CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Öppet pris

Öppet pris

Vad är öppningskurs?

Öppningskursen kallas även startkurs och är handelsmarknadens pris på tillgången när handelsdagen börjar. Det är viktigt att komma ihåg att öppningskursen en dag inte alltid är samma som stängningskursen på samma tillgnåg från föregående dag. Tillgångens värde fortsätter ofta att svänga även när marknaden har stängt och tillgången inte handlas längre.

Hur använder man öppningskursen?

Öppningskursen är den främsta indikatorn för en handlare på hur valutaparet har presterat under en dag som du har en lång eller kort position. Genom att undersöka öppningskursen, tillsammans med högsta och lägsta dagskurs, kan handlare bestämma valutans volatilitet och ta fram en strategi för att antingen sälja, köpa eller undvika valutan helt.

Länkar relaterade till öppningskursen
Köp
Stängningskurs
Högsta dagskurs
Lägsta dagskurs
Volatilitet

Gratis inskrivning