Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Animator rynku (market maker)

Animator rynku (market maker)

Spółka inwestycyjna lub pośrednik, który utrzymuje mocne pozycje cenowe kupna i sprzedaży na danym papierze wartościowym lub instrumencie finansowym, dzięki ciągłej gotowości do zakupu lub sprzedaży tego samego papieru wartościowego po jego publicznie notowanej cenie.

- A -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.