CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Jämnt viktat index

Jämnt viktat index

Ett index som beräknas på genomsnittet av procentförändringen på respektive listad aktie i en grupp, oavsett dess börsvärde eller ekonomiska storlek (t. ex. försäljningar och intäkter). I det här sammanhanget skiljer det sig från börsviktat index där aktier viktas på daglig basis enligt deras totala marknadsvärde. De flesta av de brett använda index såsom S&P 500 erbjuder jämnt viktade versioner utöver deras börsvärdesindex.

- J -
Gratis inskrivning