Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Licencja FCA

Jesteśmy firmą finansową autoryzowaną i regulowaną przez FCA.

Urząd ds. Postępowania Finansowego (The Financial Conduct Authority, FCA) jest odpowiedzialny za regulację usług finansowych w Wielkiej Brytanii w celu ochrony praw konsumentów i w całej gospodarce. Celem FCA jest zapewnienie, żeby firmy regulowane działały w najlepszym interesie konsumentów i zapewniały im odpowiednie produkty i usługi.

 

Aby to osiągnąć, FCA realizuje trzy cele, określone w ustawie o usługach finansowych (2012):
1. zabezpieczenie konsumentów – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.
2. zabezpieczenie rynków finansowych – w celu ochrony i wzmocnienia integralności systemu finansowego w Wielkiej Brytanii.
3. promowanie konkurencji – promowanie skutecznej konkurencji w interesie konsumentów.

 

FORTRADE jest upoważniony i regulowany przez FCA (Numer referencyjny firmy (Firm Reference Number, FRN): 609970), i zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów obsługi klienta. Stosujemy się również do zasad kodeksu uczciwego traktowania klientów (Treating Customers Fairly, TCF) FCA.

 

100% bezpieczne środowisko handlowe

Wszystkie transakcje użytkownika – wpłaty, zlecenia i wypłaty – przeprowadzane są z wykorzystaniem trybu zaszyfrowanego połączenia SSL w celu uniemożliwienia bezprawnego dostępu do nich lub przechwycenia. Dodatkowo, wykorzystywane przez nas serwery zlokalizowane są w wysokiej jakości lokalizacjach SSAE 16/SAS 70 Typ I i II, zaś nasza strona i domena internetowa są często testowane pod kątem nielegalnych działań, takich jak kradzieże tożsamości, fałszerstwa, oszustwa z czekami lub kartami kredytowymi – dzięki czemu użytkownicy mogą handlować z pełnym zaufaniem i spokojem.

 

Bezpieczeństwo funduszy

Reguły FCA pn. Aktywa Klienta (Client Assets, CASS) zapewniają, że wszystkie fundusze klienta są chronione. Pieniądze klienta są wyraźnie oddzielone od naszych własnych i przechowywane na wydzielonych rachunkach bankowych klientów. Gwarantuje to, że w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Fortrade, środki znajdujące się na tych kontach zostaną zwrócone klientom, pomniejsze o koszty administratorów, zamiast być traktowane jako aktywa podlegające zwrotowi przez ogólnych wierzycieli Fortrade.
FORTRADE codziennie wykonuje obliczenia pieniędzy klientów, zgodnie z wymogami FCA pod CASS 7. Proces ten zapewnia, że fundusze przetrzymywane na wydzielonych rachunkach bankowych dokładnie odzwierciedlają aktywa klientów detalicznych.

 

Program Kompensacyjny Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme, FSCS)

W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności lub zaprzestania handlu po stronie Fortrade, można skorzystać z ochrony oferowanej przez Program Kompensacyjny Usług Finansowych (FSCS).

FSCS działa od grudnia 2001 roku, kiedy weszła w życie ustawa z 2000 r. o usługach i rynkach finansowych (Financial Services and Markets Act 2000) i działa, jako zabezpieczenie dla klientów autoryzowanych przez FCA firm.

Maksymalna wysokość rekompensaty za roszczenia wobec firm inwestycyjnych zgłoszonych, jako niewypłacalne wynosi £85.000 za osobę na daną firmie. FSCS jest ogólnie dostępny zarówno dla osób prywatnych, jak i niektórych małych firm.

Dalsze informacje na temat FSCS można uzyskać na stronie FSCS lub dzwoniąc na infolinię FSCS +44 (0) 20 7741 4100 lub 0800 678 1100.