CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kort täckning

Kort täckning

Tillbakaköp av ett värdepapper eller finansiellt instrument som tidigare sålts (i en kort position) för att “close out” (lämna) den positionen.

- K -
Gratis inskrivning