Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Forward

Forward

Kontrakty terminowe typu forward, potocznie znany, jako forward, jest to umowa kupna lub sprzedaży towaru, papieru wartościowego lub instrumentu finansowego w określonym terminie w przyszłości po określonej cenie. Jest to wypełniony kontrakt, zaś towar lub składnik aktywów finansowych zostanie dostarczony, w przeciwieństwie do opcji, która oferuje możliwość wyboru zakończenia transakcji lub nie. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych forwardy nie są umowami o standardowych warunkach. Są one indywidualnie dostosowywane pomiędzy kupującym i sprzedającym dla każdej transakcji oraz są kupowane i sprzedawane w obrocie pozagiełdowym (Tabela Ofert, OTC) a nie na giełdzie.

- F -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.