CFDs се комплексни инструменти и содржат висок ризик од брзо губење пари поради левериџ. 81% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете висок ризик од губење на вашите пари.
ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. 84% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Треба да размислите дали можете да си дозволите да преземете голем ризик да ги изгубите парите.

Економски календар

Значајни настани кои влијаат на финансискиот пазар

Подготвени за тргување?Започнете сега
Затворете

Бидете информирани за работното време на тргувањето за:

  • Вторник, 09 август 2022 година, за Националниот ден на празникот на пазарот во Сингапур.
  • Понеделник, 15 август 2022 година, за празникот Успение на Марија на италијанскиот пазар.
Инструмент 09.08.2022. 10.08.2022. 15.08.2022. 16.08.2022.
ЦЕЛ ФОРЕКС Регуларно Регуларно Регуларно Регуларно
Индекси 09.08.2022. 10.08.2022. 15.08.2022. 16.08.2022.
China 50 Затворено Регуларно Регуларно Регуларно
Italy 40 Регуларно Регуларно Затворено Регуларно
Капитал 09.08.2022. 10.08.2022. 15.08.2022. 16.08.2022.
Капитал Italy Регуларно Регуларно Затворено Регуларно

Ве молиме запомнете: Во случај на ниска ликвидност во одреден инструмент, Fortrade може да ги прошири распоните или дури да го затвори инструментот за тргување. Нотификациите ќе бидат издадени во врска со какви било промени во распоредот за тргување.

  • Горенаведените времиња може да бидат предмет на промена
  • Датумите што претходат и по овој празник имаат редовен распоред на тргување.
  • Забележете дека сите времиња кои се наведени се GMT

Предупредување за ризик

Тргувањето со финансиски инструменти носи високо ниво на ризик за Вашиот капитал, бидејќи цените може да се движат брзо против вас. 81% од ритеил инвеститорите губат пари кога тргуваат со CFDs со овој провајдер. Би требало да размислите дали го разбирате функционирањето на CFDs и дали можете да си дозволите висок ризик за загуба на пари. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик. Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
Можноста за остварување на профит, за време на вршењето трансакции на OTC пазарот на валутни деривати не исклучиво се подразбира и можност за настанување на загуби. Вршењето на трансакции може да доведе до загуба на еден дел или на целокупниот вложен капитал. Пред започнувањето на тргувањето, погрижете да ги разберете пропратните ризици и да ги совладате вештините кои се потребни за вложување. Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
„CFD“-јата и „margin FX“ се левериџ производи кои носат високо ниво на ризик за вашиот капитал. Треба да тргувате само со пари коишто може да си дозволите да ги изгубите. Внимавајте: Може да изгубите сѐ, но не повеќе од салдото на вашата сметка за тргување. Не ги поседувате ниту имате некакво право на основните средства. Успешното работење во минатото не е гаранција за успешно работење во иднина. Овие информации се општи и не претставуваат совети за финансиски производи. Секој совет даден на оваа веб-страница или обезбеден од Fort Securities Australia Pty Ltd е само општ совет и е изготвен без да бидат земени предвид вашите цели, финансиската состојба или потреби. Пред да дејствувате врз основа на какви било информации, треба да размислите за соодветноста на дадените информации и за природата на релевантниот финансиски производ, земајќи ги предвид вашите цели, финансиската состојба и потреби. Ве охрабруваме да побарате независен финансиски совет и да ги разгледате нашиот Водич за финансиски услуги (Financial Services Guide - FSG) и Изјавата за обелоденување производи (Product Disclosure Statement - PDS) пред да одлучите да почнете или пред да земете какви било финансиски производи издадени од нас. Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети за дистрибуција или користење од кое било лице во која било земја или надлежност каде таквата дистрибуција или користење се спротивни на локалните закони или регулативи.
ЦФД (CFD) се комплексни инструменти и носат висок ризик од брзо губење пари како резултат на левериџ. Би требало да размислите дали го разбирате функционирањето на CFDs и дали можете да си дозволите висок ризик за загуба на пари. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. 77% од сметките на клиентите-физички лица губат пари кога тргуваат со CFD. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни дека сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Доколку продолжите со инвестирање во ЦФД-ја на виртуелни валути, имајте предвид дека вредностите се многу нестабилни и може да резултираат со значителна загуба за краток временски период. Овој материјал не претставува понуда, барање ниту трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Fortrade не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да произлезат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи според нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик. Информациите на оваа страница не се наменети за жителите на САД или Белгија и не се наменети да бидат дистрибуирани или употребени од било кое лице, во било која земја или јурисдикција каде што таквата дистрибуција или употреба не е во согласност со локалните закони или регулативи.
тргувањето со валутни парови и/или договори за разлики (CFD) на маргина, носи високо ниво на ризик и можеби не е погодно за сите инвеститори. CFD се сложени производи, кои се многу шпекулативни и многу ризични, а инвестирањето во такви производи може да резултира со губење на целиот или најголемиот дел од вложениот капитал.