CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Marknadsrisk

Marknadsrisk

Möjligheten att värdet på ett värdepapper eller finansiellt instrument kommer att uppleva nedgång på grund av resultatfaktorer, såsom negativa prisrörelser, nationella eller globala makroekonomiska förändringar. Kallas även “systematisk risk”.

- M -
Gratis inskrivning