CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Derivat

Derivat

Ett finansiellt instrument eller värdepapper vars värde härleds från och är beroende av värdet på ett annat underliggande värdepapper eller finansiellt instrument (såsom en växlingskurs, råvara, aktie, index, obligation eller inteckningskontrakt). Huvudanvändningen av derivat är för att sänka risken för en part medan en potentiellt högre avkastning till högre risk erbjuds en annan part. Det finns fyra typer av derivatkontrakt: ränteterminer, optioner, terminer och swappar.

- D -
Gratis inskrivning