Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Instrument finansowy

Instrument finansowy

Zbywalne aktywo/papier wartościowy jakiegokolwiek rodzaju, którego wartość jest ustalana albo bezpośrednio (gotówka lub ekwiwalenty instrument) lub pośrednio (instrument pochodny). Instrumenty pieniężne obejmują papiery wartościowe, takie jak kredyty i depozyty. Instrumenty pochodne (derywaty) obejmują jednostki podstawowych, takie jak akcje, indeksy i stopy procentowe. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę instrumentów finansowych, jakimi można handlować na/za pomocą Fortrade.

- I -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.