CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

United States Treasury Securities

United States Treasury Securities

Räntebärande skuldinstrument utfärdat av United States Department of the Treasury för att finansiera USA:s federala skuld. I CFD-trading är de tre mest aktivt handlade statspapperen: den 5-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US5Y), den 10-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US10Y) samt den 30-åriga statsobligationen (ofta symboliserad som US30Y).

- U -
Gratis inskrivning