Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Towar (Commodity)

Towar (Commodity)

Czym jest towar?

Towary to produkty rolnicze lub surowce, które mogą być kupowane, sprzedawane, lub wymieniane. Towary dzieli się na cztery podstawowe grupy:

  • Energia (np. benzyna, ropa naftowa oraz gaz naturalny)
  • Rolnictwo (np. pszenica, kawa, cukier, oraz kukurydza)
  • Inwentarz (np. trzoda chlewna i bydło)
  • Metale (np. złoto, srebro i miedź)

 

Ceny towarów są silnie uzależnione od podaży i popytu, a jako takie często są pod dużym wpływem pogody, klęsk żywiołowych i wydarzeń geopolitycznych. W rezultacie silna analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie dla powodzenia handlu towarami.

Jak korzystać z towarów?

Handlowcy mogą handlować w cenie towaru, najczęściej w ramach kontraktu terminowego. Jest to umowa, w której przedsiębiorca nabywa udziały w towarze na przyszłość, ale w której zapewniona zostaje pewna cena, w przypadku gdy czynniki zewnętrzne, takie jak katastrofy pogodowe lub wydarzenia geopolityczne wpływają na cenę towaru. W przypadku podmiotów handlujących kontraktami CFD na towary, inwestycje opierają się na tym, w jaki sposób przedsiębiorca uważa, że cena towaru zostanie zachowana we wcześniej określonych ramach czasowych.

Związane z ceną zamknięcia

Active market
CFD

- T -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.