CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Nettoavkastning

Nettoavkastning

En individs, ett företags eller en verksamhets taxeringsbara inkomst efter kostnadsavdrag (krediter och skatter). Formulan för att beräkna nettoavkastningen är: totala intäkter – totala utgifter = nettoavkastning.

- N -
Gratis inskrivning