CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Position

Position

Nettobalansen på affärer som hålls av en trader på hans/hennes konto vid en viss tidpunkt. Det finns tre typer av positioner en trader kan ha: flat (t. ex. icke värdepapper som köpts eller sålts), långa (t. ex. mer värdepapper som köpts och sedan sålts), eller korta (fler värdepapper som sålts och sedan köpts).

- P -
Gratis inskrivning