CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

“Bear”-marknad

“Bear”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper faller 20 % eller mer. Följs i allmänhet av en bred pessimism som i sin tur ökar flödet av negativ stämning. Motsatsen är en “Bull”-marknad, där inställningen till priser är positiv.

Gratis inskrivning