CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Årlig procentuell avkastning (Annual Percentage Yield (APY))

Årlig procentuell avkastning (Annual Percentage Yield (APY))

Årlig procentuell avkastning är den årliga kursen på avkastningen på en investering. Till exempel, en investering på 10 000 £ till 5 % per år ger 500 £ per år och har en APR på 5 %. Kallas även årlig procentuell kurs eller helt enkelt APR.

Gratis inskrivning