CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 76% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Väntande order

Väntande order

En order som ännu inte har genomförts och som därför ännu inte blivit en verklig affär. Den kan till exempel vara en order som en trader som har för avsikt att “köpa” eller “sälja” ett finansiellt instrument enbart när det uppnår över eller under en viss prisnivå.

- V -
Gratis inskrivning