CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Slutkurs (Closing Price)

Slutkurs (Closing Price)

Vad är slutkursen?

Slutkursen, även känd som slutpriset, är priset på en tillgång på handelsmarknaden vid slutet av handelsdagen. Det är viktigt att notera att slutkursen under en dag inte nödvändigtvis är densamma som öppningspriset för samma vara följande dag. Fluktuationer i tillgångsvärdet kan ofta fortsätta även när marknaderna är stängda medan tillgången inte handlas.

Hur använder man en slutkurs?

Slutkursen är den primära indikatorn för en näringsidkare om vad valutaparet har gjort under den dagen, då du överväger en lång eller kort position. Genom att undersöka slutkursen, tillsammans med dagens långa och korta positioner, kan handlare estimera volatiliteten i valutan och utveckla en strategi för att antingen köpa, sälja eller undvika valutan helt och hållet.

Artiklar relaterade till slutkursena

Köpa
Dagens höjningar
Dagens sänkningar
Öppna priser
Volatilitet

- S -
Gratis inskrivning