Novčane transakcije
U svojim računima za trgovanje na ovoj stranici možete pronaći kretanja valuta.
Odaberite svoj račun, postavite željeno razdoblje i pogledajte kretanja valuta.
Izračunajte svoj lot za bonus
CFD-i su kompleksni instrumenti i nose visoku razinu rizika od brzog gubljenja novca zbog upotrebe poluge. 81% retail klijenata gubi novac trgujući sa ovim providerom. Razmislite da li razumete kako CFD-i funkcioniranu i možele li sebi priuštiti visok rizik od gubljenja novca.