Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wykres słupkowy (“Bar Chart”)

Wykres słupkowy (“Bar Chart”)

Typ wykresu, powszechnie używany przez handlowców i specjalistów finansowych, który pokazuje poziome prostokątne słupki o długości proporcjonalnej do wielkości tego, co reprezentują. Górny koniec słupka jest to najwyższy punkt, jaki cena osiągnęła w określonym okresie, a dolna część słupka stanowi jej najniższy punkt. Kreska po lewej stronie paska oznacza kurs otwarcia, a kreska po prawej stronie kursu zamknięcia dla tego okresu.

- W -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.