Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Derywat

Derywat

Instrument finansowy lub zabezpieczeniowy, którego wartość jest pochodną i zależy od wartości innego instrumentu bazowego lub instrumentu finansowego (na przykład kursu wymiany walut, towarów, akcji, indeksu, obligacji lub umowy kredytów hipotecznych). Głównym zastosowaniem derywatów jest obniżenie ryzyka dla jednej ze stron, jednocześnie oferując potencjalnie wysoki zwrot od większego ryzyka innej stronie. Istnieją cztery główne rodzaje kontraktów na instrumenty pochodne (derywaty): forward, opcje, futures i swapy.

- D -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.