Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 77% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Handel od A do Z

Powszechny słownik terminów giełdowych i definicji.

Wszelkie J Z K L M N O P A Q B R C S D T E U F V G W H X I Y

Poniżej znajduje się glosariusz terminów stosowanych w handlu online. Wybierz pierwszą literę słowa, którego szukasz z powyższej listy, aby przejść do odpowiedniej sekcji w słowniku.

- J -

JPY

Oficjalny kod japońskiego jena.

- Z -

Zamknięcie pozycji

Proces zamykania aktywnej transakcji albo przez sprzedaż pozycji długiej (zwany też zwyczajnie “Kup”), albo obejmujący pozycję krótką (zwany też zwyczajnie “Sprzedaj”).

Zamknięte transakcje

Lista ostatnio zamkniętych transakcji.

Zasięg

Różnica między najwyższą i najniższą ceną papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w trakcie danej sesji giełdowej.

Zatrzymanie

Obniżenie ceny lub zapotrzebowania na określony papier wartościowy lub instrument finansowy (po osiągnięciu szczytu cenowego). Zjawisko określane również jako odwrócenie kursu.

Zatrzymanie (Stop Out)

Poziom depozytu zabezpieczającego (margines przedstawiany w procentach), przy którym platforma handlowa automatycznie zamyka otwarte pozycje handlowe (począwszy od najmniej dochodowych pozycji aż do momentu, w którym wymagany poziom depozytu zostanie spełniony) w celu uniknięcia dalszych ewentualnych strat.

Zatrzymanie straty (Z/S) (Stop Loss, S/L)

Zlecenie giełdowe, które automatycznie zamyka pozycję nieopłacalnego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, gdy osiągnie on określoną cenę, w celu ograniczenia strat i zapobiegania poślizgowi cenowemu. Zlecenie typu S/L może być wykorzystywane zarówno przy pozycjach długich (kupna), jak i krótkich (sprzedaży). Znane jest również jako zlecenie „stop order” lub „stop-market order”.

Uważaj: cięcie strat S/L Fortrade nie jest gwarantowane i w bardzo niestabilnych warunkach może nie zadziałać, co może doprowadzić do dalszych strat.

Zlecenie oczekujące

Zlecenie, które nie zostało jeszcze zrealizowane, a zatem nie jest jeszcze rzeczywistą transakcją handlową. Może to być, na przykład, zlecenie, przy którym przedsiębiorca giełdowy stwierdza swój zamiar “kupna” lub “sprzedaży” instrumentu finansowego tylko wtedy, gdy osiągnie (dotknie) notowanie powyżej lub poniżej pewnego poziomu ceny.

Zlecenie rynkowe

Zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej.

Zmienność

Tendencja w notowaniach rynku, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego do gwałtownego zmieniania się w sposób regularny.

Zrealizowana strata

Kwota pieniędzy utraconych w wyniku upłynnienia pozycji.

Zrealizowany przychód

Kwota pieniędzy zarobionych w wyniku upłynnienia pozycji.

- K -

Kalendarz Ekonomiczny

Czym jest Kalendarz Ekonomiczny?

Kalendarz Ekonomiczny to szczegółowa lista wydarzeń ekonomicznych, w tym sprawozdań z zakresu polityki finansowej, jak również regularnych tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych sprawozdań ekonomicznych oraz wskaźników ekonomicznych, które prawdopodobnie będą miały wpływ na rynki handlowe.  Te wydarzenia są przedstawione w kalendarzu w porządku chronologicznym i są oceniane w skali od 1 do 3 w zakresie wpływu, jakie dane wydarzenie będzie wywierało na rynki. Kiedy zaplanowane jest sprawozdanie ekonomiczne, kalendarz oferuje prognozy analityków w zakresie wyników liczbowych, które znajdą się w tym sprawozdaniu, a także przewidywania czy wyniki te będą wyższe, czy też niższe od wartości z poprzedniego sprawozdania. Kalendarz Ekonomiczny może pomóc handlowcom w przewidywaniu, czy rynki nabiorą „byczego”, „niedźwiedziego”, aktywnego lub spokojnego nastawienia. Dzięki temu inwestorzy będą mogli opracować silne strategie w oparciu o zaplanowane wydarzenia oraz analizy fundamentalne sporządzone za pomocą kalendarza. Kliknij tutaj (tylko angielski), aby odwiedzić kalendarz ekonomiczny na Fortrade.com.

Ja można używać Kalendarza Ekonomicznego?

Obserwując kalendarz ekonomiczny inwestorzy wyrabiają sobie pojęcie, czego można oczekiwać od różnych sprawozdań ekonomicznych i politycznych, a także uzyskują bardzo wydajne narzędzie do analizy fundamentalnej. Oczywiście, tak jak w każdym innym aspekcie inwestowania, nic nie jest absolutnie niezawodne. Przewidywania analityków mogą być nieprawidłowe, a reakcja rynków na wydarzenia w kalendarzu ekonomicznym może być inna niż prognozowano, ze względu na nieprzewidziane okoliczności zewnętrzne. Pomimo tego kalendarz ekonomiczny jest bardzo efektywnym narzędziem dla inwestorów i powinien być codziennie sprawdzany i dokładnie śledzony.

 

Odnośniki związane z Kalendarzem Ekonomicznym?

Niedźwiedź/Niedźwiedzi
Byk/Byczy
Wskaźnik Ekonomiczny

Kapitalizacja rynkowa

Łączna wartość rynkowa wyemitowanych akcji spółki publicznej (wielkość obliczana, jako krotność ceny rynkowej przez liczbę akcji).

Kapitał

Kwota pieniędzy na koncie, które jest dostępna do handlu. Odpowiednik “otwartego rachunku ZiS (P&L)” + “stanu konta” przedsiębiorcy giełdowego.

Kiwi

Zwyczajowa nazwa dolara nowozelandzkiego.

Konto klienta

Konfiguracja w celu przeprowadzania transakcji walutowych i związanych z kontraktami CFD na uznanym rynku, które klient obecnie ma lub może mieć w dowolnym momencie w przyszłości. Konfiguracja obejmuje zazwyczaj potwierdzenie transakcji, wykaz posiadanych aktywów, pozycje otwarte i/lub oczekujące, gotówka i jej ekwiwalenty.

Konto testowe (Practice account)

Czym jest konto testowe?

Konto testowe, nazywane również kontem demonstracyjnym, jest pod każdym względem takie samo, jak zwykłe konto tradingowe, tyle że trader nie inwestuje, nie zarabia i nie traci pieniędzy. Daje ono traderom możliwość poznania rynku forex i rozwinięcia skutecznych strategii tradingowych poprzez doświadczenie. Nie ponosząc przy tym ryzyka, z którym wiąże się faktyczne przeprowadzanie transakcji na rynku forex.

Jak można skorzystać z konta testowego?

Wielu brokerów online, w tym Fortrade, zapewnia darmowe konto testowe dla traderów rejestrujących się na ich stronie i „zasilają” oni konto początkową sumą pieniędzy (np. Fortrade zasila konto początkowych traderów wyimaginowaną kwotą 10 000 $). Po założeniu konta testowego możesz zacząć przeprowadzać transakcje, tak jakbyś to robił używając normalnych pieniędzy. Dobrym pomysłem jest zachowanie umiaru, przynajmniej na początku. Trader, który „inwestuje” nierealne sumy wyimaginowanych funduszy na koncie testowym, tylko dlatego, że nie ma nic do stracenia w prawdziwym życiu, nie będzie w stanie skorzystać z posiadania tego konta, ponieważ jego celem jest rozwinięcie skutecznych umiejętności przeprowadzania transakcji z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy. Większość ekspertów i doświadczonych traderów przed zainwestowaniem prawdziwych funduszy poleca przeprowadzanie transakcji na koncie testowym przez kilka miesięcy. Kliknij tutaj, aby otworzyć konto Fortrade i możesz zacząć ćwiczyć już dzisiaj.

 

Linki powiązane z kontem testowym

Broker
Pozycja

Kontrakt forward (Forward contract)

Na czym polega kontrakt forward?

Kontrakt forward stanowi umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym w sprawie realizacji transakcji dotyczącej aktywa, zazwyczaj waluty, po uzgodnionej stałej cenie i w określonej dacie. W przeciwieństwie do kontraktów future, kontrakty forward są indywidualnymi uzgodnieniami pomiędzy kupującym a sprzedającym i z tego powodu nie są oferowane na scentralizowanej giełdzie, lecz traktuje się je jako część rynku pozagiełdowego (OTC ). Powoduje to, że kontrakty forward stanowią bardziej ryzykowną inwestycję niż kontrakty future. Głównymi czynnikami kształtującymi cenę kontraktów forward są wartości rynkowe aktywa w momencie realizacji kontraktu, na co wpływ mają stawki swapowe.

Jak korzystać z kontraktu forward?

Kontrakty forward zakupuje się w sposób podobny do kontraktów future. Kupujący i sprzedający uzgadniają aktywo będące przedmiotem sprzedaży, cenę oraz datę, w której dojdzie do wymiany. Kontrakt forward rozliczany jest wyłącznie w momencie daty wygaśnięcia, w przeciwieństwie do kontraktów future, które rozliczane są codziennie. Kontrakty forward wykorzystuje się głównie jako narzędzie zabezpieczenia zmienności aktywa będącego przedmiotem obrotu. Fakt, że kontrakty forward mogą być w większym stopniu indywidualnie dostosowane do potrzeb w porównaniu do kontraktów future, pozwala na większą elastyczność, ale powoduje także wyższe ryzyko.

 

Linki związane z kontraktem forward

Broker
Giełda scentralizowana
Data wygaśnięcia
Kontrakt future
Rynek pozagiełdowy (OTC)
Stawki swapów
Zmienność

Kontrakt na srebro

Jeden z najbardziej aktywnie handlowanych towarów na rynku. Standardowa jednostka handlową dla pojedynczego kontraktu wynosi 1.000 uncji troy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego surowca kliknij tutaj.

Kontrakt na złoto

Jeden z najbardziej aktywnie handlowanych towarów na rynku. Standardowa jednostka handlową dla pojedynczego kontraktu wynosi 10 uncji troy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego surowca kliknij tutaj.

kontrakt terminowy (Futures contract)

Umowa kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego lub papieru wartościowego (np. na towar, akcje, indeks) w późniejszym terminie i po ustalonej cenie. Kontrakty terminowe futures notowane są na rynku giełdowym lub rynku kontraktów futures na warunkach standardowych (tj. z góry ustalone ilości dla każdego określonego typu).

Koszyk OPEC (OPEC Basket)

Średnia ważoną cen ropy zebranych z Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC, grupa 13 głównych krajów produkujących ropę). Średnia cena ropy w koszyku OPEC Basket opiera się na produkcji i eksporcie każdego kraju. Pozostałe dwa czołowe benchmarki dla handlu ropą naftową są to: Brent i West Texas Intermediate (WTI) Crude.

Kroczące zlecenie stop (trailing stop)

Zlecenie stop jest używane do automatycznego zamknięcia pozycji w odległości pewnego procentu lub wartości dziesiętnych dolara (powyżej/poniżej) od ceny rynkowej papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie stop “kroczy” lub podąża za ceną rynkową, a tym samym zapewnia korektę wyzwalacza zatrzymania w górę, gdy tendencja na rynku jest bycza) lub korektę wyzwalacza zatrzymania w dół (gdy tendencja na rynku jest niedźwiedzia).

Krótkie pokrycie (pokrycie krótkiej sprzedaży, short covering)

Skup z powrotem papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, który został wcześniej sprzedany (w pozycji krótkiej) w taki sposób, aby zamknąć (opuścić) tę pozycję.

Krzyżowa para walutowa

Para walut w obrocie na rynku walutowym, która nie zawiera dolara amerykańskiego. Na przykład, Euro do jena japońskiego (EUR/JPY).

Krzyżowe pary walutowe

Czym są krzyżowe pary walutowe?

Transakcje na walutach obcych zawsze przeprowadzane są w parach – wartość jednej waluty porównywana jest do wartości drugiej waluty. Krzyżowe pary walutowe znane również, jako drugorzędne pary walutowe to pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego, ale zawierają co najmniej jedną z pozostałych trzech światowych walut głównych. Oznacza to, że japoński jen, funt brytyjski lub euro są co najmniej jedną, jeśli nie obiema walutami zawartymi w parze. Walut krzyżowych nie należy mylić z siedmioma głównymi parami walutowymi, gdzie każda para zawiera dolara amerykańskiego i jedną z sześciu najbardziej płynnych walut światowych.

Jak używa się krzyżowych par walutowych?

W zależności od tego, jak niestabilny i płynny jest rynek, na którym trader chce zainwestować, może okazać się, że krzyżowe pary walutowe są bezpieczniejszą inwestycją w porównaniu do głównych par walutowych. Tak jak w przypadku wszystkich innych par walutowych na ich wartość mogą mieć wpływ różne czynniki takie jak: obwieszczenia ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne a nawet globalna pogoda. Witryna Fortrade oferuje traderom możliwość wyboru kilku krzyżowych par.

Linki powiązane z otwartą ceną

Para
EUR
GBP
Wymiana walutowa
JPY
Główne pary walutowe (Główne)
Drugorzędne pary walutowe (Drugorzędne)

Kup

Wzięcie długiej pozycji na zbywalnych papierach wartościowych, takich jak para walutowa, akcja, indeks lub towar. Przeciwieństwo “Sprzedaj” (lub krótkiej pozycji).

Kurs ponadgiełdowy (outperform)

Sytuacja, w której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe uważa się za bardziej opłacalne niż cały rynek giełdowy. Pojęcie znane również jako “nadefektywność/nadzyskowność rynkowa”. Przeciwieństwo “kursu poniżejgiełdowego”.

Kurs poniżejgiełdowy (underperform)

Sytuacja, w której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe uważa się za mniej opłacalne niż cały rynek giełdowy. Termin znany również pod nazwą “nieefektywność/niezyskowność rynkowa”. Przeciwieństwo nadefektywności/nadzyskowności rynkowej.

Kurs waluty

Wartość jednej waluty w celu zamiany na inną jednostkę pieniężną. Na przykład, kurs euro (EUR) w stosunku do dolara amerykańskiego (USD).

Kurs wszechczasów (All Time High, ATH)

Czym jest najwyższy poziom w historii?

Najwyższy poziom w historii to najwyższa cena danych aktywów, jaką kiedykolwiek odnotowano na rynku otwartym.

Jak można wykorzystać znajomość najwyższego poziomu w historii?

Aktywa osiągające nowy najwyższy poziom w historii mogą stanowić zarówno okazję, jak i kłopoty dla inwestorów. Jeżeli regularnie osiągają ten poziom, inwestorzy mogą zauważyć tendencję rosnącą i odpowiednio zainwestować. Solidna analiza techniczna i fundamentalna jest jednak niezbędna do określenia, kiedy cena aktywów osiągnie najwyższy poziom i znów zacznie spadać. Nie należy tworzyć strategii inwestycyjnej, bazując jedynie na najwyższym poziomie w historii, lecz wskaźnik ten może – i powinien – być jednym z kilku branych pod uwagę.

Linki związane z najwyższym poziomem w historii
Kurs zamknięcia
Tendencja zniżkowa / tendencja malejąca
Poprzedni kurs zamknięcia
Trend
Tendencja zwyżkowa / tendencja rosnąca

Kwartalny

Występujący raz na trzy miesiące.

- L -

LSE

Skrót od nazwy Giełdy Londyńskiej (London Stock Exchange).

LTC

Kod waluty litecoin.

Ludowy Bank Chin (PBC)

Bank centralny Chińskiej Republiki Ludowej i drugi największy krajowy organ pieniężnej po Banku Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych.

- M -

Maksymalna kwota handlowa

Maksymalna ilość środków, które mogą być przypisane do długiej lub krótkiej pozycji w zależności od konkretnych wymagań handlowych instrumentu zabezpieczającego lub finansowego, jakim przedsiębiorca giełdowy chciałby dalej handlować.

Margines (depozyt zabezpieczający)

Na rynkach finansowych marża odnosi się do wymaganego zabezpieczenia, jakie inwestor musi wpłacić, aby utrzymać pozycję notowania papieru wartościowego lub instrumentu finansowego.

MetaTrader 4 (MT4)

Czym jest MetaTrader 4?

MetaTrader 4 (MT4) to popularna na rynku Forex platforma transakcyjna używana przez wielu wiodących brokerów online, w tym również przez Fortrade.com. Można ją pobrać za darmo i stanowi ona skuteczne narzędzie online do handlu na rynku Forex, kontraktów terminowych i obrotu kontraktami CFD zarówno na komputerze, tablecie, jak i smartfonie. Oferuje sygnały handlowe i analizy ekspertów, które umożliwiają użytkownikom tworzenie skutecznych strategii inwestycyjnych. Można do niej uzyskać dostęp z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Jak należy korzystać z platformy MetaTrader 4?

Po pobraniu platformy MT4 i dostosowaniu jej do własnych preferencji, handel na rynku Forex za jej pośrednictwem jest stosunkowo prosty. Pod kolumną „Obserwacja rynku” („Market Watch”) należy najpierw wybrać walutę, którą chcesz handlować (ceny kupna i sprzedaży są wyraźnie oznaczone). Otworzy się osobne okno umożliwiające wybór wolumenu, który chcesz kupić lub sprzedać. Należy podać szczegółowe informacje na temat transakcji, jaką chcesz zawrzeć, a następnie kliknąć przycisk Kup lub Sprzedaj. Platforma MT4 będzie za Ciebie śledzić wszystkie zrealizowane transakcje. Przy kupnie i sprzedaży umożliwia ona również składanie zleceń Stop Loss i Take Profit. Na stronie Fortrade.com platformę MT4 można pobrać tutaj.

Linki związane z MetaTrader 4
Różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży (Bid-Ask Spread)
Pośrednik (Broker)
Kup
Para walutowa
Sprzedaj
Zatrzymanie straty (Z/S) (Stop Loss, S/L)
Weź zysk (W/Z) (Take Profit, T/P)
Internetowa platforma handlowa Web Trader/Web Trading Platform

MFW

Skrót od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW wspiera globalną współpracę monetarną i zapewnia doradztwo w zakresie polityki, finansowania i pomocy technicznej, aby pomagać krajom w budowaniu i utrzymywaniu stabilności makroekonomicznej. Składa się z ponad 180 krajów członkowskich.

Minimalna kwota handlowa

Minimalna kwota środków, które mogą być przypisane do długiej lub krótkiej pozycji zgodnie z wymaganiami handlowymi danego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Może również zmieniać się w zależności od określonego salda na rachunku danego przedsiębiorcy.

Mobilna platforma handlowa

Aplikacja mobilna do pobrania, zo pomocą, której przedsiębiorcy giełdowi mogą uzyskać dostęp do rynków finansowych, otwierać, edytować i zamykać poprzez Internet pozycje handlowe oraz odbierać transmisje na żywo zawierające notowania cen, wykresy i inne wskaźniki techniczne.

MXN

Oficjalny kod meksykańskiego peso.

- N -

Najwyższe/najniższe notowanie cen w 52 tygodniach (Fifty Two (52) Week High/Low)

Najwyższe i najniższe ceny, po których papiery wartościowe lub instrumenty finansowe będące przedmiotem handlu w ciągu ostatnich 52 tygodni.

Naliczone odsetki

Odsetki narosłe na papierze wartościowym od premii i rabatów, które, które odnoszą się bezpośrednio do transakcji zmiany depozytowej (arbitrażu procentowego) w okresie obowiązywania danej transakcji.

NASDAQ

Skrót od National Association of Securities Dealers Automated Quotations (giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, z filiami w Kanadzie, Chinach, Japonii i Dubaju). Jest to drugi co do wielkości rynek akcji zarówno w USA jak i na całym świecie.

Niedźwiedź/niedźwiedzi (Bear/Bearish)

Handlowiec, który uważa, że ​​cena danego papieru wartościowego spadnie. Przeciwieństwo “byka/byczego” (Bull/Bullish).

Niepłynność

Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są uważane za niepłynne, jeśli jedynie niewielu handlowców dokonuje ich kupna i sprzedaży. Niepłynny rynek jest to taki rynek, na którym niewielu uczestników prowadzi działalność handlową z małymi wolumenami. Przeciwieństwo płynności.

Ninja

Popularne określenie pary walutowej dolar amerykański-jen japoński (USD/JPY).

NOK

Oficjalny kod korony korony norweskiej.

Notowanie kursu/ceny

Orientacyjne oszacowanie kosztów zakupu/sprzedaży danego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego.

NYSE

Skrót od nazwy Giełdy Nowojorskiej (New York Stock Exchange).

NZD

Oficjalna kod dolara nowozelandzkiego.

- O -

Obligacja (Bond)

Umowa prawna, w której pożyczkobiorca (emitent obligacji), taki jak rząd, instytucja kredytowa lub firma, wydaje zaświadczenie, w którym obiecuje wypłacać pożyczkodawcy (obligatariuszowi) konkretną stopę procentową na czas określony, a następnie wykupić umowę po wartości kapitału w terminie zapadalności. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się na temat oferowanych przez Fortrade obligacji skarbowych.

Obligacje rządowe

papiery wartościowe (skrypty dłużne) emitowane przez rząd krajowy, na ogół z obietnicą zapłaty okresowych stóp procentowych na koniec terminu zapadalności lub wygaśnięcia. W większości przypadków, obligacje państwowe są emitowane we własnej walucie danego kraju. Zwane także “obligacje suwerena”.

Odrębne konto

Oddzielnie zarządzane konto używane przez dom brokerski w celu przechowywania oddzielnie od własnych środków pieniężnych klienta.

Odsetki

Pieniądze wypłacane okresowo przez pożyczkobiorcę wierzycielowi w zamian za wykorzystanie pieniędzy pożyczonych lub odroczenie spłaty długu. Zwykle są one określone w zależności od wielkości pożyczki/zadłużenia, czasu trwania i wysokości stopy procentowej.

OECD

Skrót od nazwy angielskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development).

Online trading/Platforma tradingu online (Web Trader)

Czym jest online trading?

Online trading to platforma, dzięki której traderzy rynku forex mogą otwierać i zamykać pozycje online, bez konieczności pobierania jakiegokolwiek oprogramowania. Korzystając z przeglądarki sieciowej, traderzy mogą śledzić spready Bid-Ask, zlecać stop loss i take profit oraz śledzić wszystkie wykonane, przeszłe i aktualne pozycje.

Jak można skorzystać z platformy tradingu online?

Po otworzeniu konta poprzez brokera, takiego jak Fortrade, trader będzie miał dostęp do linków platformy tradingu online. Klikając link i potwierdzając, że jest on traderem posiadającym konto, będzie mógł on uzyskać dostęp do całej swojej historii przeprowadzania transakcji za pomocą tradingu online, jak również wszystkich potencjalnych transakcji forex, które można kupić, sprzedać lub wypełnić spreadami Bid-Ask. Online trading Fortrade znajduje się tutaj.

 

Linki powiązane z online tradingiem

Bid-Ask Spread
Broker
Kup
Sprzedaj
Stop Loss (S/L)
Take Profit (T/P)

Oprocentowanie

Procent stanowiący naliczony zwrot przez pożyczkobiorcę wierzycielowi zysku z inwestycji w papier wartościowy (np. pożyczkę lub dług). Stopa odsetkowa jest zazwyczaj podawana w ujęciu rocznym (znana jako roczna stopa procentowa).

Ostatni dzień handlowy

Ostatni dzień (w ciągu miesiąca), w którym przedsiębiorca giełdowy może handlować danym produktem. Może różnić się od daty wygaśnięcia kontraktu.

Ostatnia transakcja handlowa

Ostatni raz (w ciągu dnia), kiedy przedsiębiorca giełdowy może zawrzeć transakcję handlową na danym produkcie. Może różnić się od daty wygaśnięcia kontraktu.

Otwarta pozycja

Każda transakcja, która została wprowadzona i nie została jeszcze zamknięta transakcją w przeciwnym kierunku. Otwarta pozycja występować po długiej pozycji (zwanej również po prostu “Kup”) lub po krótkiej pozycji (zwanej również po prostu “Sprzedaj”).

Otwarte transakcje

Każda osobno i wszystkie razem otwarte pozycje kupna (długie) i/lub sprzedaży (krótkie) w internetowzm rachunku handlowym przedsiębiorcy giedowego.

Otwarty rachunek ZiS (P&L Statement)

Sprawozdanie finansowe, które podsumowuje łączne zyski lub straty przedsiębiorcy giełdowego, jakie uzyskał/a ze swoich bieżących pozycji handlowych. Termin znany również jako “rachunek zysków i strat”.

Ożywienie

Utrzymujący się wzrost cen papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Zazwyczaj odnosi się do odbicia w górę po okresie spadku.

Rachunek zysków i strat z otwartych pozycji (Open P&L)

Czym jest rachunek zysków i strat z otwartych pozycji?

Rachunek zysków i strat z otwartych pozycji to sprawozdanie finansowe podsumowujące wszystkie otwarte pozycje pod kątem uzyskanych zysków i strat, które otrzymują inwestorzy na rynku Forex.

Jak należy korzystać z rachunku zysków i strat z otwartych pozycji?

Posiadanie wiedzy na temat tego, kiedy należy otworzyć lub zamknąć pozycję, jest niezbędne do pomyślnego inwestowania na rynku Forex. Po dokładnym przeanalizowaniu rachunku zysków i strat z otwartych pozycji inwestor może określić, które rynki zwyżkują, a na których panuje tendencja zniżkowa. W efekcie może on dokonać lepszych i świadomych decyzji dot. krótko- i długoterminowych strategii inwestycyjnych.

 

Linki powiązane z rachunkiem zysków i strat z otwartych pozycji

Bessa/ tendencja zniżkowa
Rynek niedźwiedzia
Hossa/ tendencja zwyżkowa
Rynek byka
Zamknij pozycję
Otwarta pozycja

- P -

Papiery skarbowe USA

Oprocentowane instrumenty dłużne emitowane przez Amerykański Departament Skarbu w celu finansowania długu federalnego Stanów Zjednoczonych. W handlu kontraktami CFD są trzy najbardziej aktywne w obrocie papiery skarbowe: 5-letnie noty skarbowe USA (często oznaczane jako US5Y), 10-letnie noty skarbowe USA (często oznaczane jako US10Y) i 30-letnie noty skarbowe USA (często oznaczane jako US30Y).

Para walutowa

Wymiana jednej jednostki walutowej na inną jednostkę walutową. Waluta, która jest notowana (= mianownik) jest określana jako waluta bazowa, natomiast walutę używaną jako odniesienie nazywa się walutą przeciwstawną lub walutą notowaną (=licznik). Wynikiem pary walutowej jest jej kurs wymiany. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę dostępnych par walutowych w handlu.

Pieniądz fiducjarny

Czym jest pieniądz fiducjarny?

Pieniądz fiducjarny jest terminem nadanym większości walut, które zostały ustanowione przez rządy jako prawny środek płatniczy, nie mającym oparcia w fizycznym towarze, takim jak złoto czy srebro.

Jak korzystać z pieniądza fiducjarnego?

Podstawy handlu online, w szczególności handlu na rynku Forex, niezależnie od tego, czy dotyczy on głównych par walutowych, par krzyżowych czy egzotycznych, skupia się na sile walut względem siebie. Na wartość każdej waluty może mieć wpływ wiele czynników zewnętrznych, ale najbardziej stałym czynnikiem może być wiara, jaką ogół społeczeństwa pokłada w sile danej waluty. Przykładowo, jeśli różne realia ekonomiczne w Wielkiej Brytanii spowodują, że inwestorzy zakwestionują siłę funta brytyjskiego, to wartość GBP w stosunku do innych walut, w szczególności euro i USD, spadnie, ponieważ inwestorzy uciekają od opierania się o to, co uważają za słabą walutę fiducjarną. Dawno już przeminęły czasy, gdy wartość ta była powiązana z ceną złota, więc im mniej wiary społeczeństwo pokłada w walutę i im wyższa stopa inflacyjna tej waluty, tym niżej może spaść jego nieodłączna wartość.

 
Związane z pieniądzem fiducjarnym

USD (dolar amerykański)
EUR (euro)
GBP (funt brytyjski)
Egzotyczne pary walutowe
Główne pary walutowe
Krzyżowe pary walutowe
Towar

Pip

Punkt liczbowy, który oznacza najmniejszą kwotę, o jaką może się zmienić cena papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Na rynku Forex większość walut ma cztery miejsca po przecinku, a zatem pip jest to pojedyncza jednostka z czwartego miejsca po przecinku (czyli 0,0001 wartości waluty). W niektórych walutach, takich jak jen japoński, pip może występować na drugim miejscu po przecinku – co stanowi wartość 0,01 waluty.

PKB

Skrót od produktu krajowego brutto, jednego z podstawowych wskaźników wykorzystywanych do mierzenia kondycji gospodarki danego kraju.

PLN

Oficjalny kod złotego.

Pomniejsze pary walutowe (tzw. Minors)

Czym są drugorzędne pary walutowe?

Handel walutami odbywa się zawsze w parach. Każda taka para wyraża wzajemny stosunek wartości dwóch walut. Drugorzędnymi parami walutowymi, znanymi również jako pary krzyżowe, określa się takie pary, w których skład nie wchodzi dolar amerykański, ale które zawierają przynajmniej jedną z trzech pozostałych walut głównych. Innymi słowy jedną z walut w takiej parze jest jen japoński, funt brytyjski lub euro. Drugorzędną parę walutową może stanowić również dowolna kombinacja dwóch z wymienionych wyżej walut. Drugorzędnych par walutowych nie należy mylić z siedmioma głównymi parami walutowymi, w skład których wchodzi dolar amerykański i jedna z sześciu pozostałych najbardziej płynnych walut.

Jak przeprowadzać transakcje na drugorzędnych parach walutowych?

Uwzględniając stopień niestabilności i płynności rynku, na którym inwestuje trader, może się okazać, że drugorzędne pary walutowe stanowią bezpieczniejszy przedmiot inwestycji niż pary główne. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych par walutowych, na ich kurs mogą mieć wpływ różne czynniki, w tym m.in. prognozy gospodarcze, wydarzenia geopolityczne, a nawet pogoda na świecie. Inwestorzy korzystający z platformy Fortrade mogą wybierać spośród kilku drugorzędnych par walutowych.

 

Linki związane z tematem drugorzędnych par walutowych

Para krzyżowa
Para walutowa
EUR
GBP
Wymiana walut
JPY
Główne pary walutowe (tzw. Majors)

Poprzednia cena zamknięcia

Kurs zamknięcia instrumentu finansowego lub papieru wartościowego w poprzednim dniu handlowym.

Portfel

Zbiór inwestycji posiadanych przez indywidualnego przedsiębiorcę giełdowego lub podmiot finansowy.

Poślizg

Różnica między żądaną ceną transakcji a ceną jej realizacji. Przeważnie występuje w okresach o relatywnie dużej zmienności rynkowej. Handlowcy Fortrade cieszą się wyjątkowo niskimi stopami poślizgu. Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji.

Powszechny (Across the Board)

Obejmujący cały rynek ruch lub trend, który dotyka prawie wszystkie akcje i sektory. Termin (w języku angielskim) pochodzi od wielkiej tablicy wykorzystywanej w przeszłości na giełdzie NYSE do znakowania ruchów cenowych.

Poziom (punkt) oporu

Pułap (“sufit”) cenowy, powyżej którego podobno jest trudno, aby wzrastał rynek, papiery wartościowe lub instrumenty finansowe. Przeciwieństwo poziomu (punktu) wsparcia.

Poziom wsparcia (podparcia)

Cena “podłogowa”, poniżej której uważa się, że notowania rynku, papieryów wartościowych lub instrumentów finansowych nie spadną. Przeciwieństwo poziomu oporu.

Pozycja

Saldo netto transakcji posiadanych przez przedsiębiorcę giełdowego na jego/jej koncie w danym momencie. Istnieją trzy rodzaje pozycji, jakie przedsiębiorca giełdowy może mieć założone: płaska (czyli bez kupna lub sprzedaży papieru wartościowego), długa (czyli więcej papierów wartościowych zakupionych, następnie sprzedanych) lub krótka (więcej papierów wartościowych sprzedanych, następnie kupionych).

Pozycja netto

Różnica między długą (Kup) i krótką (Sprzedaj) pozycją w danym momencie. Na przykład, jeśli ma on/ona 4 pozycje długie i 2 krótkie pozycje, to jego/jej pozycja netto wynosi: 4 – 2 = 2.

Pozycja nocna (overnight position)

Transakcja, która pozostaje otwarta w nocy z jednego dnia roboczego do drugiego.

Północnoamerykańska sesja giełdowa

Zaczyna się od 12:00-13:00 GMT i trwa do 21:00-22:00 GMT. Znana również jako sesja giełdowa w Nowym Jorku.

Premia kredytowa

Kwota pieniędzy przekazana przez brokera przedsiębiorcy giełdowemu w celu prowadzenia handlu internetowego. Spłata i wypłata premii kredytowej zazwyczaj wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę giełdowego określonych wolumenów obrotu.

Procent składany

Czym jest procent składany?

Procent składany to zjawisko, kiedy inwestycja rośnie wykładniczo wraz z upływem czasu. Wzrost jest wykładniczy, ponieważ zarówno główna inwestycja, jak i odsetki nadal są oprocentowane. Na przykład, jeśli osoba zainwestuje 20 000 $ w firmę i w ciągu pierwszego roku zarobi na tej inwestycji 25%, na koniec roku inwestycja ta będzie warta 25 000 $. W następnym roku oprocentowanie naliczane będzie od kwoty 25 000 $ i na koniec roku wygeneruje wartość 31 250 $. Oznacza to, że korzystając ze zjawiska procentu składanego roczna kwota netto uzyskana z odsetek jest wyższa niż rok wcześniej.

Jak wykorzystuje się procent składany?

Procent składany to podstawowe narzędzie zarządzania pieniędzmi. Im dłużej pozostawiasz inwestycję bez wypłacania zysków, tym więcej pieniędzy jesteś w stanie zarobić na początkowej inwestycji. Największą zaletą zysku wykładniczego, a nie liniowego, jest to, że jeśli dochód byłby liniowy, wzrost netto pozostałby taki sam w każdym okresie. Oznacza to, że jeśli osoba zarabia 2000 $ rocznie na odsetkach, to będzie to wzrost — niezależnie od tego, ile pieniędzy jest w danej inwestycji. Procent składany gwarantuje, że im więcej warta jest inwestycja każdego roku, tym wyższy będzie wzrost netto. W rezultacie inwestorzy zachęcani są do pozostawienia zarówno kwoty głównej, jak i uzyskanych z inwestycji odsetek i obserwowania jej szybszego wzrostu, niż gdyby pozostawili tylko kwotę inwestycji głównej.Powiązane z procentem składanym

Saldo konta
Odsetki
Stopy procentowe

Przychód

Uzysk finansowy, zwłaszcza różnica między kwotą zarobioną a kwotą wydaną na obrót papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi.

Pulpitowa wersja platformy handlowej

Oprogramowanie do pobrania, za pośrednictwem, którego przedsiębiorcy giełdowi mogą uzyskać dostęp do rynków finansowych, otwierać, edytować i zamykać pozycje handlu online oraz odbierać transmisje na żywo z notowaniami cen, wykresami i innymi wskaźnikami technicznymi, za pomocą komputera PC, komputera Mac lub laptopa.

Punkt (tyknięcie)

Najmniejsza możliwa zmiana ceny papieru wartościowego lub instrumentu finansowego (w górę lub w dół).

Płaski

Termin o trzech różnych znaczeniach: w odniesieniu do zmian rynkowych, płaski rynek nie rośnie, ani nie spada; w odniesieniu do określonego składnika aktywów, płaskie aktywo jest to instrument finansowy, który nie zyskał, ani nie stracił zainteresowania nim; w odniesieniu do handlu, o przedsiębiorcy giełdowym mówi się, że mają płaską pozycję handlową, jeśli nie ona jest ani długa, ani krótka.

Płynność

Łatwa nabywalność lub zbywalność papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, lub (w odniesieniu do rynku finansowego), zdolność do przeprowadzania dużej ilości transakcji. Przeciwieństwo niepłynności.

- A -

Aftermarket

Obrót giełdowy akcjami firmy po zamknięciu rynku.

Aktywny rynek

Rynek, na którym dokonuje się wiele transakcji kupna i sprzedaży.

Animator rynku (market maker)

Spółka inwestycyjna lub pośrednik, który utrzymuje mocne pozycje cenowe kupna i sprzedaży na danym papierze wartościowym lub instrumencie finansowym, dzięki ciągłej gotowości do zakupu lub sprzedaży tego samego papieru wartościowego po jego publicznie notowanej cenie.

Arbitraż

Dokonywanie sprzedaży i zakupów jednocześnie takich samych lub podobnych papierów wartościowych, w celu skorzystania z różnic cenowych między rynkami.

AUD

Oficjalny kod dolara australijskiego.

Aussie

Popularne określenie dolara australijskiego.

- B -

Bank Centralny (BC)

Rząd lub quasi-rządowa instytucja, która zarządza i kontroluje politykę monetarną kraju (lub grupy krajów). Jego obowiązki zwykle obejmują wydawanie banknotów i monet, zarządzanie systemem kredytowym kraju i nadzór nad jego komercyjnym systemem bankowym. Najbardziej wpływowe banki centralne obejmują Bank Rezerwy Federalnej, Bank Anglii (Bank of England, BOE), Europejski Bank Centralny (EBC), Bank Japonii (BOJ) oraz Ludowy Bank Chin (PBC).

Bank Rezerw Federalnych

Centralny system bankowy w Stanach Zjednoczonych. Uważany za największe władze monetarne na świecie.

Barnie

Popularne określenie pary walutowej dolar amerykański-rubel rosyjski (USD/RUB).

Bessa (“rynek niedźwiedzi”, Bear Market)

Stan rynku, na którym ceny papierów wartościowych spadają o 20% i więcej. Na ogół wiąże się z powszechnym pesymizmem, który z kolei podtrzymuje przepływ negatywnych nastrojów. Jej przeciwieństwem jest rynek wzrastający (“r. byków) “, w którym sentyment względem ceny jest pozytywny.

Betty

Popularne określenie pary walutowej Euro-rubel rosyjski (EUR/RUB).

BME

Skrót od nazwy Bolsas y Mercados Españoles, hiszpańskiej firmy, która prowadzi cztery główne giełdy w Hiszpanii.

BOC

Centralny Bank Kanady

BOE

Centralny Bank Zjednoczonego Królestwa (Wlk. Brytanii i Irlandii Płn).

BOJ

Bank centralny Japonii (znany również, jako Nippon Ginko).

Broker (Pośrednik)

Osoba, agent lub strona, która organizuje transakcje między kupującym i sprzedającym z naliczeniem określonych z góry opłat i stawek prowizji.

Buck

Termin slangowy dla określenia jednego miliona dolarów.

Byk/byczy (Bull/Bullish)

Handlowiec, który uważa, że ​​cena danego papieru wartościowego wzrośnie. Przeciwieństwo Niedźwiedź/niedźwiedzi.

- R -

Raport finansowy

Zestawienie wszystkich transakcji i pozycji (zarówno długich, jak i krótkich) pomiędzy brokerem a klientem. Znany również jako “wyciąg z rachunku”.

Raport posprzedażowy

Czym jest raport posprzedażowy?

Raport posprzedażowy to wstępny raport wydany przez firmę po rozpoczęciu działalności na publicznej giełdzie papierów wartościowych. Zazwyczaj przed rozpoczęciem działalności przez spółkę na giełdzie, bank inwestycyjny ocenia wartość firmy i określa sposób rozbicia tej wartości na akcje, które zostaną sprzedane publicznie. Dochodzi do wstępnej sprzedaży akcji dużym inwestorom, znanym jako rynek pierwotny. Po dokonaniu sprzedaży na rynku pierwotnym, spółka może być przedmiotem obrotu na dużej giełdzie, takiej jak New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ. Dzieje się tak, gdy niektórzy z początkowych inwestorów decydują się na sprzedaż części (lub wszystkich) swoich akcji, a każdy inwestor o dowolnej wielkości może je kupić.

Po pojawieniu się ofert na rynku wtórnym firma publikuje raport posprzedażowy, podając nazwę firmy, jej symbol giełdowy, datę oferty oraz cenę ofertową i zamknięcia. Często raporty posprzedażowe dostarczają dodatkowych informacji, w tym danych finansowych i wskaźników oraz opisu firmy.

Jak korzystać z raportu posprzedażowego?

Raporty posprzedażowe są niezwykle pomocne inwestorom do oceny początkowego zainteresowania publicznego w nowo zawiązanej spółce. Chociaż nie gwarantuje to, jak wartość rynkowa firmy będzie się zmieniać w przyszłości, daje ona inwestorom i handlowcom rozsądne pojęcie o tym, czego należy szukać, i czy wczesne nabycie akcji byłoby mądrą inwestycją. Inwestorzy CFD  mogą inwestować w to, w jaki sposób ich zdaniem cena rynkowa zareaguje w dniach bezpośrednio następujących po raporcie posprzedażowym.

Związane z raportem posprzedażowym

NASDAQ
NYSE

RBA

Bank Rezerwy Australii, bank centralny Australii.

RBNZ

Bank Rezerwy Nowej Zelandii, bank centralny Nowej Zelandii.

Reper (wskaźnik porównawczy, Benchmark)

Standard lub średnia wykorzystywane do porównań lub wskazania ogólnego trendu cenowego danych akcji, obligacji, towaru lub innego papieru wartościowego.

Rewaluacja

Oficjalna zmiana ceny papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w szczególności w odniesieniu do waluty (gdzie oznacza wzrost wartości jej kursu). Przeciwieństwo dewaluacji.

Roczna stopa przychodu (Annual Percentage Yield, APY)

Roczna stopa przychodu – roczna stopa zwrotu z inwestycji. Na przykład, inwestycja £10.000 na poziomie 5% rocznie zarabia £500 rocznie i ma APR w wysokości 5%. Termin określany również, jako roczna stopa oprocentowania (annual percentage rate) lub po prostu APR.

Rolowanie kontraktu CFD (CFD Rollover)

Czym jest rolowanie CFD?

Gdy inwestorzy zajmują pozycję CFD, zarówno długą (kup), jak i krótką (sprzedaj), dom maklerski ma ustalone z góry terminy zamknięcia kontraktów. To wówczas inwestorzy mogą zamknąć swoje pozycje, dokonując zakupu bądź sprzedaży, co z kolei skutkuje zyskiem lub stratą, w zależności od zmian cen danego kontraktu CFD. Jeżeli inwestor nie zamknie swojej pozycji, dom maklerski dokona automatycznego rolowania pozycji na następny okres inwestycyjny, wypłacając inwestorowi lub obciążając go różnicą pomiędzy ceną zamknięcia starego kontraktu a ceną otwarcia nowego.

W jaki sposób rolowanie CFD wpływa na decyzje podejmowane przez inwestorów na rynku forex?

Przed otwarciem pozycji na CFD inwestorzy powinni zapoznać się z datami rolowania w danym domu maklerskim. Rolowanie odbywa się zazwyczaj raz na trzy miesiące, w niedzielne poranki. Wszystkie pozycje, które nie zostaną zamknięte do końca piątkowej sesji, będą automatycznie zrolowane w niedzielny poranek. Inwestorzy, którzy widzą, że ich pozycje przynoszą zysk i wierzą, że taka sytuacja będzie się dalej utrzymywać, zwykle nie decydują się na zamknięcie pozycji i umożliwiają jej rolowanie z nadzieją na jeszcze większy zysk. Z drugiej strony, jeśli inwestor zauważy, że dana pozycja nie przynosi mu zysku i nie wierzy, że sytuacja ta może obrócić się na jego korzyść w nadchodzącym okresie transakcyjnym, może zdecydować o zamknięciu pozycji przed rolowaniem. Inwestor może zdecydować się również na zamknięcie pozycji, która jest rentowna, ale co do której nie ma przekonania, że nadal będzie przynosić zysk.

Związane z tematem rolowania CFD
Cena żądana
Cena oferowana
Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą
CFD
Zamknięcie pozycji
Otwarta pozycja
Data rolowania

Ropa naftowa Brent Crude (EB)

Referencyjna, “słodka”, lekka ropa pochodzących z pól naftowych na Morzu Północnym w Wielkiej Brytanii (również określana w notowaniach, jako “kurs BFOE” lub (UK OIL). Jest ona używana do ustalania cen na dwie trzecie podlegających światowych wymianie międzynarodowej dostaw ropy naftowej. Pozostałe dwa główne punkty odniesienia są to “koszyk OPEC” (OPEC Basket) oraz Ropa West Texas Intermediate (WTI).

Rozpiętość (spread, widełki)

Różnica między ceną oferowaną “bid” (ceną, po jakiej broker lub dealer gotów jest kupić papier wartościowy lub instrument finansowy) a ceną żądaną “ask” (cena, po jakiej broker lub dealer gotów jest sprzedać papier wartościowy lub instrument finansowy).

RUB

Oficjalny kod rosyjskiego rubla.

Rynek kontrakt terminowych futures

Rynek dla zakupu i sprzedaży kontraktów terminowych futures na instrumenty finansowe lub papiery wartościowe w późniejszym terminie i po ustalonej cenie.

Rynek OTC

Czym jest rynek OTC?

Rynek OTC (nieregulowany rynek pozagiełdowy) to zdecentralizowany rynek, na którym można handlować aktywami, w tym niektórymi walutami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Ponieważ rynki OTC nie są scentralizowane i nie są regulowane przez żaden organ rządowy, często będą mniej przejrzyste niż rynki scentralizowane, a zatem bardziej ryzykowne.

Jak korzystać z rynku OTC?

Handel na rynku OTC jest podobny do handlu na rynku scentralizowanym. Inwestorzy znajdują brokera, który pośredniczy między nimi a innymi inwestorami, a także kontaktuje ich z korporacjami i firmami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Jedną z głównych różnic między rynkiem OTC a rynkiem giełdowym jest to, że na rynku OTC brokerzy mają większą elastyczność w ustalaniu cen kupna i sprzedaży. W rezultacie broker może podać jedną cenę dla jednego klienta, a inną cenę dla innego i mogą występować różnice w spreadzie Bid/Ask.

 

Linki związane z rynkiem OTC

Rynek aktywów
Spread Bid/Ask (różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży)
Scentralizowany rynek

Rynek walutowy

Globalny, zdecentralizowany rynek handlu walutami obcymi Pod względem wielkości obrotu, rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na świecie, z dziennymi obrotami o wartości ponad 5 bilionów dolarów.

Rynek wzrastający

Rynek, na którym ceny na ogół wzrastają. Określany również, jako hossa (rynek “byków”).

Rynki terminowe (Derivate markets)

Czym są rynki terminowe?

Instrumenty pochodne to kontrakty, których wartości są oparte na aktywach bazowych i są ustalane na podstawie wzrostu i spadku danego aktywu bazowego. Najlepszymi tego przykładami są kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych (CFD). Rynki terminowe to rynki, na których można handlować tymi instrumentami pochodnymi. Większość instrumentów pochodnych jest sprzedawana w obrocie pozagiełdowym (OTC) i nie są one regulowane przez organy rządowe, co oznacza, że ​​są one znacznie bardziej ryzykowne niż instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach.

W jaki sposób rynki terminowe wpływają na traderów forex?

Najczęściej sprzedawanymi instrumentami pochodnymi są kontrakty futures, w których kupujący i sprzedający ustalają cenę odzwierciedlającą to, co ich zdaniem będzie reprezentatywne dla aktywów w określonym wcześniej terminie w przyszłości. Inne instrumenty pochodne obejmują kontrakty CFD, kontrakty forward, opcje i swapy stopy procentowej.Powiązane z rynkami terminowymi

CFD
Instrument pochodny
Kontrakt forward
Kontrakt futures
Swap

Ryzyko rynkowe

Ewentualność poniesienia straty na wartości zabezpieczenia instrumentu finansowego z powodu czynników wydajności, takich jak niekorzystne zmianami cen, krajowe lub globalne zmiany w ujęciu makroekonomicznym. Zwane także, jako “ryzyko systematyczne”.

- C -

c/z (P/E)

Wskaźnik cena/zysk.

Cable (kabel, w znaczeniu “wiadomość wysłana przez telegraf”)

Termin slangowy dla określenia pary walutowej funt brytyjski/dolar amerykański (GBP/USD). Jest on również stosowany tylko w odniesieniu do GBP.

CAD

Oficjalny kod dolara kanadyjskiego. Znany również pod nazwą “loonie” lub “funds” (fundusze).

 

CBOE

Skrót od Chicago Board Options Exchange, największej na świecie giełdy papierów wartościowych i opcji.

Cena oferowana (Bid)

Na rynku pozagiełdowym termin “cena oferowana” odnosi się do najwyższej ceny, którą animator rynku lub broker jest w stanie zapłacić, aby kupić papier wartościowy (np. walutę, akcję, indeks lub towar) w danym momencie. Cena oferowana “bid” jest prawie zawsze niższa niż cena żądana “ask” (= najniższa cena animatorem rynku lub broker jest gotów sprzedać zabezpieczenia w danym momencie). Animatorzy rynku i firmy brokerskie zarabiają na różnicy między ceną licytowaną (kupna) i ceną żądaną (sprzedaży). Różnica ta określana jest nazwą “widełki cenowe między kupnem i sprzedażą” (“bid ask spread”).

Cena otwarcia

Czym jest cena otwarcia?

Cena otwarcia, zwana również kursem otwarcia, to cena aktywów na rynku na początku dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena otwarcia danego dnia niekoniecznie jest równa cenie zamknięcia tych samych aktywów z dnia poprzedniego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i często tak się dzieje.

Jak można wykorzystać znajomość ceny otwarcia?

Cena otwarcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę otwarcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Linki związane z kryptowalutami
Kup
Cena zamknięcia
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Zmienność

Cena premium kupna/sprzedaży

W odniesieniu do rynków różnic kursowych i giełd walutowych, cena premium jest to stopa procentowa, jaką broker lub firma brokerska podaje dla danego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w celu skompensowania różnic w krajowych stopach procentowych.

Cena żądana

Na rynku pozagiełdowym termin “cena żądana” (“Ask”) odnosi się do najniższej ceny, po której broker jest gotów sprzedać papier wartościowy (np. walutę, akcję, indeks lub towar) w danym momencie. Cena żądana, znany również, jako “cena oferowana”, jest prawie zawsze wyższa niż “cena licytowana” (=najwyższa cena, jaką broker jest gotów zapłacić, aby kupić papier wartościowy w danym momencie). Firmy brokerskie zazwyczaj zarabiają na różnicy między ceną licytowaną (kupna) i ceną żądaną (sprzedaży). Różnica ta określana jest nazwą “widełki cenowe między sprzedażą i kupnem” (“spread ask-bid”).

Cena zamknięcia (Closing Price)

Czym jest cena zamknięcia?

Cena zamknięcia, zwana również kursem zamknięcia, to cena aktywów na rynku na koniec dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena zamknięcia z danego dnia niekoniecznie jest równa cenie otwarcia tych samych aktywów z dnia następnego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i tak się często dzieje.

Jak można wykorzystać cenę zamknięcia?

Cena zamknięcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z daną parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę zamknięcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Powiązane z ceną zamknięcia

Kup
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Cena otwarcia
Zmienność

CFD

Kontrakt na różnicę kursową, czyli otwarte zlecenie bez ustalonej daty rozliczenia, który może być zamknięty przez właściciela na żądanie, dla którego kwota rozliczenia pieniężnego stanowi różnicę pomiędzy ceną instrumentu bazowego przyjętą na początku kontraktu i jego ceną rynkową w dniu rozliczenia kontraktu.

CHF

Oficjalny kod franka szwajcarskiego.

Chunnel

Pseudonim pary walutowej euro do funta brytyjskiego (EUR/GBP).

CME

Skrót od Chicago Mercantile Exchange, jednej z największych i najbardziej wpływowych giełd opcji i kontraktów futures świata.

CNY

Oficjalny kod chińskich juanów, będących przedmiotem obrotu w Hong Kongu (znak: ¥). Często stosowany zamiennie z RBN “renminbi”, oficjalnej formy waluty Chińskiej Republiki Ludowej).

Ropa naftowa

Czym jest ropa naftowa?

Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych towarów sprzedawanym na wolnym rynku. Jest to nierafinowana ropa naftowa wykorzystywana do produkcji oleju napędowego, benzyny i innych paliw kopalnych. Ponieważ ropa naftowa jest nieodnawialnym źródłem energii w ostatnich latach poczyniono duży postęp, aby znaleźć alternatywne źródła energii — w tym energię słoneczną i wiatrową, które nigdy nie będą zagrożone wyczerpaniem. W rezultacie, trudno przewidzieć, jak długo ropa naftowa będzie uważana za kluczowy towar. Na razie jednak z całą pewnością jest i wiele krajów jest jej głównymi dostawcami, w tym: Stany Zjednoczone, Rosja i Arabia Saudyjska. Ceny ropy naftowej odzwierciedlają na ogół notowania ropy WTI (West Texas Intermediate), która wydobywana jest głównie w Stanach Zjednoczonych i europejskiej ropy Brent. Trzecim znaczącym punktem odniesienia jest koszyk OPEC.

Jak z większością towarów cena ropy naftowej napędzana jest głównie podażą i popytem i jest wyjątkowo podatna na czynniki zewnętrzne.   Na przykład, czasami członkowie OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę) decydowali się na ograniczenie produkcji ropy, powodując kurczenie się globalnej podaży i wzrost cen ropy. Alternatywnie, kiedy kraje bogate w ropę (OPEC i inne) wytwarzają nadmierne ilości ropy, podaż przewyższa popyt, co może powodować spadek cen.

Jak korzystać z ropy naftowej?

Niektórzy traderzy kupują kontrakty typu spot na ropę naftową (w których własność ropy naftowej zmienia się w danej chwili, a cena odzwierciedla koszt ropy naftowej w tym momencie), jednak znacznie częściej traderzy kupują kontrakty terminowe na ropę naftową. W kontraktach terminowych uzgodniona cena odzwierciedla, co kupujący, jak i sprzedający uważają za cenę ropy naftowej we wcześniej ustalonym terminie w przyszłości. Traderzy handlujący kontraktami CFD na ropę naftową zasadniczo przewidują cenę ropy przed zamknięciem pozycji.

Powiązane z ropą naftową
Ropa Brent (EB)
Zamknij pozycję
Kontrakt terminowy
Koszyk OPEC
Spot
Ropa WTI (CL)

Zmiana dzienna

Czym jest zmiana dzienna?

Zmiana dzienna przedstawia zmiany wartości dowolnego papieru wartościowego w trakcie sesji giełdowej. Zmiana dzienna to po prostu różnica między ceną danego papieru wartościowego pod koniec sesji giełdowej a ceną zamknięcia na koniec poprzedniej sesji.

Jak korzystać z informacji na temat zmian dziennych?

Znaczenie zmiany dziennej jest dość czytelne.

 • Dzięki niej inwestorzy wiedzą, ile pieniędzy zarobili lub stracili w związku z transakcjami przeprowadzanymi w danym dniu.
 • Informacje o zmianach dziennych z kilku kolejnych dni wykorzystuje się do określania długoterminowych trendów wartości danego papieru wartościowego; inwestorzy otrzymują w związku z tym doskonałe narzędzie analizy technicznej umożliwiające budowanie strategii inwestycyjnych.

 

Linki dotyczące zmiany dziennej

Bessa
Hossa
Cena zamknięcia
Trend spadkowy
Poprzedni kurs zamknięcia
TrendTrend wzrostowy

- S -

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Standard Bezpieczeństwa Danych Branży Kart Płatniczych. Zastrzeżony standard bezpieczeństwa informacji dla instytucji finansowych i organizacji realizujących transakcje online za pośrednictwem dostawców kart kredytowych i głównych kart debetowych (Visa, MasterCard, American Express, itd.). Administrowane i zarządzane przez międzynarodową Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa Danych Branży Kart Płatniczych (Payment Card Industry Security Standards Council), standard PCI DSS został opracowany w celu zwiększenia ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz zmniejszenia ryzyka oszustw związanych z kartami kredytowymi. Firmy brokerskie, takie jak Fortrade, muszą postępować zgodnie z tym standardem w celu utrzymania akredytacji.

Saldo konta

Kwota pieniędzy na koncie na początku dnia roboczego, obejmująca m.in. wszystkie wpłaty, wypłaty i/lub inne środki pieniężne i ich ekwiwalenty (=aktywa minus zobowiązania). Jeśli handlowiec postanowi zamknąć otwartą pozycję, saldo konta zostanie zmienione zgodnie z kwotą jego/jej zysku lub strat.

Scentralizowany rynek giełdowy

Krajowa lub lokalna giełda, na której papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane są po cenach stałych bez jakiegokolwiek wpływu ze strony konkurencyjnego rynku. Podane ceny papierów wartościowych notowanych na rynku stanowią tylko cenę, która jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy chcą kupić lub sprzedać pewne zabezpieczenie finansowe. Do głównych scentralizowanych rynków giełdowych na całym świecie zalicza się rynki akcji, takie jak TSE, giełdy papierów wartościowych i towarowe, takie jak CME i ASE. Rynku walutowy, odmiennie, jest rynkiem zdecentralizowanym, ponieważ nie ani ma jednego, fizycznie określonego miejsca, dokąd inwestorzy mogą udać się w celu handlu na walutach.

SEK

Oficjalny kod korony szwedzkiej.

Sektor kluczowy

Branża, która ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki kraju.

Sentyment giedowy

Powszechna i przeważająca postawa przedsiębiorców giełdowych wobec danego rynku, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, przejawiająca się w procentach aktualnie otwartych zleceń kupna i sprzedaży.

Sesja azjatycka

Latem obrót giełdowy zaczyna się o 00:00 GMT i trwa do 9:00 GMT, natomiast zimą zaczyna się o 23:00 GMT i trwa do 08:00 GMT. Pojęcie znane również, jako sesja tokijska.

SGD

Oficjalny kod dolara singapurskiego.

Siła finansowa

W odniesieniu do handlu online siła finansowa odzwierciedla zdolność przedsiębiorcy giełdowego do otwierania nowych transakcji z poziomu platformy transakcyjnej. Oblicza się ją według jego/jej wolnego marginesu (czyli różnicy pomiędzy kapitałem a wykorzystanym marginesem).

SNB

Szwajcarski Bank Narodowy, bank centralny Szwajcarii.

Spot

Transakcja, która wymaga natychmiastowego rozliczenia (w większości przypadków: dwa dni robocze po jej wykonaniu).

Sprzedaj

Podjęcie krótkiej pozycji na zbywalnych papierach wartościowych, takich jak pary walutowe, akcje, indeksy lub towary. Przeciwieństwo “Kup” (lub długiej pozycji).

Średnia krocząca (moving average, MA)

Wskaźnik często wykorzystywany w analizie technicznej w celu identyfikacji i wykazania średniej wartości papieru wartościowego lub ceny instrumentu finansowego w ciągu określonego okresu czasu. Średnia krocząca służy do wygładzania danych dotyczących cen oraz pomaga potwierdzić tendencje cenowe i kierunki. Określana również, jako średnia krocząca prosta lub SMA (simple moving average). Istnieją trzy główne rodzaje średniej kroczącej, stosowane w dziedzinie handlu forex: prosta, ważona i wykładnicza.

SSL

Secure Sockets Layer. Zapewnia i utrzymuje stałe połączenie między przeglądarkami i stronami internetowymi, co umożliwia bezpieczną transmisję danych osobowych użytkowników.

Sterling (szterling)

Popularne określenie funta brytyjskiego (GBP).

Stosunek kupna do sprzedaży (put/call ratio)

Liczba opcji put (na sprzedaż notowanych aktywów) w stosunku do liczby opcji call (na zakup notowanych aktywów). Działa jako ważny wskaźnik dla określenia ogólnej tendencji rynkowej.

Swap

Co to jest Swap?

Swap to nocna kwota obciążenia/kredytu otwartej pozycji. Kwota ta odzwierciedla różnice w stopach procentowych pomiędzy bankami centralnymi (na podstawie stawek rynkowych i spreadów) dwóch powiązanych aktywów. Swapy są kredytowane lub obciążane raz za każdy dzień tygodnia za wyjątkiem środy, gdzie są one obciążane lub kredytowane 3 razy swoją normalną kwotą. Obciążenia swapów naliczane są dziennie o godzinie 20:59 czasu GMT.

Jak opłaty swapów wpływają na traderów?

Opłaty swapów są publikowane codziennie przez instytucje finansowe, z którymi Fortrade współpracuje i są obliczane i ustalane według różnych kryteriów zarządzania ryzykiem i warunków rynkowych. Swapy premium obliczane są w następujący sposób:

Wartość pip (w zależności od wielkości transakcji) * Stopa swap w pipsach * Liczba nocy = Obciążenie/kredyt swapu.

Przykład z rynku forex:
Otwierasz pozycję krótką (Sprzedaż) w EUR/USD za 1 pozycję z kontem w USD:

 • 1 pozycja = 100 000
 • 1 wartość pip = 10 USD
 • Stopa swap = -3,2839 punkty (odpowiednik 0,32839 pipsów)
 • Liczba nocy = 1

Swap premium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

Przykład transakcji CFD:
Otwierasz długą pozycję (Kup) na ropę naftową za 1 pozycję (1,000 baryłek) z konta w USD:

 • Stopa swap = -0,3807
 • Wartość 1 centa = 10 USD
 • Liczba nocy = 1

Premium swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Linki powiązane z opłatami swapów
Bank Centralny (CB)
Para walutowa
Wymiana walutowa
Oprocentowanie
MetaTrader 4 (MT4)
Pozycje nocne

Swissy

Co to jest Swissy?

„Swissy” ma dwa znaczenia w świecie foreksu. Ogólny termin jest slangowym określeniem franka szwajcarskiego (CHF). Powszechniej termin Swissy” odnosi się do pary walutowej USD/CHF, która mierzy siłę dolara amerykańskiego względem franka szwajcarskiego. Uważa się ją za jedną z głównych par walutowych.

Jak się używa Swissy?

Jak w przypadku dowolnej pary walutowej pierwsza kwotowana waluta jest „walutą bazową” i zawsze jest równa 1. Druga waluta jest „walutą kwotową” lub „kontrwalutą” i odzwierciedla wartość jednej jednostki waluty bazowej. Na przykład, jeśli Swissy, która, jak powiedzieliśmy, oznacza USD/CHF, jest na poziomie 1,01652, oznacza to, że 1 dolar amerykański jest równoważny z 1,01652 franka szwajcarskiego. Jeśli Swissy wzrośnie do 1,02000, USD będzie mocniejszy, ponieważ można za niego kupić więcej franków niż można było przedtem. Jeśli Swissy spadnie do 1,01225, frank będzie mocniejszy. Na witrynie Fortrade najnowszy co do minuty wykres Swissy można znaleźć tutaj.

Linki związane z Swissy
Waluty podstawowe i notowane (Base and Quote Currencies)
Para walutowa
Główne pary walutowe (majors)
USD
Weź zysk (W/Z) (Take Profit, T/P)

SX5E

Symbol indeksu Euro Stoxx 50, wiodącego europejskiego indeksu giełdowego dla strefy euro.

System trójsesyjny

Rynek walutowy dzieli sieę na trzy sesje handlowe: azjatycką (lub tokijską), europejską (lub londyńską) oraz północnoamerykańską (lub nowojorską). Nazywany też po prostu jako Forex 3.

Szampańskie akcje

Czym są szampańskie akcje?

Szampańskie akcje, to akcje, których wartość bardzo wzrosła w bardzo krótkim czasie często niespodziewanie.  Akcje szampańskie mogą pochodzić z dowolnego sektora jakiejkolwiek branży. Najlepszym, niedawnym przykładem będą akcje grupy Amerykańskich Linii Lotniczych, które pomiędzy wrześniem 2013 r. a końcem 2014 r. odnotowały dramatyczny wzrost o ponad 233%.

Termin „Szampańskie akcje” pochodzi od pomysłu, że akcjonariusze są tak podekscytowani ogromnymi zarobkami w krótkim czasie, że otwierają butelkę szampana, aby świętować. Nagły wzrost cen akcji przywodzi również na myśl obraz wystrzeliwanego do góry korka od szampana.

Jak można wykorzystać szampańskie akcje?

Szampańskie akcje mogą być wyjątkowo dochodowe dla traderów, którzy kupią je wystarczająco wcześnie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że równie szybko, jak wartość szampańskich akcji rośnie, przysłowiowa bańska może również pęknąć i akcje mogą szybko stracić na wartości.  Znając dokładnie najlepszy moment na kupienie i sprzedanie akcji wymaga dogłębnego zrozumienia trendów rynkowych, jak również doskonałej analizy podstawowej i technicznej.Powiązane z szampańskimi akcjami

Aktywna giełda
Najwyższe
Kryptowaluta

Szczyt

Najwyższy punkt (czyli cena, szybkość, wartość) notowania określonego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w określonym czasie.

- D -

Data rolowania

Konkretny, z góry określony termin, w którym kontrakt handlowy jest przenoszony (rolowany) na kolejny okres, tzn. automatycznie odnawiany przez brokera lub firmę brokerską.

Data wygaśnięcia

Dzień, w którym waność papierów wartościowch lub instrumentów finansowych wygasa lub podlegają rozliczeniu. Zwany także “terminem zapadalności”.

Derywat

Instrument finansowy lub zabezpieczeniowy, którego wartość jest pochodną i zależy od wartości innego instrumentu bazowego lub instrumentu finansowego (na przykład kursu wymiany walut, towarów, akcji, indeksu, obligacji lub umowy kredytów hipotecznych). Głównym zastosowaniem derywatów jest obniżenie ryzyka dla jednej ze stron, jednocześnie oferując potencjalnie wysoki zwrot od większego ryzyka innej stronie. Istnieją cztery główne rodzaje kontraktów na instrumenty pochodne (derywaty): forward, opcje, futures i swapy.

Deutsche Bundesbank

Centralny Bank Republiki Federalnej Niemiec (odpowiednik Banku Rezerw Federalnych), zarazem najważniejszy członek Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Dewaluacja

Oficjalna zmiana ceny papieru wartościowego lub instrumentu finansowego, w szczególności w odniesieniu do waluty (gdzie oznacza spadek wartości jej kursu). Przeciwieństwo rewaluacji.

DIS

Symbol giełdowy dla Walt Disney Co. Kliknij tutaj aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

DKK

Oficjalny kod korony duńskiej.

Dochód brutto

Dochód do opodatkowania osoby fizycznej, firmy lub spółki przed odliczeniem wydatków (kredytów i podatków).

Dochód netto

Dochód do opodatkowania osoby fizycznej, firmy lub spółki po odliczeniu wydatków (kredytów i podatków). Wzór do obliczenia dochodu netto jest następujący: całkowite przychody – koszty ogółem = zysk netto.

Dywidendy

Dywidenda pozwala firmie na redystrybucje części zysku netto do akcjonariuszy. Wysokość dywidendy rekomendowana jest przez zarząd spółki, a decyzje o jej wypłacie podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Najczęściej spółki podają wysokość dywidendy w formie wskaźnika dywidendy na akcję. Każdy akcjonariusz otrzymuje dywidendę proporcjonalną do swojego udziału w spółce:

W przypadku gdy posiadasz 1000 akcji, a ogłoszona przez spółkę wypłata dywidendy wynosi 3 $ na akcję – otrzymasz 3000 $.

Innym sposobem na wyrażenie wysokości dywidendy jest wskaźnik dywidendy do wartości rynkowej spółki, który określa zwrot z inwestycji:

Jeśli posiadasz 1000 akcji, obecna cena rynkowa wynosi 100, a wysokość dywidendy ustalona została na 2% – oznacza to, że otrzymasz 2 $ na każdą akcję, a Twój rachunek zasili 2000 $.

Bezpośrednio po dniu ustalenia prawa do dywidendy wartość rynkowa spółki zmienia się z prostego powodu – nabycie akcji po dniu ustalenia ww. prawa nie uprawiania do otrzymania dywidendy za ostatni rok, dlatego też cena akcji spada o wartość wypłacanej dywidendy.

Zmiana ceny akcji mam miejsce podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy.

Dlatego też, Fortrade wynagradza/obciąża klientów posiadających akcje spółek wypłacających dywidendy w okresie po wygaśnięciu prawa do dywidendy, aby pokryć wypłatę dywidendy oraz upewnić się że wszyscy klienci otrzymają dywidendę i nie zostaną dotknięci „sezonowym” spadkiem ceny akcji.

*Określnie „sezonowy” odnosi się do zmiany ceny rynkowej akcji niemającej odzwierciedlenia w realnej sytuacji rynkowej, będącej rezultatem okresowych, powtarzalnych zdarzeń jak wypłata dywidendy.

Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na krótkiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy zostaną obciążeni kwotą dywidendy.
Na przykład:

Jeśli posiadasz 1000 akcji na krótkiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 110 $, podczas gdy obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2 $ na akcjeCena akcji spadnie o 2 $ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że zarobisz więcej pieniędzy na krótkiej pozycji dzięki „sezonowej” zmianie ceny. W związku z czym Fortrade pobierze dokładnie taką samą kwotę (bez dodatkowych opłat i prowizji) z Twojego konta.

Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 1000 * (110 – 100) = 10000 $ <liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy)>

Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy (przyjmując, że nie było innych rynkowych przesłanek do zmiany ceny akcji) 1000 * (110 – 98) = 12000 $ <liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa)>

Obciążenie dywidendą 1000 * 2 $ = 2000 $ <liczba akcji * dywidenda na akcję)>

Ostateczna kalkulacja zysku i straty 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $ < liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa) – wypłacona dywidenda>

 
Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na długiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy otrzymają kwotę dywidendy.
Na przykład:

Jeśli posiadasz 1000 akcji na długiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 90 $, podczas obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2$ na akcjeCena akcji spadnie o 2$ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że stracisz pieniądze na długiej pozycji w skutek „sezonowej” zmiany ceny. W związku z czym Fortrade wpłaci dokładnie taką samą kwotę (bez dodatkowych opłat i prowizji) na Twoje konto.

Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 1000 * (100 – 100) = 10000 $ <liczba akcji * (cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy – cena otwarcia)>

Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy (przyjmując, że nie było innych rynkowych przesłanek do zmiany ceny akcji) 1000 * (98 – 90) = 8000 $ <liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia)>

Wypłata dywidendy 1000 * 2 $ = 2000 $ <liczba akcji * dywidenda na akcję)>

Ostateczna kalkulacja zysku i straty 1000 (98 – 90) +2000 = 10000 $ < liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia) + wypłacona dywidenda>


** Wszystkie wpłaty/obciążenia związane z dywidendą pojawią przy transakcji w kolumnie „prowizja”.

Dzienne maksimum notowań

Najwyższa cena, po której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe są notowane w ciągu dnia.

Dzienne minimum notowań

Najniższa cena, po której papiery wartościowe lub instrumenty finansowe są notowane w ciągu dnia.

Dźwignia (lewarowanie)

Korzystanie z pożyczonego kapitału na inwestycję w celu znacznego zwiększenia zysków, jakie można z niej wygenerować. Na przykład, przy wskaźniku dźwigni 1:30, przedsiębiorca giełdowy może handlować nominalną kwotą 30 razy większą niż jego/jej dostępny kapitał (czyli 30 dolarów za każdy 1$).

- T -

Tendencja spadkowa (trend spadkowy, downtrend)

Sytuacja, w której każdy kolejny szczyt lub dolina (koryto rzeczne) na wykresie cen papieru wartościowego jest niższy od poprzedzających je. Odwrotna sytuacja jest to tendencja wzrostowa (trend wzrostowy).

Tenor

Czas pozostały od daty waluty (uregulowania) kredytu, umowy lub opcji do dnia wygaśnięcia (wyrażony w latach, miesiącach lub dniach).

Termin ważności

Czas, w którym wygasa kontrakt na opcje lub futures.

Towar (Commodity)

Czym jest towar?

Towary to produkty rolnicze lub surowce, które mogą być kupowane, sprzedawane, lub wymieniane. Towary dzieli się na cztery podstawowe grupy:

 • Energia (np. benzyna, ropa naftowa oraz gaz naturalny)
 • Rolnictwo (np. pszenica, kawa, cukier, oraz kukurydza)
 • Inwentarz (np. trzoda chlewna i bydło)
 • Metale (np. złoto, srebro i miedź)

 

Ceny towarów są silnie uzależnione od podaży i popytu, a jako takie często są pod dużym wpływem pogody, klęsk żywiołowych i wydarzeń geopolitycznych. W rezultacie silna analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie dla powodzenia handlu towarami.

Jak korzystać z towarów?

Handlowcy mogą handlować w cenie towaru, najczęściej w ramach kontraktu terminowego. Jest to umowa, w której przedsiębiorca nabywa udziały w towarze na przyszłość, ale w której zapewniona zostaje pewna cena, w przypadku gdy czynniki zewnętrzne, takie jak katastrofy pogodowe lub wydarzenia geopolityczne wpływają na cenę towaru. W przypadku podmiotów handlujących kontraktami CFD na towary, inwestycje opierają się na tym, w jaki sposób przedsiębiorca uważa, że cena towaru zostanie zachowana we wcześniej określonych ramach czasowych.

Związane z ceną zamknięcia

Active market
CFD

Trend (tendencja)

Ogólny kierunek rynku, lub ceny papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Określenia “byk” i “niedźwiedź” są często używane do opisania dwu głównych rodzajów trendów – odpowiednio w górę i w dół.

Trend (tendencja) wzrostowy

Sytuacja, w której każdy kolejny szczyt lub dolina na wykresie cen papieru wartościowego jest wyższy od poprzedzających je. Odwrotną sytuacją jest trend (tendencja) spadkowy.

TRY

Oficjalny kod tureckiej liry.

TSE

Skrót od Tokyo Stock Exchange (Giełda Tokijska).

- E -

Egzotyczne pary walutowe (egzotyki)

Czym są egzotyczne pary walutowe?

Większość transakcji na rynku Forex dotyczy głównych par walutowych (USD i jednej z sześciu głównych walut: EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) lub par drugorzędnych (wśród których nie ma USD, ale jest EUR, GBP lub JPY). Kiedy transakcja dotyczy USD lub jednej z pozostałych głównych walut oraz waluty o znacznie niższym wolumenie obrotu, taka para jest określana mianem egzotycznej pary walutowej. Przykłady takich par to: USD/RUB (dolar amerykański i rosyjski rubel), GBP/TRY (funt brytyjski i turecka lira), czy EUR/SEK (euro i korona szwedzka).

Jak przeprowadzać transakcje na egzotycznych parach walutowych?

Inwestorzy, którzy chcą zminimalizować ryzyko inwestycyjne (co wiąże się również z ograniczeniem potencjalnych zysków) mogą zdecydować się na handel parami egzotycznymi ze względu na ich mniejszą płynność w porównaniu do par głównych i drugorzędnych. Na pary egzotyczne wpływa wiele podobnych czynników, co na pary walutowe o większej płynności. Są to m.in. zapowiedzi ekonomiczne, wydarzenia geopolityczne oraz informacje o pogodzie na świecie, a zatem mogą pełnić rolę poligonów doświadczalnych przed wypłynięciem na szersze wody i przeprowadzaniem transakcji obarczonych większym ryzykiem. Strona Fortrade daje swoim inwestorom wybór pomiędzy kilkunastoma parami egzotycznymi.

 

Linki odnoszące się do tematu egzotycznych par walutowych

AUD
CAD
CHF
Para walutowa
EUR
GBP
Wymiana walut
Niska płynność
JPY
Płynność
Główne pary walutowe (tzw. majors)
Drugorzędne pary walutowe (tzw. minors)
NZD
USD

EUR

Oficjalny kod urzędowej waluty strefy euro.

Europejska sesja giełdowa

Zaczyna się od 7:00 GMT i trwa do 16:00-17:00 GMT. Znana również,jako sesja giełdy londyńskiej na rynku Foreks.

Europejski Bank Centralny (EBC)

Bank centralny dla wspólnej waluty europejskiej, euro. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie siły nabywczej euro i zapewnienie stabilności strefy euro.

- U -

Urząd ds. postępowania finansowego (Financial Conduct Authority, FCA)

Co to jest FCA?

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) to niezależny organ odpowiedzialny za nadzór regulacyjny ponad 56 000 brokerów finansowych (w tym także Fortrade) oraz rynków w Zjednoczonym Królestwie. Jego trzy zasadnicze cele operacyjne to:

 1. Ochrona konsumentów usług finansowych na terenie U.K.
 2. Zachowanie integralności brytyjskiego systemu finansowego
 3. Promowanie uczciwej konkurencji pomiędzy firmami świadczącymi usługi finansowe, w interesie konsumentów

Nadzorowani brokerzy oraz rynki z reguły są bardziej przejrzyści(-te) niż te nienadzorowane, a kiedy pojawi się podejrzenie nieuczciwych lub nielegalnych praktyk, inwestorzy zawsze mogą zwrócić się w tej sprawie do organu nadzorującego. Należy pamiętać, że z definicji FCA nie ma żadnych uprawnień do nadzoru brokerów handlujących na rynku OTC.

Jak można skorzystać z usług FCA?

Pierwszym krokiem handlowca będzie sprawdzenie, czy broker, z którego usług zamierza on(-a) skorzystać jest regulowany przez jakiś organ nadzorczy w kraju operowania tego brokera. Autoryzację spółki Fortrade w FCA można zobaczyć tutaj. W przypadku sporu ze swoim brokerem, jeśli nie uda Ci się samemu wyjaśnić sprawy, możesz zwrócić się do FCA z prośbą o arbitraż. FCA stwierdzi, czy dany broker pogwałcił swoimi działaniami obowiązujące prawa, albo wytyczne i standardy FCA, a następnie organ nadzorczy może nałożyć grzywny, a nawet odebrać takiemu brokerowi autoryzację FCA jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie normy.

Linki związane z Swissy
Scentralizowany rynek giełdowy
Rynek walutowy
Rynek pozagiełdowy (Tablica Ofert, OTC)

USD

Oficjalny kod dolara amerykańskiego.

USDX

Symbol indeksu walutowego dolara amerykańskiego. Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

UTC

Skoordynowany czas uniwersalny. Często stosowany zamiennie wobec czasu Greenwich (GMT).

Uzysk

Stopa procentowa zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe lub instrumenty finansowe (zazwyczaj wypłacane w formie dywidend i obliczane według rocznej stopy).

- F -

Forward

Kontrakty terminowe typu forward, potocznie znany, jako forward, jest to umowa kupna lub sprzedaży towaru, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w określonym terminie w przyszłości po określonej cenie. Jest to wypełniony kontrakt, zaś towar lub składnik aktywów finansowych zostanie dostarczony, w przeciwieństwie do opcji, która oferuje możliwość wyboru zakończenia transakcji lub nie. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych forwardy nie są umowami o standardowych warunkach. Są one indywidualnie dostosowywane pomiędzy kupującym i sprzedającym dla każdej transakcji oraz są kupowane i sprzedawane w obrocie pozagiełdowym (Tabela Ofert, OTC) a nie na giełdzie.

FWB

Skrót od nazwy giełdy we Frankfurcie (zwane także Börse Frankfurt).

- G -

GBP

Oficjalny kod brytyjskiego funta szterlinga.

Germany 40

Czym jest indeks Germany 40?

Indeks GER 40 (oparty na indeksie DAX 40) śledzi 40 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie (FWB) mierzonych kapitalizacją rynkową i wielkością portfela zamówień. Fortrade oferuje kontrakty Futures na indeks GER 40. Transakcje na indeksie odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 07:01 – 20:59 czasu GMT.

Indeks giełdowy mierzy koniunkturę w danym segmencie akcji na określonej giełdzie. Taki indeks może być również miarodajnym wskaźnikiem ogólnej koniunktury na rynku akcji.

 

W jaki sposób inwestorzy na rynku Forex korzystają z indeksu Germany 40?

Ponieważ DAX 40 jest wiodącym wskaźnikiem głównych akcji będących przedmiotem obrotu na niemieckiej giełdzie, jego obserwacja może pomóc osobom inwestującym w kontrakty CFD w zdobyciu bezcennej wiedzy na temat tego, które akcje warto uważnie obserwować, a których lepiej unikać. Informacja o tym, czy indeks GERMANY 40 zwyżkuje, czy też spada może być ważną wskazówką przy ustalaniu strategii handlowej.

 

Linki związane z indeksem GERMANY 40

Giełda walutowa

Instytucja finansowa lub system handlu walutami innych krajów. Również znana jako Forex lub FX.

GMT

Greenwich Mean Time, w sposób najbardziej powszechny określa strefę czasową na rynku Forex. Określenie często stosowane zamiennie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC).

Główne pary walutowe (Majors)

Czym są główne pary walutowe?

Waluty obce są zawsze obracane parami – wartość jednej waluty jest porównywana do wartości drugiej. Główne pary walutowe to zestawienie dolara amerykańskiego z każdą z sześciu głównych walut – euro, jenem japońskim, funtem brytyjskim, frankiem szwajcarskim, dolarem kanadyjskim, dolarem australijskim i dolarem nowozelandzkim. Poniżej wymieniono siedem najczęściej podlegających wymianie i najbardziej aktywnych na rynku Forex par walutowych:

 

Wśród nich para EUR/USD jest zdecydowanie najczęściej wymieniana i stanowi jedną trzecią międzynarodowego rynku walutowego.

Jak można używać głównych par walutowych?

Inwestorzy śledzą różne czynniki, które mają wpływ na ceny walut, w tym zapowiedzi gospodarcze, wydarzenia geopolityczne, a nawet pogodę na świecie, w celu określenia, które waluty będą chcieli kupić lub sprzedać w danym czasie. Z reguły najbardziej zmienna jest wartość głównych par walutowych, co sprawia, że są one najczęściej przedmiotem handlu. Witryna Fortrade oferuje inwestorom wszystkie główne pary walutowe.

 

Treści na Fortrade.com powiązane ze Główne pary walutowe

USD
AUD
CAD
CHF
Krzyżowe pary walutowe
Para walutowa
EUR
GBP
Wymiana walut
JPY
Drugorzędne pary walutowe
NZD

- W -

Waluty podstawowe i notowane (Base and Quote Currencies)

W parach walutowych, pierwsza waluta jest “walutą podstawową” (licznik), zaś druga waluta jest “walutą notowaną” (mianownik). Wartość waluty podstawowej zawsze wynosi jeden. W związku z tym waluta notowana wyraża ilość drugiej waluty w porównaniu do jednej waluty podstawowej. W parze walutowej funt brytyjski/dolar amerykański (GBP/USD), na przykład, wartość dolara jest wyrażona odniesieniu do jednego funta.

Ważona średnia krocząca (Weighted Moving Average, WMA)

Rodzaj średniej kroczącej, który nadaje jeszcze większą wagę ostatnim zmianom cen niż wykładnicza średnia ruchoma (EMA), co oznacza, że ​​bardzo szybko reaguje na potencjalne trendy rynkowe.

Ważony współczynnik kapitalizacji (Cap-Weighted Index)

Indeks giełdowy, w którym wartość każdej akcji jest ważona zgodnie z jej kapitalizacją rynkową. W rezultacie, firmy o większej kapitalizacji rynkowej mają większy wpływ na wahania cen niż spółki o mniejszej kapitalizacji. NASDAQ-100, brytyjski FTSE 100, francuski CAC 40 i hiszpański IBEX 35 są przykładami indeksów (współczynników) ważonych kapitalizacji.

Weź zysk (W/Z) (Take Profit, T/P)

Zlecenie rynkowe, które automatycznie zamyka pozycję rentownego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego po osiągnięciu określonego poziomu ceny, który odpowiada przedsiębiorcy giełdowemu. W/Z może być stosowane zarówno w pozycjach długich (Kup), jak i krótkich (Sprzedaj).

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Żądanie ponaglające przedsiębiorcę do wpłaty dodatkowych środków w celu uniknięcia automatycznego zamknięcia transakcji (procedura “stop-out”). Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (czasami określane również, jako “wezwanie do utrzymania pozycji”) ma miejsce wtedy, gdy pozycja spada poniżej wymaganego marginesu (depozytu) początkowego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy nie może być ono spełnione, broker sprzeda papiery wartościowe i/lub automatycznie zamknie transakcje w celu pokrycia wymogu marginesu.

Gdy kapitał własny spadnie do wartości poniżej wymaganej kwoty depozytu zabezpieczającego (tj. gdy Twój poziom marży spadnie poniżej 100%), Twoje konto będzie miało zaniżoną marżę. Dzieje się tak, ponieważ będziesz mieć mniej funduszy w kapitale własnym (wartość rynkowa Twojego konta) niż wymagany depozyt zabezpieczający.

Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą (Bid-Ask Spread)

Kwota, o którą cena żądana “ask” przewyższa cenę oferowaną “bid”. Jest to zasadniczo różnica w cenie między najwyższą ceną, którą broker jest skłonny zapłacić za papier wartościowy i najniższą ceną, za którą jest skłonny sprzedać papier wartościowy. Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą (bid-ask spread) są również określane, jako widełki cenowe dla oferty kupna (bid-offer spread); widełki cenowe kupno-sprzedaż (buy-sell spread) lub po prostu, jako kupno-sprzedaż (bid-ask).

Wielkość pozycji

Ilość papierów wartościowych lub instrumentu finansowego, jaką przedsiębiorca giełdowy kupuje (długa pozycja) lub sprzedaje (pozycja krótka).

Wielkość transakcji

Określone bloki lub części transakcji. Wartość transakcji odpowiada całkowitej liczbie jednostek handlowych. Na przykład, umowy złota i srebra są kupowane i sprzedawane odpowiednio w rozmiarach lot 10 i 1000 uncji troy.

Wolny margines

Odnosi się do dostępnego przedsiębiorcy giełdowego marginesu wymaganego do otwarcia pozycji notowania papieru wartościowego lub instrumentu finansowego. Wolny margines wynosi, zatem równowartość: “kapitał” – “wykorzystany margines” na koncie handlowca. Wolny margines rośnie lub maleje w zależności od całkowitych zysków zarobionych lub strat poniesionych przez handlowca.

Wskaźnik (indeks) zrównoważony

Indeks obliczany przez uśrednienie zmian procentowych wszystkich notowań cen akcji w grupie, niezależnie od ich kapitalizacji lub wielkości ekonomicznej (tj. sprzedaży i zysków). W tym sensie jest on różny od indeksu ważonego kapitalizacji, w którym akcje są ważone codziennie w zależności od ich łącznej wartości rynkowej. Większość powszechnie stosowanych indeksów, takich jak S&P 500 oferuje wersje zrównoważone oprócz indeksów ważonych kapitalizacji.

Wskaźnik ekonomiczny

Wielkość statystyczna publikowana przez rząd (taka jak produkt krajowy brutto (PKB) danego kraju, indeks cen konsumpcyjnych (CPI), produkcji przemysłowej i stopy bezrobocia), co umożliwia analizę wydajności gospodarki, jako całości.

WTI Crude (CL)

Gatunek lekkiej, “słodkiej” ropy wykorzystywany jako punkt odniesienia w zakresie cen ropy naftowej (zwany także USA OIL). Jest on uzyskiwany z pól naftowych położonych w zachodnim Teksasie i działa jako główny punkt odniesienia dla cen ropy naftowej z USA Pozostałe dwa główne punkty odniesienia w świecie to Brent i OPEC Basket.

Wykonanie

Przeprowadzenie zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów finansowych.

Wykres świecowy (Candlestick Chart)

Rodzaj wykresu, powszechnie używany przez handlowców i specjalistów finansowych, który pokazuje cały szereg sesji giełdowej (od ceny otwarcia do ceny zamknięcia), poprzez użycie zacienionych figur o kształcie prostokąta.

Wykres słupkowy (“Bar Chart”)

Typ wykresu, powszechnie używany przez handlowców i specjalistów finansowych, który pokazuje poziome prostokątne słupki o długości proporcjonalnej do wielkości tego, co reprezentują. Górny koniec słupka jest to najwyższy punkt, jaki cena osiągnęła w określonym okresie, a dolna część słupka stanowi jej najniższy punkt. Kreska po lewej stronie paska oznacza kurs otwarcia, a kreska po prawej stronie kursu zamknięcia dla tego okresu.

Wykładnicza średnia ruchoma (Exponential Moving Average, EMA)

Rodzaj średniej ruchomej, która nadaje większą wagę ostatnim zmianom cen, co oznacza, że ​​reaguje znacznie szybciej niż zwykła średnia krocząca.

Wymagany depozyt początkowy

Procentowy udział w pokryciu ceny nabycia papierów wartościowych, za który przedsiębiorca giełdowy może je nabyć (w gotówce lub w deponowalnych papierach wartościowych).

- H -

Handel “Cash and Carry”

Strategia handlowa arbitrażu, w której przedsiębiorca giełdowy posiada pozycję “długą” na papier wartościowy lub towar wraz z pozycją “krótką” na kontrakt “future” dotyczący tego samego papieru wartościowego lub towaru. W takim wypadku papier wartościowy przechowuje się aż do daty zapadalności w przyszłości, pokrywając w ten sposób krótką pozycję uprzednio ulokowanymi inwestycjami w długiej pozycji.

Handel śróddzienny

Działalność handlowa, w trakcie której przedsiębiorcy giełdowi częściej kupują i sprzedają papiery wartościowe, waluty obce lub instrumenty pochodne (derywaty) przez cały dzień w nadziei na dokonanie znacznego zysku w krótkim okresie czasu. Handel środdzienny może mieć wysoce spekulatywny charakter i wiązać się z poważnym ryzykiem strat. Jeżeli jesteś handlowcem śróddziennym lub myślisz o handlu śróddziennym, prosimy o zapoznanie się wcześniej z naszym pełnym Oświadczeniem nt. wyjawienia informacji o ryzyku. Kliknij tutaj, aby otworzyć w 100% darmowe konto handlu śróddziennego już dzisiaj.

HKD

Oficjalny kod dolara Hong Kongu.

Hossa (rynek wzrastający, rosnący, “byków”, Bull Market)

Stan rynku, na którym ceny papierów wartościowych rosną, a poglądy ogółu społeczeństwa na temat rynku są pozytywne. Jej przeciwieństwem jest bessa (rynek spadkowy, “niedźwiedzi”, w którym sentyment względem cen jest negatywny).

HRK

Oficjalny kod chorwackiej kuny.

HUF

Oficjalny kod forinta.

- X -

XAG

Oficjalny kod standardowy 1 uncji srebra (traktowanego jako waluta). Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

XAG/USD

Kurs srebra do dolara amerykańskiego.

XAU

Oficjalny kod standardowy 1 uncji złota (traktowanego jako waluta). Kliknij tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

XAU/USD

Kurs złota do dolara amerykańskiego.

- I -

IB

Broker wprowadzający. Osoba, firma lub firma, która wprowadza przedsiębiorców do brokera w zamian za pewną opłatę. Proszę zobaczyć naszą stronę Partnerstwa, aby uzyskać więcej informacji.

Ilościowe

Oznaczające lub odnoszące się do czegoś mierzonego w wymiernych danych (czyli obiektywne właściwości, takie jak ilość, procent lub proporcja).

Indeks (wskaźnik) giełdowy

Miara statystyczna zmiany wartości gospodarki lub rynku papierów wartościowych. Amerykański S&P500, brytyjski FTSE100 oraz niemiecki DAX30 to tylko nieliczne przykłady indeksów. Listę jednych z najbardziej popularnych indeksów, które oferujemy można znaleźć tutaj.

Instrument finansowy

Zbywalne aktywo/papier wartościowy jakiegokolwiek rodzaju, którego wartość jest ustalana albo bezpośrednio (gotówka lub ekwiwalenty instrument) lub pośrednio (instrument pochodny). Instrumenty pieniężne obejmują papiery wartościowe, takie jak kredyty i depozyty. Instrumenty pochodne (derywaty) obejmują jednostki podstawowych, takie jak akcje, indeksy i stopy procentowe. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę instrumentów finansowych, jakimi można handlować na/za pomocą Fortrade.

- Y -

Yard (jard)

Popularne określenie giełdowe 1 miliarda jednostek waluty. Wywodzi się od francuskiego słowa miliard.

Czy wiedzieliście?
Zgłębianie wiedzy na temat tradingu w zakresie Forex i CFD może przysporzyć wielu korzyści, w tym osiąganie lepszych wyników. Jeśli jesteście gotowi do rozpoczęcia tradingu z Fortrade, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij teraz”.