CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Öppen P&L (Profit & Loss)

Öppen P&L (Profit & Loss)

Vad är en öppen P&L?

En öppen P&L (Profit & Loss) är en finansiell redovisning som Forex-handlare får, som sammanfattar alla öppna positioner som han har avseende intjänade vinster och ådragna förluster.

Hur använder man en öppen P&L?

Att veta när man ska öppna och stänga en position är nyckeln till framgångsrik Forex-handel. Genom att noggrant undersöka en öppen P&L kan en handlare avgöra vilka marknader som agerar på ett upphaussat sätt, och vilka som är mer nedåtgående. Genom att göra det är handlare bättre utrustade för att fatta välgrundade beslut om kort- och långsiktiga handelsstrategier.

 

Länkar relaterade till öppen P&L

Bear/Bearish
Bear Market
Bull/Bullish
Bull Market
Stäng en position
Öppna position

Gratis inskrivning