CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Illikvid

Illikvid

Värdepapper och andra finansiella instrument anses illikvida om bara ett fåtal traders köper och säljer dem. En illikvid marknad har få deltagare och med låg handelsvolym. Motsatsen är likvid.

- I -
Gratis inskrivning