Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. Večina računov majhnih vlagateljev pri trgovanju s pogodbami za razliko izgubi denar. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar.
CFD so zapleteni instrumenti in predstavljajo tveganje za hitro izgubijo denarja, zaradi finančnega vzvoda. 76% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Morate pretehtati, ali si lahko privoščite, da prevzamete veliko tveganje za izgubo svojega denarja.

Najboljša izvedba

Družba Fortrade Limited mora sprejeti vse ustrezne ukrepe, da pri izvajanju naročil strank redno zagotavlja najboljši možen rezultat (najboljšo izvedbo).

V skladu z Regulativnima tehničnima standardoma (RTS) 27/28 in Direktivo o trgih finančnih instrumentov (MiFID) II, mora Fortrade strankam zagotoviti popolno preglednost kakovosti izvedbe zamenjave. Razpoložljiva poročila med drugim vključujejo: ceno, stroške, hitrost in verjetnost izvedbe.

Družba Fortrade Limited je sprejela vse razumne ukrepe, da zagotovi, da so informacije v teh poročilih popolne, točne in v strojno berljivi obliki. Družba Fortrade Limited ne nosi odgovornosti za odločitve, ki jih sprejmete na podlagi teh informacij.

Poročila krijejo kakovost izvedbe zunajborznih izpeljanih produktov v skladu z delom zahtev standarda RTS 27 in direktive MiFID II.

Pravilnik o najboljši izvedbi (RTS28)

Kliknite tukaj za poročila RTS 27 za leto 2019 (Na voljo samo v angleščini)
Kliknite tukaj za poročila RTS 27 za leto 2020 (Na voljo samo v angleščini)