Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bank Centralny (BC)

Bank Centralny (BC)

Rząd lub quasi-rządowa instytucja, która zarządza i kontroluje politykę monetarną kraju (lub grupy krajów). Jego obowiązki zwykle obejmują wydawanie banknotów i monet, zarządzanie systemem kredytowym kraju i nadzór nad jego komercyjnym systemem bankowym. Najbardziej wpływowe banki centralne obejmują Bank Rezerwy Federalnej, Bank Anglii (Bank of England, BOE), Europejski Bank Centralny (EBC), Bank Japonii (BOJ) oraz Ludowy Bank Chin (PBC).

- B -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.