Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Opłaty za nieaktywne konto

 • Kiedy na moje konto nakładane są opłaty za nieaktywne konto?

  Jeśli w okresie kolejnych 180 dni nie inwestujesz na swoim koncie klienta, wtedy po upływie 180 dni („Okres karencji”) Fortrade uzna to konto klienta za nieaktywne.

  Account Verification Process
 • Ile wynoszą opłaty za nieaktywne konto?

  Gdy Fortrade uzna konto klienta za nieaktywne, Fortrade będzie mieć prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości USD $ 10,00 (lub podobną kwotę w innych walutach, którą Fortrade może ustalić od czasu do czasu), co stanowi koszty administracyjne ponoszone przez Fortrade w celu dalszego obsługiwania nieaktywnego konta („Opłata za nieaktywne konto”).

  Financial Instruments
 • Jak zostanie pobrana opłata za nieaktywne konto?

  Fortrade pobierze opłatę za nieaktywne konto z salda konta klienta w dniu następującym po upływie okresu karencji, a następnie co 30 (trzydzieści) dni.
  W celu uniknięcia wątpliwości odpowiedzialność Klienta lub obowiązek uiszczenia opłaty za nieaktywne konto ustępuje, gdy saldo konta klienta będzie wynosić zero.

  Account Verification Process
Drag widgets to faq sidebar to display data here.