CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 77% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 76% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.

Arkivi i Analizave

Ju mund të gjeni analizën e vjetër në Arkivin e Analizave.

Arkivi i Analizave

Si njësi e analizës Fortrade, ne publikojmë periodikisht analiza ditore, analiza javore, mikro analiza dhe analiza të veçanta. Ju mund të gjeni botimet e kaluara duke specifikuar sferën e datave.
Zgjidh datën e arkivit të analizës
Nga
Për
Ju lutemi zgjidhni periudhën e datave për të marrë analiza
Të gatshëm për tregtim?Filloni tani