CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

United States Treasury Securities

United States Treasury Securities

Räntebärande skuldinstrument utfärdat av United States Department of the Treasury för att finansiera USA:s federala skuld. I CFD-trading är de tre mest aktivt handlade statspapperen: den 5-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US5Y), den 10-åriga amerikanska statsobligationen (oftast symboliserad som US10Y) samt den 30-åriga statsobligationen (ofta symboliserad som US30Y).

- U -
Gratis inskrivning