CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

IB

IB

Introducing broker (Introducerande mäklare). En person, ett företag eller ett bolag som introducerar traders för en mäklare mot en viss avgift. Se vår Partnersskap-sida för mer information.

- I -
Gratis inskrivning