CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

“Bull”-marknad

“Bull”-marknad

Ett marknadsförhållande där priserna på värdepapper stiger, den allmänna synen på marknaden är positiv. Motsatsen är en “bear”-marknad, där stämningen gällande priser är negativ.

Gratis inskrivning