Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel śróddzienny

Handel śróddzienny

Działalność handlowa, w trakcie której przedsiębiorcy giełdowi częściej kupują i sprzedają papiery wartościowe, waluty obce lub instrumenty pochodne (derywaty) przez cały dzień w nadziei na dokonanie znacznego zysku w krótkim okresie czasu. Handel środdzienny może mieć wysoce spekulatywny charakter i wiązać się z poważnym ryzykiem strat. Jeżeli jesteś handlowcem śróddziennym lub myślisz o handlu śróddziennym, prosimy o zapoznanie się wcześniej z naszym pełnym Oświadczeniem nt. wyjawienia informacji o ryzyku. Kliknij tutaj, aby otworzyć w 100% darmowe konto handlu śróddziennego już dzisiaj.

- H -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.