Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co to jest rolowanie i dlaczego do niego dochodzi?

May 8, 2016

Rolowanie to proces zamiany pozycji CFD (kontrakt na różnicach kursowych) z kontraktu terminowego, którego termin zapadalności się zbliża na nowy kontrakt typu „front month”.

Każdy kontrakt terminowy ma termin zapadalności. Jest on ustalony przez giełdę, na której dokonuje się obrotu nim. Aby utrzymać otwartą pozycję, należy ją rolować, nabywając nowy kontrakt, kiedy dochodzi do terminu zapadalności starego. Ewentualnie można zamknąć pozycję przed datą rolowania. Kontrakty terminowe mają terminy zapadalności liczone w miesiącach (zwykle są to 3 miesiące), tak więc rolowane będą wszystkie kontrakty na różnice kursowe, dla których Fortrade dokona przeceny kontraktów terminowych. Dotyczy to kontraktów na różnice kursowe obligacji, indeksów, metali, energii i surowców rolnych.

Opłata/uznanie z tytułu rolowania odzwierciedla różnicę pomiędzy ceną starego i nowego kontaktu (i zwana jest także „kursem rolowania”).

Na przykład:

  1. Jeśli trader ma otwartą pozycję DŁUGĄ lub KUPUJ i cena nowego kontraktu jest NIŻSZA niż cena zamknięcia starego kontraktu, platforma Fortrade UZNA tradera kwotą stanowiącą różnicę.
  2. Jeśli trader ma otwartą pozycję DŁUGĄ lub KUPUJ i cena nowego kontraktu jest WYŻSZA niż cena zamknięcia starego kontraktu, platforma Fortrade OBCIĄŻY tradera kwotą stanowiącą różnicę.

Kiedy następuje termin zapadalności kontraktów terminowych, platforma Fortrade przeprowadzi rolowanie wszystkich otwartych pozycji klientów do nowych kontraktów. Daty rolowań mających mieć miejsce w przyszłości można znaleźć w witrynie platformy Fortrade (pokrywają się one dokładnie z datami rolowań stosownymi przez giełdy).Różnica w cenie między dwoma kontraktami jest liczona w podstawowej walucie instrumentu, a następnie automatycznie przeliczana na walutę bazową rachunku inwestycyjnego klienta.