CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Marginal

Marginal

På finansmarknaden refererar marginal till det nödvändiga sammantagna beloppet som en investerare måste sätta in för att hålla en affärsposition i en tradingposition i ett värdepapper eller ett finansiellt instrument.

- M -
Gratis inskrivning