Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 77% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Dokumenty prawne

Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości we wszystkich naszych działaniach i dlatego poniżej zostały wymienione gotowe do pobrania skrócone i pełne wersje naszych dokumentów prawnych.

  • Korzystanie z witryny internetowej i/lub platform tradingowych stanowi zgodę na przestrzeganie ogólnych warunków.
  • Nasze stałe zobowiązanie do zapewnienia ochrony prywatności i poufności danych osobowych naszych klientów.
  • Transakcje z wykorzystaniem produktów lewarowanych wiążą się z istotnym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

    Należy się zapoznać z naszą informacją dotyczącą ryzyka, aby mieć pewność, że się je rozumie.
  • Informacje dotyczące możliwie najlepszego postępowania (zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz podręcznika „Conduct of Business Sourcebook” (COBS) wydanego przez brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego) w czasie realizacji zleceń i kwotowania na rzecz klientów.
  • Nasze zobowiązanie do działania w sposób etyczny i uczciwy.