Inom valutahandel har de flesta valutor fyra decimaler, och ett pir är därför en enhet på den fjärde decimalpunkten (t. ex, 0.0001 på valutans värde). I vissa valutor, såsom Japanska yen, kan ett pil vara den andra decimalpunkten – vilket gör den värd 0.01 på valutan.

PLN

Officiell valutakod för Polska zloty.

Portfölj

En samling med investeringar som hålls av en individuell handlare eller finansiell enhet.

Position

Nettobalansen på affärer som hålls av en trader på hans/hennes konto vid en viss tidpunkt. Det finns tre typer av positioner en trader kan ha: flat (t. ex. icke värdepapper som köpts eller sålts), långa (t. ex. mer värdepapper som köpts och sedan sålts), eller korta (fler värdepapper som sålts och sedan köpts).

Positionstorlek

Beloppet för vilket ett värdepapper eller finansiellt instrument köps (lång position) eller säljs (kort position) av en trader.

Premieköp-/säljkurs

Inom valuta- och utländsk valutamarknad är premiekursen den ränta en mäklare eller mäklarfirma sätter för ett visst värdepapper eller finansiellt instrument för att kompensera skillnaden mellan nationella räntor.

Put-/Call-förhållande

Antalet puts (optioner att sälja handlade värdepapper) i relation till antalet calls (optioner att köpa handlade värdepapper). Utgör en viktig indikator för att avgöra den allmänna marknadstrenden.

- A -

Ackumulerad ränta

Den ackumulerade räntan på ett värdepapper från premier och rabatter som relateras direkt till insättningsswappen (räntearbitrage) som sträcker sig över respektive avtalsperiod.

Aktiv marknad

En marknad där mycket köp och försäljning pågår.

All Time High (ATH)

Vad är en all-time high?

ll-time high är det högsta priset någon given tillgång någonsin har nått på den öppna marknaden.

Hur använder man en all-time high?

En tillgång som når en ny ATH kan ge både möjligheter och fallgropar för handlare. Om tillgången når en ny ATH regelbundet kan handlare känna igen den uppåtgående trenden och investera därefter. En stark teknisk och grundläggande analys är dock också nödvändig för att avgöra när tillgångens pris kommer att stöta på motstånd och börja sjunka igen. En all-time high ska inte i och av sig själv användas för att utveckla en handelsstrategi, men den kan – och bör vara – ett av flera verktyg som man tar hänsyn till.

Länkar relaterade till All Time High
Slutkurs
Nedtrend / Nedåtgående trend
Föregående slutkurs
Trend
Upptrend / Uppåtgående trend

Arbitrage

Åstadkommande av försäljning och köp samtidigt i samma eller relaterade värdepapper för att utnyttja prisskillnaden mellan marknaderna.

Årlig procentuell avkastning (Annual Percentage Yield (APY))

Årlig procentuell avkastning är den årliga kursen på avkastningen på en investering. Till exempel, en investering på 10 000 £ till 5 % per år ger 500 £ per år och har en APR på 5 %. Kallas även årlig procentuell kurs eller helt enkelt APR.

Asiatisk börshandel

Under sommaren inleds den kl. 00:00 GMT och stänger kl. 9:00 GMT och under vintern inleds handeln kl. 23:00 GMT och stänger kl. 08:00 GMT. Även känd som Tokyos börshandel.

Ask

På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen “ask” till det lägsta priset för vilket en mäklare är villig att sälja ett värdepapper (t. ex. valuta, aktier, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. Ask-priset, även känt som “offer”-pris, kommer nästan alltid att vara högre än “bid”-priset (= det högsta priset en mäklare är villig att betala för att köpa ett värdepapper vid en viss tidpunkt). Mäklarfirmor tjänar vanligtvis pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “ask-bid spread.”

AUD

Den officiella koden för Australiensisk dollar.

Aussie

Smeknamn på Australiensisk dollar.

Avkastning

Finansiell vinst, särskilt skillnaden mellan det intjänade beloppet och beloppet som spenderats på handel med värdepapper eller finansiella instrument.

Avkastning

Procentkursen på avkastningen på ett värdepapper eller en finansiell investering (betalas normalt i form av dividender och beräknas på en årskurs).

Stigande marknad

En marknad där priserna generellt stiger. Kallas även för en “Bull Market”.

- B -

Barnie

Ett smeknamn för valutaparet US dollar-Rysk rubel (USD/RUB).

Bas- och motvaluta

I valutapar är den första valutan “bas”-valuta (täljaren) och den andra valutan är “mot”-valutan (nämnaren). Värdet på basvalutan är alltid ett. Därför utgör motvalutan beloppet på den andra valutan jämfört med basvalutan. I valutaparet brittiska pund steriling/US dollar (GBP/USD), uttrycks till exempel värdet på dollar i termer av ett pund.

Bear/Bearish

En trader som tror att priset på ett visst värdepapper kommer att falla. Motsatsen till “bull/bullish”.

Benchmark

En standard eller ett genomsnitt som används för jämförelser eller för att indikera en övergripande trend för en viss aktie, obligation, råvara eller annat värdepapper.

Betty

Ett smeknamn för valutaparet Euro-Rysk rubel (EUR/RUB).

Bid


På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen ”bid” till det högsta priset som en värdepappershandlare eller mäklare är villig att köpa ett värdepapper för (t. ex. valuta, aktie, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. “Bid”-priset är nästan alltid lägre än “ask”-priset (= det lägsta priset en värdepappershandlare eller mäklare är villig att sälja ett värdepapper för vid en viss tidpunkt). Värdepappershandlare och mäklarfirmor tjänar pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “bid ask spread”.

Bid-Ask Spread

Det belopp med vilket “ask”-priset överskrider “bid”-priset. Detta är generellt skillnaden mellan det högsta priset en mäklare är villig att betala för ett värdepapper och det lägsta priset denne är villig att sälja värdepappret för. “Bid-ask spread” kallas även för ett “bid-offer spread”, ett “buy-sell spread” eller helt enkelt “bid-ask”.

BME

En förkortning av Bolsas y Mercados Españoles, det spanska företag som driver de fyra stora börserna i Spanien.

BNP

Förkortning på bruttonationalprodukt, en av de primära indikatorerna som används för att mäta ett lands ekonomiska tillstånd.

BOC

Kanadas centralbank.

BOE

Storbritanniens centralbank.

BOJ

Japans centralbank (även känd som Nippon Ginko).

Bonuskredit

Det penningbelopp som ges en trader av en mäklare för onlinetradingsyften. Inlösen och uttag av bonuskrediter kräver normalt att tradern uppfyller en viss handelsvolym.

Brent Crude (EB)

En benchmark för råolja utvunnen från de brittiska oljefälten i Nordsjön (även känt som BFOE Quotation och som UK OIL). Används för att prissätta två tredjedelar av världens internationellt handlade råoljetillgång. De två andra stora benchmarks är OPEC och West Texas Intermediate (WTI) Crude .

Bruttoinkomst

En individs, ett företags eller verksamhets taxeringsbara inkomst före kostnadsavdrag (utgifter och skatter).

Buck

Slang för en miljon dollar.

“Bear”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper faller 20 % eller mer. Följs i allmänhet av en bred pessimism som i sin tur ökar flödet av negativ stämning. Motsatsen är en “Bull”-marknad, där inställningen till priser är positiv.

“Bull/Bullish”

En trader som tror att priset på ett visst värdepapper kommer att stiga. Motsatsen till “bear/bearish”.

“Bull”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper stiger, den allmänna synen på marknaden är positiv. Motsatsen är en “bear”-marknad, där stämningen gällande priser är negativ.

- R -

Rally

En oavbruten prisökning på ett värdepapper eller finansiellt instrument. Kan ofta ses som en återhämtning från en nedåtgående period.

Ränta

Det belopp som periodvis betalas av en låntagare till en långivare för användningen av lånade pengar för att bordlägga betalningen av en skuld. Oftast förutbestämd enligt storleken på lånet/skulden, tiden och räntekursen.

Räntekurs

En procent som representerar den debiterade avkastningen på ett värdepapper (t. ex. ett lån eller en skuld) av en låntagare till en långivare. Räntekursen anges vanligtvis på årsbasis (känd som årsränta).

Råolja

Vad är råolja?

Råolja är en av de viktigaste råvarorna som handlas med på den öppna marknaden. Det är oraffinerad petroleum som används för att göra diesel, bensin och andra fossila bränslen. Eftersom råolja är en icke-förnybar källa har stora framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller att finna alternativa energikällor – inklusive sol och vind – som aldrig kommer att utgöra en risk för att ta slut. Som ett resultat är det svårt att veta hur länge till råoljan kommer att betraktas som en kritisk vara. Men för tillfället är det säkerligen så, och många länder är stora leverantörer, inklusive USA, Ryssland och Saudiarabien. Råoljepriserna återspeglar generellt sett WTI (West Texas Intermediate) oil, som primärt borras i USA, och Europeiska Brent Crude. Det tredje stora riktmärket är OPEC Basket.

Som för de flesta råvaror så drivs råoljepriset främst av utbud och efterfrågan och är extremt utsatt för externa faktorer. Ibland har medlemmarna i OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) beslutat att begränsa oljeproduktionen, vilket leder till att den globala försörjningen minskar och oljepriset stiger. Alternativt, när oljerika länder (OPEC och andra) producerar för stora mängder olja, överstiger utbudet efterfrågan och priserna kan sjunka.

Hur använder man råolja?

Medan vissa handlare köper spotkontrakt på råolja (där äganderätten till oljan byter händer vid det ögonblicket, och priset återspeglar kostnaden för råolja vid det ögonblicket) är det mycket vanligare att handlare köper futureskontrakt på olja. Med futureskontrakt återspeglar det överenskomna priset vad både köparen och säljaren tror är oljepriset vid ett förutbestämt framtida datum. De som handlar med olje-CFD:er förutser i själva verket hur oljepriset kommer att röra sig innan positionen stängs.Relaterat till råolja
Brent crude (EB)
Stäng en position
Futureskontrakt
OPEC Basket
Spot
WTI crude (CL)

Råvara (Commodity)

Vad är en råvara?

Råvaror är jordbruksprodukter eller råmaterial som kan köpas, säljas eller handlas. Råvaror är indelade i fyra grundläggande grupper:

 • Energi (t.ex. bensin, råolja och naturgas)
 • Jordbruk (t.ex. vete, kaffe, socker och majs)
 • Boskap (t.ex. sidfläsk och nötkreatur)
 • Metaller (t.ex. guld, silver och koppar)

 

Råvarupriser är starkt beroende av utbud och efterfrågan. De påverkas därför ofta av väder, naturkatastrofer och geopolitiska händelser. För att lyckas med råvaruhandel är det därför viktigt att göra en stark grundanalys.

Hur använder man råvaror?

Handlare kan handla på priset på en råvara som ett terminskontrakt. Detta är ett kontrakt där en handlare köper aktier för en råvara vid en framtida tidpunkt, men där ett visst pris garanteras i händelse av externa faktorer som påverkar priset på råvaran, såsom väderrelaterade katastrofer eller geopolitiska händelser. För handlare av CFD:er på råvaror baseras investeringar på hur handlaren tror att priset på varan kommer att bete sig under en förutbestämd tidsram.

Relaterat till stängningskurs

Aktiv marknad
CFD
Terminskontrakt

RBA

Reserve Bank of Australia, Australiens centralbank.

RBNZ

Reserve Bank of New Zealand, centralbanken i Nya Zeeland.

Realiserad förlust

Det penningbelopp som förloras vid en positionslikvidation.

Realiserad vinst

Det penningbelopp som realiseras vid en positionslikvidation.

Revalvering

En officiell förändring i priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument, särskilt vad gäller en valuta (då det innebär en ökning i värdet på dess växlingskurs). Motsatsen är devalvering.

Rollover-datum

Ett visst förutbestämt datum då ett tradingkontrakt blir “rolled-over”, alltså automatiskt förnyat av mäklaren eller mäklarfirman.

RUB

Officiell valutakod för Ryska rubel.

- C -

Cable

Slang för valutaparet Brittiska pund sterling/US dollar (GBP/USD). Används även för att hänvisa till GBP.

CAD

Den officiella valutakoden för Kanadensiska dollar. Även känd som “Loonie”, eller “Funds”.

Candlestick-diagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs och som visar hela omfånget av en tradingsession (från öppningspris till stängningspris) genom användningen av skuggade rektangulära former.

CBOE

Förkortning på Chicago Board Options Exchange, den största marknaden i världen för handel med börshandlade värdepapper och optioner.

Centralbank (CB)

En regerings eller kvasiregeringsinstitution som hanterar och kontrollerar ett lands (eller en grupp länders) monetära policy. Dess ansvar omfattar normalt utfärdande av sedlar och mynt, hantering av landets kreditsystem och övervakning över dess kommersiella banksystem. Viktiga centralbanker är till exempel Federal Reserve Bank, Bank of England (BOE), Europeiska centralbanken (ECB), Bank of Japan (BOJ), och People’s Bank of China (PBC).

Centraliserad marknad

En nationell eller lokal börs där värdepapper och finansiella instrument handlas till fastställda priser utan påverkan av en konkurrerande marknad. De fastställda priserna på värdepapper som listas representerar endast priset som är tillgänglig för traders som vill köpa eller sälja ett visst värdepapper. Större centraliserade marknaden i världen inkluderar aktiemarknader såsom TSE, värdepappers- och råvarumarknader som CME och ASE. Den utländska börsmarknaden är å andra sidan decentraliserad då det inte finns några fysiska platser investerare kan besöka för att handla med valutor.

CFD

Ett “contract for difference”, d.v.s. ett öppet kontrakt utan fastställt avtalsdatum som kan stängas av innehavaren till det belopp som avtalet representerar där det överenskomna underliggande värdepapprets pris vid avtalets början och dess marknadspris vid datumet då kontraktet avslutas.

CFD Rollover

Vad är en CFD Rollover?

När handlarna håller CFD-positioner, oavsett om de är långa (köp) eller korta (sälj), har mäklaren förutbestämda datum då kontrakten stängs. Handlarna kan, på dessa datum, stänga sina positioner, genom att köpa eller sälja, beroende på vad som är fallet, och antingen ta hem sina vinster eller ta sina förluster beroende på prisrörelsen för deras CFD. Om en handlare inte specifikt stänger sin position kommer mäklaren automatiskt att rulla över positionen till nästa handelsperiod, och debitera eller kreditera handlaren med skillnaden mellan slutkursen på det gamla kontraktet och öppningsbudet på det nya.

Hur påverkar CFD Rollover valutahandlarna?

Handlarna bör titta på mäklarens rollover-datum innan de öppnar en position på en CFD. Rollover-datumen är i allmänhet var tredje månad på söndagsmorgnar. Eventuella positioner som inte stängts före slutet på handelsdagen den föregående fredagen rullas automatiskt över på söndag morgon. Handlare som ser att deras positioner är lönsamma och tror att de kommer att fortsätta att vara det kommer vanligen inte att röra positionen och låta den rulla över i hoppet att de kommer att tjäna större vinster. Om en handlare å andra sidan ser att positionen inte har varit lönsam, och inte tror att den kommer att vända den kommande handelsperioden, kan välja att stänga positionen före rollovern. En handlare kan också stänga positionen om den har varit lönsam, men han inte känner sig säker på att den kommer fortsätta att vara det.


Relaterat till CFD Rollover
Sälj
Köp
Köp-säljdifferens
CFD
Stäng en position
Öppna position
Rollover-datum

Champagneaktier

Vad är Champagneaktier?

Champagneaktier är aktier vars värde har stigit väldigt högt, väldigt snabbt, och väldigt ofta helt oväntat. Champagneaktier kan komma från vilken sektor som helst av vilken bransch som helst. Ett utmärkt nytt exempel skulle vara aktien för American Airlines-gruppen, som dramatiskt ökade mellan september 2013 och slutet av 2014 med mer än svindlande 233 %.

Uttrycket “champagneaktie” härrör från idén att aktieägare är så ivriga över stora intäkter under en kort tidsperiod att de öppnar en flaska champagne för att fira. Den plötsliga ökningen av aktiekurserna får en även att tänka på bilden av en champagnekork som poppar och skjuter uppåt.

Hur använder man Champagneaktier?

Champagneaktier kan vara extremt lönsam för handlare som ger sig in på dem tillräckligt tidigt. Faran är att precis som värdet på en Champagneaktie kan stiga så dramatiskt, så kan den legendariska bubblan också brista, och aktien kan lika snabbt avskrivas. Att exakt veta den optimala tiden att köpa och sälja kräver en bra förståelse av marknadstrenderna såväl som utmärkt grundläggande och teknisk analys.Relaterat till Champagneaktier

Aktiv marknad
All Time High (ATH)
Kryptovaluta

CHF

Den officiella valutakoden för Schweizerfranc.

Chunnel

Smeknamn på valutaparet Euro och Brittiska pund (EUR/GBP).

CME

Förkortning på Chicago Mercantile Exchange, en av de största och mest inflytelserika options- och terminbörserna i världen.

CNY

Den officiella valutakoden för Kinesiska yuan, när den handlas i Hong Kong (tecken: ¥). Ofta utbytbar mot RBN, “renminbi”, Folkrepubliken Kinas officiella form av valuta.

Compounding (“ränta-på-ränta-effekten”)

Vad är compounding?

Compounding är, när en investering ökar exponentiellt i värde över tid. Tillväxten är exponentiell, därför att både huvudinvesteringen och räntan fortsätter att tjäna in ränta. Om exempelvis en person som investerar 20 000 $ i ett företag och tjänar 25 % ränta på denna investering under första året, så kommer hans investeringar i slutet av året att vara värda 25 000 $. Påföljande år är det hela 25 000 $ som tjänar in samma ränta och ökar dess värde till 31 250 $ följande år. Det innebär med compounding, att nettobeloppet intjänat från räntan varje år är högre än föregående år.

Hur använder man compounding?

Compounding är ett primärt verktyg i penninghantering. Ju längre du lämnar en investering utan att lösa in den, desto mer pengar kan du tjäna från din ursprungliga investering. Den största fördelen med exponentiell intjäning, snarare än linjär intjäning, är att om vinsten var linjär skulle nettoökningen förbli densamma varje period. Det vill säga, om en person tjänar 2 000 $ i ränta per år, så är detta tillväxten – oavsett hur mycket pengar som ligger i investeringen vid det tillfället. Compounding, å andra sidan, garanterar att ju mer en investering är värd varje år, desto högre kommer nettoökningen att bli. Som ett resultat. Investerare uppmanas att lämna kvar både kapitalet och intjänad ränta på investeringen och se det växa snabbare, än om de bara behållit kapitalet.Relaterat till compounding

Kontosaldo
Ränta
Räntesats

Cross-valutapar

Vad är cross-valutapar?

Utländska valutor handlas alltid i par – värdet på en valuta jämfört med en motpart. Cross-valutapar, som även kallas mindre valutapar, är par som inte inkluderar US-dollar, men som inkluderar minst en av världens övriga tre stora valutor. Det vill säga att den japanska yenen, det brittiska pundet eller euron är minst en, om inte båda valutorna som ingår i paret. Cross-valutapar ska inte förväxlas med de sju stora valutaparen, som alla inkluderar US-dollarn mot en av de sex andra likvärdiga valutorna i världen.

Hur använder man cross-valutapar?

Beroende på om en handlare vill investera på en mer eller mindre volatil eller likvid marknad kan cross-valutapar vara en säkrare investering än ett större par. Som med andra valutapar kan kurserna påverkas av flera faktorer som t.ex. ekonomiska tillkännagivanden, geopolitiska händelser och till och med det globala vädret. Fortrades webbplats erbjuder flera cross-par som handlare kan välja mellan.

Länkar relaterade till öppet pris

Valutapar
EUR
GBP
Utländsk valuta
JPY
Större valutapar (större)
Mindre valutapar (mindre)

“Cash and Carry”-handel

En arbitrage-tradingstrategi där en trader har en “lång” position i ett värdepapper eller råvara tillsammans med en “kort” position i en termin på samma värdepapper eller råvara. I detta fall innehas värdepappret fram till terminens leveransdag, och täcker således den korta positionen genom den tidigare placerade investeringen i den långa positionen.

- S -

Sälj

Att ta en kort position på ett handelsbart värdepapper, såsom ett valutapar, en aktie, index eller råvara. Motsatsen till “köpa” (eller lång position).

SEK

Officiell valutakod för Svensk krona.

Separat konto

Ett separat hanterat konto som används av en mäklarfirma för att hålla klientmedel separerade från sina egna medel.

SGD

Officiell valutakod för Singapore dollar.

Short Squeeze

Vad är en short squeeze?

En short squeeze händer när handlare som har tagit en kort (sälj-) position, pressas till att köpa tillbaka tillgångar till en högre kurs än de hade hoppats på och därför skapar en ännu kraftigare uppgång i priset på den tillgången.

I huvudsak inträffar en short squeeze när handlarna har förutsett att ett tillgångspris skulle sjunka, så de sålde tillgången till en högre kurs med förväntan att köpa tillbaka den till den lägre kursen för en god vinst. Om marknaden dock visar sig vara förvånansvärt uppåtgående och tillgångspriset fortsätter att öka kan vissa handlare få panik och stänga sin position, även till det högre priset, för att begränsa sina förluster. När de gör det får de efterfrågan på den tillgången att bli ännu större än vad den redan var, vilket driver upp priset ännu högre.

Hur påverkar en short squeeze valutahandlarna?

Short squeeze är i grund och botten en situation i vilken en handlare kan minska sina förluster men samtidigt bidrar till att se till att tillgången ifråga kommer att förbli otillgänglig till det lägre pris som han hade förutsett för en viss tid framåt. En short squeeze anses inte på något sätt vara idealisk för handlarna, men den hjälper dem faktiskt att undvika något ännu mer obehagligt.

 

Länkar relaterade till short squeeze

Uppåtgående / Hausse
Köp
Stänga en position
Sälj

Silverkontrakt

En av de mest aktivt handlade råvarorna på marknaden. Standardtradingenheten för ett kontrakt är 1,000 troy ounces. För mer information om den här råvaran, klicka här.

Sista handelsdag

Sista handelsdagen (i månaden) då en trader kan handla med en viss produkt. Kan skilja sig från kontraktets utgångsdatum.

Sista handelstid

Sista handelstid (på dagen) då en trader kan handla med en viss produkt. Kan skilja sig från kontraktets utgångsdatum.

Släpande stopp

En stopporder som används för att automatiskt stänga en position vid ett visst dollardecimalvärde avskilt från (över/under) ett värdepappers eller finansiellt instruments marknadspris. Som dess namn indikerar “släpar” eller följer stoppordern marknadspriset, vilket garanterar en uppåtgående justering på stopptriggern (när marknadstrenden är “bullish”) och en nedåtgående justering av stopptriggern (när marknadstrenden är “bearish”).

Slutkurs (Closing Price)

Vad är slutkursen?

Slutkursen, även känd som slutpriset, är priset på en tillgång på handelsmarknaden vid slutet av handelsdagen. Det är viktigt att notera att slutkursen under en dag inte nödvändigtvis är densamma som öppningspriset för samma vara följande dag. Fluktuationer i tillgångsvärdet kan ofta fortsätta även när marknaderna är stängda medan tillgången inte handlas.

Hur använder man en slutkurs?

Slutkursen är den primära indikatorn för en näringsidkare om vad valutaparet har gjort under den dagen, då du överväger en lång eller kort position. Genom att undersöka slutkursen, tillsammans med dagens långa och korta positioner, kan handlare estimera volatiliteten i valutan och utveckla en strategi för att antingen köpa, sälja eller undvika valutan helt och hållet.

Artiklar relaterade till slutkursena

Köpa
Dagens höjningar
Dagens sänkningar
Öppna priser
Volatilitet

SNB

Swiss National Bank, centralbanken i Schweiz.

Spann

Skillnaden mellan det högsta och lägsta priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument under en viss tradingperiod.

Spot

En affär som kräver omedelbar likvid (i de flesta fall: två arbetsdagar efter exekveringen).

Spread

Skillnaden mellan ett “bid” (priset en mäklare eller dealer är villig att köpa ett värdepapper eller finansiellt instrument för) och “ask” (priset en mäklare eller dealer är villig att sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument för).

SSL

Secure Sockets Layer. Tillhandahåller och upprätthåller en konsekvent anslutning mellan webbläsare och webbsajter, vilket tillåter säker överföring av användarnas personliga uppgifter.

Stänga en position

Processen för att stänga en aktiv affär antingen genoma tt sälja en lång position (kallas även för “köp”) eller genom att täcka en kort position (kallas även för “säljs”).

Stängda affärer

En lista över nyligen stängda affärer.

Stapeldiagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs, och som representeras av horisontella staplar med längder proportionella till magnituden av det de representerar. Toppen på stapeln är den högsta punkten priset nått under en definierad period och botten av stapeln är den lägsta. Ett streck på vänster sida av stapeln motsvarar öppningspriset och ett streck på höger sida stängningspriset för den perioden.

Statsobligation

Ett skuldvärdepapper utfärdat av ett lands regering, vanligtvis med ett löfte om periodiska ränteutbetalningar vid värdepapprets utgångsdatum eller slutdatum. I de flesta fall utfärdas statsobligationer i landets egen valuta.

Sterling

Smeknamn på Brittiska pund (GBP).

Stödnivå

Ett pris-“golv” under det som man tror att en marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument ej kommer att nå. Motsatsen till motståndsnivå.

Stop Loss (S/L)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen för ett olönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår ett specificerat pris, men syfte att begränsa förlust och förhindra kort glidning. En S/L kan användas för både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner. Även känd som en ”stop order” eller ”stop-market order”.

Observera: En Fortrade S/L är inte garanterad och kanske inte fungerar i mycket volatila förhållanden, vilket kan leda till ytterligare förluster.

Stop Out

En marginalnivå (beskriven i procent) på vilken en tradingplattform automatiskt stänger öppna tradingpositioner (börjar från den minst lönsamma positionen och upp tills marginalnivåkravet är uppfyllt) för att förhindra ytterligare potentiella förluster.

Swap

Vad är en swap?

En swap är en daglig utlåningsränta som debiteras/krediteras på en öppen position. Beloppet motsvarar skillnaden i inlåningsräntan mellan centralbankerna (baserat på marknadskurser och -spridningar) som de aktuella tillgångarna tillhör. Swappar krediteras eller debiteras en gång per dag i veckan, med undantag för onsdagar, då de krediteras eller debiteras 3 gånger mer. Swapavgiften ackumuleras varje dag kl. 20:59 GMT.

Hur påverkas handlare av swapavgifter?

Swapavgifter släpps dagligen av finansinstitut som Fortrade samarbetar med. De beräknas och fastställs enligt olika kriterier för riskhantering och marknadsförhållanden. Swapavgiften beräknas på följande sätt:

Pip-värde (beroende av storlek på handel)) * swappremium i pip * antal nätter = debiterad/krediterad swapavgift.

Valutaexempel:
Du öppnar en kort position (sälj) på EUR/USD för en post med ett konto i US-dollar:

 • 1 post = 100 000
 • 1 pipvärde = 10 US-dollar
 • Swapkurs = -3,2839 punkter (motsvarar 0,32839 pip)
 • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 US-dollar

Exempel med CFD:er:
Du öppnar en lång position (köp) på råolja för 1 post (1 000 tunnor) med ett konto i US-dollar:

 • Swapkurs = -0,3807
 • Värde på 1 cent = 10 US-dollar
 • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 US-dollar

Länkar relaterade till swapavgift
Centralbank (CB)
Valutapar
Valutaväxling
Inlåningsränta
MetaTrader 4 (MT4)
Dagsutlåningsränta

Swissy

Vad är Swissy?

En “Swissy” har två betydelser inom valutahandel. Den allmänna termen är slang för den schweiziska francen (CHF). Mer vanligt är att hänvisa till termen “Swissy” när man pratar om valutaparet USD/CHF som mäter hur stark US-dollar är gentemot den schweiziska francen. Den räknas som ett av de större valutaparen.

Hur använder man Swissy?

I likhet med andra valutapar så är den första valutakursen “basvalutan” och anges alltid som “1”. Den andra valutan är “kursvalutan”, eller “motsvarande valuta”, och motsvarar värdet på en enhet i basvalutan. Exempel: Om Swissy, som då är USD/CHF, ligger på 1.1652, så motsvarar 1 US-dollar 1,01652 schweiziska franc. Om Swissy stiger till 1,020000 är USD starkare, eftersom den kan köpa fler franc än tidigare. Om Swissy faller till 1,1225 är francen starkare. Här hittar du handelsdiagrammet för Swissy hos Fortrade som uppdateras varje minut.

Länkar relaterade till Swissy
Bas- och motvaluta
Valutapar
Viktiga valutapar (Majors)
USD
Take Profit (T/P)

SX5E

Symbol för EURO STOXX 50-index, Europas ledande börsindex för eurozonen.

- D -

Daghandel

En tradingaktivitet där traders frekvent köper och säljer värdepapper, utländsk valuta eller derivat under dagen för att få en substantiell avkastning på kort tid. Daghandel kan vara mycket spekulativ i sin natur och medföra substantiell risk för förlust. Om du är en daghandlare eller funderar på daghandel, läs vår kompletta Riskbeskrivning. Klicka här för att öppna ett 100 % gratis daytradingkonto idag.

Dagliga förändringar

Vad är en daglig förändring?

Den dagliga förändringen representerar fluktuationen under en handelssession. Detta mäts mycket enkelt genom att jämföra säkerhetspriset vid slutet av en handelssessionen till dess slutkurs i slutet av föregående session.

Hur använder man en daglig förändring?

Användningen av den dagliga förändringen är ganska okomplicerad.

 • Den dagliga förändringen gör det möjligt för handlare att spåra hur mycket pengar de har tjänat eller förlorat under en dags handel.
 • Den använder de dagliga förändringarna från tidigare dagar och efterföljande dagar för att bestämma långsiktiga trender, vilket ger handlaren ett utmärkt tekniskt analysverktyg för att bygga handelsstrategier.

 

Länkar relaterade till dagliga förändringar

“Bear”-marknad
“Bull”-marknad
Stängningspris
Nedåtgående trend / Downward Trend
Tidigare stängningskurs
Trend
Uppåttrend / Upward Trend

Dagshögsta

Det högsta priset för vilket ett värdepapper eller finansiellt instrument handlats under dagen.

Dagslägsta

Det lägsta priset för vilket ett värdepapper eller finansiellt instrument handlats under dagen.

Derivat

Ett finansiellt instrument eller värdepapper vars värde härleds från och är beroende av värdet på ett annat underliggande värdepapper eller finansiellt instrument (såsom en växlingskurs, råvara, aktie, index, obligation eller inteckningskontrakt). Huvudanvändningen av derivat är för att sänka risken för en part medan en potentiellt högre avkastning till högre risk erbjuds en annan part. Det finns fyra typer av derivatkontrakt: ränteterminer, optioner, terminer och swappar.

Derivata marknader (Derivative Markets)

Vad är derivata marknader?

Derivativ är kontrakt vars värden baseras på underliggande tillgångar, och avgörs av upp- och nedgången av den underliggande tillgången. Prima exempel på detta inkluderar futureskontrakt och Contracts for Difference (CFD:er). Derivativa marknader är marknader på vilka dessa derivativ kan handlas. De flesta derivativ handlas over-the-counter (OTC), och är inte reglerade av regeringsmyndigheter, vilket innebär att de är betydligt mer riskabla än de derivat som handlas på reglerade börser.

Hur påverkar derivata marknader forex-handlare?

De vanligast handlade derivaten är futureskontrakt där köparen och säljaren gemensamt enas om ett pris som återspeglar vad de tror kommer att vara representativa för tillgången vid ett förutbestämt framtida datum. Övriga derivat inkluderar CFD:er, forwardkontrakt, optioner och ränteswappar.Relaterat till derivata marknader

CFD
Derivativ
Forwardkontrakt
Futureskontrakt
Swap

Deutsche Bundesbank

Den tyska centralbanken (motsvarande Federal Reserve Bank), och den viktigaste medlemmen i European System of Central Banks (ESCB).

Devalvering

En officiell prisförändring på priset för ett värdepapper eller finansiellt instrument, särskilt med hänsyn till en valuta (där det innebär en värdeminskning på dess växlingskurs). Motsatsen till revalvering.

DIS

Ticker för Walt Disney Co. Klicka här för mer information.

DKK

Officiell valutakod för Dansk krona.

- T -

Take Profit (T/P)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen på ett lönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår en förutbestämd prisnivå som passar tradern. En T/P kan användas på både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner.

Tenor

Tiden som återstår från värdedatumet på ett lån, kontrakt eller option fram till utgångsdatum (uttrycks i år, månader eller dagar).

Termin

Ett terminskontrakt, känt som en termin, är ett avtal att köpa eller sälja en råvara, ett värdepapper eller ett finansiellt instrument på ett specifikt terminsdatum till ett fastslaget pris. Det är ett avslutat avtal och råvaran eller det finansiella instrumentet levereras, till skillnad från en option som erbjuder ett val att antingen slutföra affären eller inte. Till skillnad från terminer är terminskontrakt inte kontrakt med standardvillkor. De är skräddarsydda mellan köparen och säljaren för respektive affär och köps och säljs över disk (OTC) och inte på börsen.

Terminer

Ett avtal att köpa eller sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument (t. ex. en råvara, aktie eller index) på ett framtida datum och till ett fast pris. Terminer handlas på terminsbörsen eller terminsmarknader enligt standardiserade villkor (t. ex. förutbestämda kvantiteter för respektive specifik typ).

Terminskontrakt (Forward Contract)

Vad är Forwardkontrakt?

Ett forwardkontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare att handla en tillgång, vanligtvis en valuta, till ett ömsesidigt avtalat fast pris och på ett fastställt datum. Till skillnad från futurekontrakt är forwardkontrakten privata arrangemang mellan köparen och säljaren och, som sådana, handlas de inte på den centraliserade börsen utan betraktas snarare som en del av OTC-marknaden. Detta gör forwardkontrakten till en mer riskfylld satsning än futurekontrakten. De primära faktorerna för att bestämma priset på ett forwardkontrakt är tillgångens marknadsvärde och tiden då kontraktet kommer att uppfyllas, vilket påverkas av swapräntorna.

Hur använder man Forwardkontrakt?

Forwardkontrakten köps på liknande sätt som futurekontrakten. Köparen och säljaren kommer överens om den tillgång som ska säljas, om priset och om det datum som utbytet kommer att äga rum. Forwardkontraktet löses först när kontraktsperioden löper ut, till skillnad från futurekontrakten som löses dagligen. Forwardkontrakten används i första hand som ett verktyg för att säkra volatiliteten i den tillgång som handlas. Att forwardkontrakten kan vara mer anpassade än futurekontrakten ger både större flexibilitet, men också högre risk.

 

Länkar relaterade till Forwardkontrakt?

Mäklare
Centraliserad marknad
Utgångsdatum
Futurekontrakt
OTC-marknad
Swapräntor
Volatilitet

Terminsmarknad

En marknad för köp och försäljning av terminer på ett finansiellt instrument eller ett värdepapper på ett framtida datum och till ett fastställt pris.

Tick

Minsta möjliga förändring i priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument (antingen upp eller ner).

Tidigare stängningskurs

Ett värdepappers eller finansiellt instruments stängningskurs föregående handelsdag.

Tillbakadragande

En prisnedsättning eller krav på ett visst värdepapper eller finansiellt instrument (från dess peak). Kallas även för prisvändning.

Tradingkonto

Specificerade block eller delar av affärer. Värden på en affär motsvarar ett integralnummer med tradingenheter. Till exempel, guld- och silverkontrakt köps och säljs i storlekar på respektive 10 och 1,000 troy ounces.

Tradingplattform för datorn

Nedladdningsbar programvara genom vilka traders kan få åtkomst till finansmarknader, öppna, redigera och stänga tradingpositioner online, osamt få livestreaming med kurser, diagram och andra tekniska indikatorer, via en PC eller Mac-dator eller bärbar dator.

Tradingstämning

Den allmänna och rådande attityden hos traders på en viss marknad, ett värdepapper eller finansiellt instrument, uttryckt i procent på aktuella öppna köp- och säljordrar.

Träningskonto (Practice account)

Vad är ett träningskonto?

Ett träningskonto, även kallat demokonto, är precis som ett vanligt Forex-konto på alla sätt förutom ett – handlaren investerar inte, tjänar inte eller förlorar inte några riktiga pengar. Det ger handlare möjligheten att lära sig Forex-handel och utveckla effektiva handelsstrategier genom erfarenhet, utan den förknippade risken med den verkliga handeln.

Hur använder man ett träningskonto?

Många online-mäklare, inklusive Fortrade, tillhandahåller ett träningskonto gratis när handlare registrerar sig på webbplatsen, och “finansierar” kontot med en summa pengar (Fortrade, till exempel, startar igång handlare med 10 000 $ av imaginära pengar). Så fort att kontot är uppsatt kan du börja handla som om du investerade verkligt kapital. Det är en bra idé att handla konservativt, åtminstone till en början. En handlare som “investerar” orealistiska summor av det imaginära kapitalet i träningskontot bara för att han inte har något att förlora på riktigt, kommer inte kunna dra nytta av syftet med att ha träningskontot, vilket är att utveckla effektiva handelskunskaper inför när verkligt kapital investeras. De flesta experter och erfarna handlare rekommenderar handel med ett träningskonto i flera månader innan man investerar riktiga pengar. Klicka här för att skapa ett Fortrade-konto, så kan du komma igång med träningskontot idag.

 

Länkar relaterade till träningskonto

Mäklare
Position

Trend

Den allmänna riktningen på en marknad eller på priset på ett värdepapper eller finansiellt instrument. Termerna “bull” och “bear” används ofta för att beskriva de två huvudtyperna av trender – uppåt respektive nedåt.

Tresessionssystem

Den utländska valutamarknaden är uppdelad i tre tradingsessioner: Den asiatiska (eller Tokyo), europeiska (eller London) samt den nordamerikanska (eller New York). Brukar även benämnas som The Forex Three.

TRY

Officiell valutakod för Turkiska lira.

TSE

Förkortning av Tokyo-börsen.

Tvärvalutapar

Ett valutapar som handlas på valutamarknaden och som inte inkluderar US dollar. Till exempel Euro och Japanska yen (EUR/JPY).

- E -

Eftermarknad

Handel med ett företags aktier efter att marknaden stängt.

Eftermarknadsrapport

Vad är en eftermarknadsrapport?

En eftermarknadsrapport är den initiala rapporten som släpps av ett företag efter det har börjat handlas med på den offentliga aktiebörsen. Vanligtvis, innan ett företag börjar handlas med på aktiebörsen, utvärderar en investeringsbank företagets värde, och avgör hur värdet ska brytas ner i aktieandelar som ska säljas offentligt. Efter en initial försäljning av andelar till stora investerare, känt som den primära marknaden. Så fort att den primära marknadsförsäljningen har gjorts kan företaget handlas med på en större aktiebörs, såsom New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Detta sker när några av de initiala investerarna beslutar sig för att sälja en del av (eller alla) sina aktieandelar, och vilken investerare som helst av vilken storlek som helst kan köpa dem.

Så fort att erbjudanden dyker upp på den sekundära marknaden släpper företaget en eftermarknadsrapport, tillhandahåller namnet på företaget, dess ticker-symbol, erbjudandedatumet och erbjudande- och stängningspriser. Ofta tillhandahåller eftermarknadsrapporter ytterligare information, inklusive finansiell data och kvoter och en beskrivning av företaget.

Hur använder man en eftermarknadsrapport?

Eftermarknadsrapporter är extremt hjälpfulla för investerare för att beräkna ett initialt offentligt intresse i ett nyligen handlat företag. Även om den inte garanterar hur företagets marknadsvärde kommer förändras i framtiden så ger den investerare och handlare en rimlig idé om vad de ska titta efter, och huruvida köpa av andelar i ett tidigt skede skulle vara en klok investering. CFD-handlare kan investera över hur de tror att marknadspriset kommer påverkas under dagarna direkt efter en eftermarknadsrapport.

Relaterat till eftermarknadsrapport

NASDAQ
NYSE

Eget kapital

Det penningbelopp som är tillgängligt för trading. Motsvararar traderns “Öppna P&L” + “Kontosaldo”.

Ekonomisk indikator

Regeringsutfärdad statistik (såsom ett företags bruttonationalprodukt (BNP), konsumentprisindex, arbetslöshetsstatistik) som ligger till grund för analyser av ekonomin som helhet.

Ekonomisk kalender

Vad är den ekonomiska kalendern?

En ekonomisk kalender är en detaljerad lista över ekonomiska händelser, inklusive finanspolitiska uttalanden liksom regelbundna vecko-, månads- och kvartalsrapporter och ekonomiska indikatorer som förväntas få effekt på handelsmarknaderna. Händelserna visas på kalendern i kronologisk ordning och är alla betygsatta på en skala från 1-3 för hur stor effekt händelsen förväntas få på marknaderna. Slutligen, när en ekonomisk rapport är planerad, inkluderar kalendern analytikernas förutsägelser avseende vilka rapportens siffror kommer att vara och om de kommer att utgöra en ökning eller minskning från föregående rapport. Den ekonomiska kalendern kan hjälpa handlarna att förutsäga om det kommer att vara hausse eller baisse på marknaderna, om de kommer att vara aktiva eller lugna och därmed göra det möjligt för handlarna att utveckla starka strategier utifrån de planerade händelserna och den fundamentala analys som möjliggjorts av kalendern. Klicka här (Endast engelska) för att besöka den ekonomiska kalendern på Fortrade.com.

Hur använder man den ekonomiska kalendern?

Genom att titta på den ekonomiska kalendern och ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig från olika ekonomiska rapporter och politiska uttalanden har handlarna ett mycket kraftfullt verktyg för fundamental analys. Självklart är inget idiotsäkert, som med alla aspekter av valutahandel. Analytikernas förutsägelser kan vara felaktiga, eller marknadernas reaktion på händelserna i den ekonomiska kalendern kan vara annorlunda än förväntat på grund av oförutsedda externa omständigheter. Med det sagt är den ekonomiska kalendern fortfarande ett mycket effektivt verktyg i handlarens händer, och den bör kontrolleras dagligen och följas noggrant.

 

Länkar relaterade till den ekonomiska kalendern?

Baisse/Baisseartad
Hausse/Hausseartad
Ekonomisk indikator

EUR

Officiell valutakod för den officiella valutan i eurozonen.

EURO STOXX

Börsmarknadsindez bestående av Europas 50 ledande blue-chip-företag. Klicka här för mer information.

Europeisk tradingssession

Inleds kl. 7:00 GMT och avslutas kl. 16:00-17:00 GMT. Även känt som Londons tradingsession för valutor.

Europeiska centralbanken (ECB)

Centralbanken för Europas enda valuta, euron. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och garantera stabilitet i eurozonen.

Exekvering

Genomförandet av en order för att köpa eller sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument.

Exotiska valutapar (Exotiska)

Vad är exotiska valutapar?

Valutahandeln omfattar de stora valutorna (USD vs en av de sex andra stora valutorna – EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) eller de mindre valutorna (som inte inkluderar USD, men inkluderar antingen EUR, GBP eller JPY). När USD, eller en av de andra stora valutorna handlas mot en valuta med en mycket lägre volym, kallas detta ett exotiskt handelspar. Exempel på exotiska valutapar inkluderar USD / RUB (Amerikanska dollarn vs ryska rubeln), GBP / TRY (Brittiska pundet vs turkisk lira) och EUR / SEK (Euro vs svenska kronan).

Hur använder man exotiska valutapar?

Handlare som vill minimera sina risker (såväl som deras potentiella vinster) kan välja att handla i exotiska valutor, eftersom de är mer illikvida än de stora och små valutorna. Exotiska par påverkas av samma faktorer som påverkar valutapar med större likviditet, t.ex. ekonomiska meddelanden, geopolitiska händelser och globalt väder. De kan därför användas som en bra “träningsplats” för högre riskhandel.
Fortradess hemsida erbjuder flera bra exotiska par att välja bland.

 

Länkar relaterade till exotiska valutapar

AUD
CAD
CHF
Valutapar
EUR
GBP
Utländsk valuta
Illikvid
JPY
Likviditet
Viktiga valutapar (Majors)
Små valutapar (Minors)
NZD
USD

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

En typ av glidande medelvärde som ger mer vikt till de senaste prisförändringarna, vilket innebär att det reagerar snabbare än ett enkelt glidande medelvärde.

- U -

Underpresterande

En situation där ett värdepapper eller finansiellt instrument förväntas bli mindre lönsamt än den totala marknaden. Även känt som “market underperformer”. Motsatsen till överpresterande.

United States Treasury Securities

Räntebärande skuldinstrument utfärdat av United States Department of the Treasury för att finansiera USA:s federala skuld. I CFD-trading är de tre mest aktivt handlade statspapperen: den 5-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US5Y), den 10-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US10Y) samt den 30-åriga statsobligationen (ofta symboliserad som US30Y).

Uppåttrend

En situation där varje framgångsrik “peak” eller “trough” på ett värdepappers prisdiagram är högre än de som föregår det. Motsatssituationen är en nedåttrend.

USD

Officiell valutakod för US dollar.

USDX

Symbol för US dollar valutaindex. Klicka här för mer information.

UTC

Samordnad universell tid. Ofta utbytbar mot Greenwich mean time (GMT).

Utdelning

Utdelning är ett sätt för ett företag att dela ut en andel av sin vinst till sina aktieägare.
Utdelningsbeloppet bestäms av företagets styrelse, och kan delas ut i form av en kontantbetalning, aktier eller andra tillgångar.

Vanligtvis bestäms utdelningen i termer av pengar per aktie, vilket innebär att varje aktieägare kommer att få utdelning i förhållande till sitt innehav, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och utdelningen sätts till 3 $ per aktie – kommer du att få 3000 $.

Ett annat vanligt sätt att bestämma en utdelning är i termer av andel av nuvarande marknadspris, vilket även kallas ”avkastning”, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och det nuvarande marknadspriset är 100, och utdelningen sätts till 2 % – innebär det att du kommer att få 2 $ för varje aktie du äger, vilket innebär 2000 $.

Andra sätt att betala ut utdelning innefattar: Aktier (dela ut aktier istället för pengar), egendom, provision med mera.

När en utdelning betalas ut blir företagets värde direkt påverkat av den enkla anledningen att kontanter som delas ut i utdelningar inte längre kommer att finnas kvar inom företaget, vilket innebär att aktiepriset minskar lika mycket som utdelningen per aktie är värd.

Ändringen i aktiens pris sker på sista dagen för utdelningsbehörighet.

 

Med anledning av detta, behöver Fortrade kreditera/debitera kunderna som innehar den utdelande aktien under sista dagen för utdelningsbehörighet, för att få täckning för den utbetalda utdelningen och se till att alla våra aktieägare kommer att få utdelningen och inte kommer att påverkas av den “falska” nedgången i aktiens pris.

* Begreppet “falsk” syftar till rörelsen i marknadspriset som inte är ett resultat av det riktiga marknadsläget, utan snarare ett resultat av syntetiska omständigheter såsom utbetalningen av utdelningar.

 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en kort position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att debiteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en kort position vid ett öppningspris på 110 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att tjäna mer pengar i din korta position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva debitera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (110 – 100) = 10000 $ <antal aktier * (öppningspris – marknadspris före utbetalning av utdelningen)>

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (110 – 98) = 12000 $ <antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris)>

Utdelningskostnad 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $ < antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris) – summa utdelningar >
 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en lång position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att krediteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en lång position vid ett öppningspris på 90 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att förlora pengar i din långa position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva kreditera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (100 – 90) = 10000 $ <antal aktier * (marknadspris före utdelningen – öppningspris) >

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (98 – 90) = 8000 $ <antal aktier * (Nuvarande marknadspris – öppningspris)>

Utdelningskreditering 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (98 – 90) + 2000 = 10000 $ < antal aktier * (nuvarande marknadspris – öppningspris) + summa utdelningar >


** All kreditering/debitering av utdelningar kommer att synas under “provisioner” för positionen.

Utgångsdatum

Det datum då ett värdepapper eller finansiellt instrument upphör på grund av att tiden gått ut. Kallas även för “förfallodag”.

Utgångstid

Tiden då ett options- eller terminskontrakt upphör.

Utländsk valuta

En finansiell institution eller ett system för handel med valutor från andra länder. Även känt som valutahandel eller FX.

Utländsk valutamarknad

Global decentraliserad marknad för handel med utländsk valuta. Vad gäller handelsvolym är FX-marknaden den största finansiella marknaden i världen, med en daglig omsättning på mer än 5 biljoner dollar.

Visste du?
Du kan få många fördelar om du lär dig mer om Forex- och CFD-handel, t.ex. bättre resultat. Klicka bara på ‘Handla nu’-knappen om du redan har börjat handla med Fortrade.