CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Utdelning

Utdelning

Utdelning är ett sätt för ett företag att dela ut en andel av sin vinst till sina aktieägare.
Utdelningsbeloppet bestäms av företagets styrelse, och kan delas ut i form av en kontantbetalning, aktier eller andra tillgångar.

Vanligtvis bestäms utdelningen i termer av pengar per aktie, vilket innebär att varje aktieägare kommer att få utdelning i förhållande till sitt innehav, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och utdelningen sätts till 3 $ per aktie – kommer du att få 3000 $.

Ett annat vanligt sätt att bestämma en utdelning är i termer av andel av nuvarande marknadspris, vilket även kallas ”avkastning”, exempelvis:
Om du äger 1000 aktier, och det nuvarande marknadspriset är 100, och utdelningen sätts till 2 % – innebär det att du kommer att få 2 $ för varje aktie du äger, vilket innebär 2000 $.

Andra sätt att betala ut utdelning innefattar: Aktier (dela ut aktier istället för pengar), egendom, provision med mera.

När en utdelning betalas ut blir företagets värde direkt påverkat av den enkla anledningen att kontanter som delas ut i utdelningar inte längre kommer att finnas kvar inom företaget, vilket innebär att aktiepriset minskar lika mycket som utdelningen per aktie är värd.

Ändringen i aktiens pris sker på sista dagen för utdelningsbehörighet.

 

Med anledning av detta, behöver Fortrade kreditera/debitera kunderna som innehar den utdelande aktien under sista dagen för utdelningsbehörighet, för att få täckning för den utbetalda utdelningen och se till att alla våra aktieägare kommer att få utdelningen och inte kommer att påverkas av den “falska” nedgången i aktiens pris.

* Begreppet “falsk” syftar till rörelsen i marknadspriset som inte är ett resultat av det riktiga marknadsläget, utan snarare ett resultat av syntetiska omständigheter såsom utbetalningen av utdelningar.

 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en kort position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att debiteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en kort position vid ett öppningspris på 110 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att tjäna mer pengar i din korta position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva debitera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (110 – 100) = 10000 $ <antal aktier * (öppningspris – marknadspris före utbetalning av utdelningen)>

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (110 – 98) = 12000 $ <antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris)>

Utdelningskostnad 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $ < antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris) – summa utdelningar >
 
Alla kunder som har en utdelande aktie i en lång position under den sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att krediteras ett belopp motsvarande utdelningen.
Till exempel:

Om du har 1000 aktier i en lång position vid ett öppningspris på 90 $ medan det nuvarande marknadspriset är 100 $, och utdelningsbeloppet är lika med 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner med 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att förlora pengar i din långa position på grund av den ”falska” aktieprisrörelsen, därför kommer Fortrade att behöva kreditera exakt samma summa (utan andra avgifter eller provisioner) på din provision.

Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet 1000 * (100 – 90) = 10000 $ <antal aktier * (marknadspris före utdelningen – öppningspris) >

Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet (förutsatt att det inte fanns några andra marknadseffekter som påverkade aktiepriset) 1000 * (98 – 90) = 8000 $ <antal aktier * (Nuvarande marknadspris – öppningspris)>

Utdelningskreditering 1000 * 2 $ = 2000 $ <antal aktier * utdelning per aktie)>

Slutgiltig resultatberäkning 1000 (98 – 90) + 2000 = 10000 $ < antal aktier * (nuvarande marknadspris – öppningspris) + summa utdelningar >


** All kreditering/debitering av utdelningar kommer att synas under “provisioner” för positionen.

- U -
Gratis inskrivning