CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Jämnt viktat index

Jämnt viktat index

Ett index som beräknas på genomsnittet av procentförändringen på respektive listad aktie i en grupp, oavsett dess börsvärde eller ekonomiska storlek (t. ex. försäljningar och intäkter). I det här sammanhanget skiljer det sig från börsviktat index där aktier viktas på daglig basis enligt deras totala marknadsvärde. De flesta av de brett använda index såsom S&P 500 erbjuder jämnt viktade versioner utöver deras börsvärdesindex.

- J -
Gratis inskrivning