Trgovanje od A do Z

Pretražite uobičajene forex trgovačke izraze i definicije od A do Z

Sve A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

„Ispod je rječnik izraza koji se koriste u online trgovačkoj industriji. S liste iznad, odaberite prvo slovo riječi koju tražite za prebacivanje na odgovarajući dio rječnika.“

- A -

Account Balance / Stanje računa

Iznos novca na računu na početku radnog dana, uključujući sve uplate, isplate i/ili drugi novac i protuvrijednost novca (=krediti minus dugovanja). Ako je trgovac odlučio zatvoriti otvorenu poziciju, stanje računa će se promijeniti ovisno o njegovom/njezinom iznosu dobitaka ili gubitaka.

Accrued Interest / Obračunata kamata

Kamata nakupljena na vrijednosnici od premija i popusta koji se direktno odnose na ugovore o zamjeni uplate(kamatna arbitraža), za vrijeme svakog pojedinog ugovora.

Across the Board / Široko

Široki tržišni pomak ili trend koji utječe na gotovo sve dionice i sektore. Naziv dolazi od velike ploče koja se koristila kroz povijest u NYSE za označavanje pomaka cijena.

Active Market / Aktivno tržište

Tržište na kojem se odvija mnogo kupovanja i prodavanja.

Advancing Market / Rastuće tržište

Tržište na kojem cijene uglavnom rastu. Još poznato i kao „povoljno“ tržište.

Aftermarket / Zatvoreno tržište

Trgovanje dionicom tvrtke nakon zatvaranja tržišta.

Aftermarket Report

Što je izvještaj nakon zatvaranja trgovanja?

Izvještaj nakon zatvaranja trgovanja je izvještaj koji kompanija objavljuje nakon što započne sekundarno trgovanje njenim dionicama na burzi. Prije nego što otpočne sekundarno trgovanje na financijskom tržištu, financijske institucije analiziraju vrijednost kompanije. Nakon što se izvrši primarna emisija dionica, počinje trgovanje na tržištu dionica što se u financijskom riječniku naziva sekundarno trgovanje. Prilikom inicijalne javne ponude (IPO), kompanija paket dioncia prodaje institucijskim investitorima (primarna emisija) a institucijski investitori onda te dionice nude na tržištu kapitala (sekundarno trgovanje). Sekundarno trgovanje se odvija na međunarodnim burzama, kao što su Newyorška burza ili NASDAQ.
Nakon što dionice određene kompanije postanu predmet sekundarnog trgovanja, kompanija objavljuje izvještaj nakon zatvaranja trgovanja koji između ostalog sadrži: ime kompanije koja je plasirala dionice, tiker, datum ponude, cijenu na otvaranju i cijenu na zatvaranju. Izvještaj nakon zatvaranja trgovanja može sadržati i dodatne informacije kao što je opis same kompanije i financijski podaci.

Kako se sagledava izvještaj nakon zatvaranja trgovanja?

Izvještaj nakon zatvaranja trgovanja je koristan alat učesnicima na tržištu kako bi procijenili interes za dionicama nove kompanije. Pošto ne postoji garancija u pogledu kretanja cijene u budućnosti, izvještaj nakon zatvaranja pruža osnovne informacije i indikacije učesnicima na tržištu da li investirati u određene dionice ili ne. Učesnike na tržištu koje zanimaju ugovori u razlici mogu koristiti izvještaj nakon zatvaranja trgovanja kako bi stekli dojam da li će cijena da rasti ili padati.

Sadržaj na web adresi fortrade.com povezan sa terminom izvještaj nakon zatvaranja trgovanja:
• NASDAQ
• NYSE

All Time High (ATH) / Najviša razina

Šta je najviša cijena?
Najviša cijena (ATH) je najviša cijena u povijesti koju je određeni financijski instrument dosegao na otvorenom tržištu.

Kako se koristi najviša cijena?
Financijski instrument koji je dosegao najvišu cijenu može pružiti nove prilike, ali i nevolje trgovcu. Ako financijski instrument redovno doseže najvišu cijenu, trgovac može prepoznati tendenciju rasta i investirati u skladu s tim. Ali, detaljna tehnička i fundamentalna analiza također su neophodni kako bi se odredilo kada će cijena aktive udariti razinu otpora i početi ponovno padati. Najvišu cijenu ne treba koristiti samostalno kako bi se odredila strategija trgovanja, ali je treba koristiti kao jednu od korisnih alata koje treba uzeti u obzir.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa najvišom cijenom

 • Closing price/Cijena na zatvaranju
 • Downtrend/Tendencija pada/Opadajući Trend
 • Previous Close Rate/Prethodna stopa zatvaranja
 • Trend
 • Uptrend/Tendencija rasta/Rastući trend

Annual Percentage Yield (APY) / Godišnji postotak povrata

Godišnja stopa povrata investicije. Na primjer, investicija od 10 000 £ s 5% godišnje donosi 500 £ godišnje i ima APR od 5%. Također poznato i kao godišnja stopa povrata ili jednostavno APR.

Arbitrage / Arbitraža

Zajednički utjecaj na prodaje i kupnje na iste ili odgovarajuće vrijednosnice kako bi se iskoristile razlike u cijenu između tržišta.

Asian Trading Session / Azijsko vrijeme trgovanja

Tijekom ljeta, počinje u 00:00 GMT i traje do 09:00 GMT, a tijekom zime počinje u 23:00 GMT i traje do 08:00 GMT. Poznato i kao tokijsko vrijeme trgovanja.

Ask / Tražiti

Na izvanburzovnom tržištu, izraz „ask(tražiti)“ se odnosi na najnižu cijenu po kojoj broker pristaje prodati vrijednosnicu (npr. valutu, dionicu, indeks ili sirovinu), u bilo koje vrijeme. Prodajna cijena, poznata i kao „offer(ponuđena)“ cijena, će gotovo uvijek biti viša od „bid(kupovne)“ cijene (= najviša cijena po kojoj broker pristaje platiti za kupovinu vrijednosnice, u bilo koje vrijeme). Brokerske tvrtke uglavnom zarađuju od razlike između kupovne cijene i prodajne cijene. Ova razlika se naziva „prodajno-kupovna cjenovna razlika“.

AUD / AUD

Službena oznaka za australski dolar.

Aussie / Aussie

Nadimak za australski dolar.

- B -

Bar Chart / Stupčasti grafikon

Tip grafikona, često korišten od strane trgovaca i financijskih profesionalaca, koji se sastoji od horizontalnih pravokutnih stupaca dužina proporcionalnih magnitudama onoga što predstavljaju. Vrh stupca je najviša točka koju je cijena dosegla tijekom određenog perioda, a dno stupca je najniža. Crtica s lijeve strane stupca označava početnu cijenu, a crtica s desne strane zaključnu cijenu za taj period.

Barnie / Barnie

Nadimak za par američki dolar-ruska rublja (USD/RUB).

Base and Quote Currencies / Glavne i nazivne valute

Kod valutnih parova, prva valuta je „glavna valuta” (brojnik), a druga valuta je „nazivna“ valuta (nazivnik). Vrijednost glavne valute je uvijek jedan. Stoga, nazivna valuta predstavlja iznos druge valute u usporedbi s jednom glavnom valutom. Kod valutnog para britanska funta/američki dolar (GBP/USD), na primjer, vrijednost dolara je predstavljen prema jednoj funti.

Bear Market / Nepovoljno tržište

Stanje tržišta u kojem cijene vrijednosnica padaju za 20% ili više. Uglavnom je praćen proširenim pesimizmom koji potpomaže širenje negativnog mišljenja. Njegova suprotnost je povoljno tržište, u kojem vlada pozitivno mišljenje prema cijenama.

Bear/Bearish / Bear/Bearish

Trgovac koji vjeruje da će cijena određene vrijednosnice pasti. Suprotno od bull/bullish.

Benchmark / Mjerilo

Standard ili sredina koji se koriste za usporedbu ili za ukazivanje na ukupni trend određene dionice, obveznice, sirovine ili druge vrijednosnice.

Betty / Betty

Nadimak za par euro-ruska rublja(EUR/RUB).

Bid / Bid

Na izvanburzovnom tržištu, izraz „bid“ se odnosi na najvišu cijenu po kojoj održavatelj tržišta ili broker pristaje platiti za kupovinu vrijednosnice (npr. valutu, dionicu, indeks ili sirovinu), u bilo koje vrijeme. Kupovna cijena će gotovo uvijek biti manja od prodajne cijene (=najniža cijena po kojoj održavatelj tržišta ili broker pristaje prodati vrijednosnicu, u bilo koje vrijeme. Održavatelji tržišta i brokerske tvrtke zarađuju na razlici između kupovne cijene i prodajne cijene. Ova razlika se naziva „kupovno prodajna cjenovna razlika“.

Bid-Ask Spread / Kupovno-prodajna cjenovna razlika

Iznos za koji prodajna cijena prelazi kupovnu cijenu. Ovo je zapravo razlika u cijeni između najviše cijene koju broker pristaje platiti za obveznicu i najniže cijene po kojoj pristaje prodati vrijednosnicu. Kupovno-prodajna cjenovna razlika se još naziva i kupovno-ponuđena cjenovna razlika; kupi-prodaj cjenovna razlika ili jednostavno kupi-prodaj.

BME / BME

Skraćenica za Bolsas y Mercados Españoles, španjolsku tvrtku koja vodi četiri glavne burze u Španjolskoj.

BOC / BOC

Centralna banka Kanade.

BOE / BOE

Centralna banka Ujedinjenog Kraljevstva.

BOJ / BOJ

Centralna banka Japana (poznata i kao Nippon Ginko).

Bond / Obveznica

Pravni ugovor u kojem dužnik (izdavač obveznice), kao što su vlada, kreditna organizacija ili tvrtka, izdaju certifikat po kojem obećavaju platiti vjerovniku (imatelj obveznice) određenu kamatnu stopu za određeno trajanje, a nakon toga će otkupiti ugovor po njegovoj vrijednosti glavnice, nakon roka dospijeća. Kliknite ovdje da biste saznali više o državnim obveznicama koje Fortrade nudi.

Bonus Credit / Bonus krediti

Iznos novca koji broker daje trgovcu za online trgovanje. Otkup i isplata bonus kredita uglavnom traži od trgovca zadovoljavanje određenih obujma trgovanja.

Brent Crude (EB) / Brent sirova nafta

Šta je brent sirova nafta?

Brent sirova nafta je sirova nafta koja se crpi iz četiri naftna polja u Sjevernom moru između Engleske, Njemačke i skandinavskih zemalja. Brent sirova nafta je uz naftu koja se crpi iz zapadnog Teksta (WTI) jedna od dvije najvažnije referentne vrijednosti ovog energenta. Samo pojam sirove nafte označava prirodni,nerafinirani petorleum koje se može preraditi u više energetskih sirovina kao što su benzin, dizel, kerozin, mazut.
Pošto sirova nafta nije resurs koji je prirodno obnovljiv i predstavlja veliku prijetnju po svjetski ekosistem, veliki napor se vrši kako bi se našli alternativni izvori energije kao što su solarna i energija dobijena iz vetra. Upravo zbog sve veće prisutnosti obnovljivih izvora energije veliko je pitanje do kada će se sirova nafta smatrati strateški važnim resursom. Najveći izvoznici sirove nafte su: Saudijska Arabija, Rusija i Sjedinjenje Američke Države.
Kao i kod svih roba, cijena nafte tipa brent i WTI je pod bitnim utjecajem kretanje ponude i tražnje i podložna je jakim utjecajima eksternih faktora. Nakon što su članice organizacije OPEC odlučile ograničiti proizvodnju ovog energenta, cijena brent i WTI sirove nafte je porasla. I suprotno, kad proizvodnja sirove nafte dobije na intenzitetu, onda cijena sirove nafte opada.

Kako se sagledava brent sirova nafta?

Trgovanje sirovom naftom je podjeljeno na dvije grupe transakcija. Spot transakcija podrazumijeva trenutno izvršenje transkacije dok futures trgovanje uvodi u trgovanje ovim energentom i vremenski komponent. Prilikom futures trgovanja, dvije ugovorne strane se sporazumijevaju o ceni energenta i vremenu izvršenja transakcije što znači da se transakcija odvija nakon proteka određenog vremenskog perioda. Učesnike na tržištu koje interesira trgovanje CFD-om na sirovoj nafti, prije svega, zanima kretanje cijene.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa terminom brent sirove nafte:
• Futures ugovor
• OPEC članovi sirove nafte
• Spot trgovanje
• WTI sirova nafta

Broker / Trgovački posrednik

Pojedinačni zastupnik ili stranka koja dogovara transakcije između kupaca i prodavača za unaprijed određenu naknadu ili stopu provizije.

Buck / Buck

Slengovski izraz za milijun dolara.

Bull Market / Povoljno tržište

Stanje tržišta na kojem cijene vrijednosnica rastu i općenito mišljenje javnosti o tržištu je pozitivno. To je suprotno od nepovoljnog tržišta kod kojeg je mišljenje o cijenama negativno.

Bull/Bullish / Bull/Bullish

Trgovac koji vjeruje da će cijene određene vrijednosnice rasti. Suprotno od bear/bearish.

Buy / Kupi

Uzimanje duge pozicije na trgovačku vrijednosnicu kao što su valutni par, dionica, indeks ili sirovina. Suprotno od „sell(prodaj)“ (ili kratka pozicija).

- C -

Cable / Cable

Slengovski izraz za valutni par britanska funta/američki dolar (GBP/USD). Koristi se i kada se radi o GBP.

CAD / CAD

Službena oznaka za kanadski dolar. Poznat i kao “Loonie” ili “Funds”.

 

Candlestick Chart / Grafikon oblika svijeće

Vrsta grafikona koji često koriste trgovci i financijski profesionalci koji ukazuje na cijeli raspon vremena trgovanja (od početne cijene do zaključne cijene), uz pomoć osjenčanih pravokutnih oblika.

Cap-Weighted Index / Ponderirani indeks s granicom

Burzovni indeks kod kojeg je svaka dionica ponderirana prema tržišnoj kapitalizaciji. Kao rezultat toga, tvrtke s većom granicom tržišta imaju više utjecaja na kretanje cijena od tvrtki s manjom granicom tržišta. NASDAQ-100, britanski FTSE 100, francuski CAC 40 i španjolski IBEX 35 su primjeri ponderiranih indeksa s granicom.

Cash and Carry Trade / Plati i nosi trgovanje

Arbitražna trgovačka strategije kod koje trgovac drži “dugu” poziciju na vrijednosnici ili sirovini zajedno s “kratkom” pozicijom na budućnosnicu na istu vrijednosnicu ili sirovinu. U tom slučaju, vrijednosnica se zadržava do datuma dospijeća budućnosnice, tako pokrivajući kratku poziciju kroz prethodnu investiciju u dugu poziciju.

CBOE / CBOE

Skraćenica od Chicago Board Options Exchange, najvećeg tržišta na svijetu za trgovanje burzovnim vrijednosnicama i opcijama.

Central Bank (CB) / Centralna banka

Vladina ili gotovo vladina organizacija koja upravlja i kontrolira monetarnom politikom države (ili grupe država). Njene odgovornosti uglavnom uključuju izdavanje novčanica i kovanica, upravljanje državnim kreditnim sustavom i nadgledanje komercijalnog bankovnog sustava. Ugledne centralne banke čine Središnja banka, Banka Engleske(BOE), Europska centralna banka (ECB), Japanska banka (BOJ) i Narodna banka Kine (PBC).

Centralised Market / Centralizirano tržište

Nacionalna ili lokalna burza na kojoj se vrijednosnicama i financijskim instrumentima trguje po fiksnim cijenama, bez utjecaja drugih konkurentnih tržišta. Navedene cijene vrijednosnica izlistane na tržištu predstavljaju jedinu raspoloživu cijenu za trgovce koji žele kupiti ili prodati određenu vrijednosnicu. Glavna centralizirana tržišta diljem svijeta uključuju burze poput TSE te tržišta vrijednosnica i sirovina poput CME i ASE. U suprotnosti tome, devizno tržište je decentralizirano tržište budući da nema jednog fizičkog mjesta gdje investitori mogu trgovati valutama.

CFD / CFD

Ugovor za razliku, tj. otvoreni ugovor bez određenog datuma namire koji može biti zatvoren po zahtjevu vlasnika, za koji iznos gotovinske namire predstavlja razliku između cijene dotičnog sredstva dogovorene na početku ugovora i njegove tržišne cijene na datum namire ugovora.

CFD Rollover / Prebacivanje CFD-ova

Što je rollover?

Kada učesnici na tržištu imaju otvorene pozicije na financijskim ugovorima za razliku u cijeni (CFD) (kupovne i prodajne pozicije) financijska institucija koja organizira trgovanje može prema unaprijed najavljenom vremenskom terminu zatvoriti trgovanje na određenom financijskom instrumentu. U tim slučajevima, učesnici na tržištu mogu zatvoriti otvorene pozicije i time uknjižiti profit ili gubitak ili ostaviti otvorene pozicije u nadi da će profitirati. Ukoliko pozicije ostanu otvorene, financijska institucija koja uređuje trgovanje će razliku između cijene na zatvaranju i nove cijene financijskog instrumenta a razlika će biti naplaćena učesniku na tržištu.

Kako rollover utječe na trgovanje na financijskim tržištima?

Učesnici na tržištu trebaju pogledati rollover datume prije otvaranja pozicije. Rollover datumi su unaprijed poznati i obično su postavljeni na svaka tri mjeseca i aktiviraju se u noći između nedjelje i ponedjeljka. Ako poziicja ostane otvorena nakon zatvaranja u petak, cijena tog financijskog instrumenta bit će promijenjena na cijenu poslije rollover-a u noći između nedjelje i ponedjeljka. Razlika između cijene na zatvaranju i cijene u noći između nedelje i ponedeljka, učesnici na tržištu koriste da bi sagledali profitabilnost, što im služi kao procjena da li da zatvore pozicije ili pak ostanu u pozicijama.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa terminom rollover
• Prodajna pozicija
• Kupovna pozicija
• Cjenovni raspon između prodajne i kupovne pozicije
• Ugovori na razliku
• Zatvaranje pozicije
• Otvoranje pozicije
• Rollover datumi

Champaign stocks

Što su Champaign stocks?

Champaign stocks su dionice čija cijena (po)raste veoma brzo, u relativno kratkom vremenskom periodu, često neočekivano. Ovakva vrsta dionica, može doći iz bilo kog sektora i industrije. Kao najskorašnji primer, champaign stocks možemo naći u kompaniji American Airlines group koja je značajno porasla između rujna 2013. godine i kraja 2014. godine. Rast je iznosio oko 230%.
Termin šampanjac (champaign) se koristi za ove dionice zbog toga što su dioničari zadovoljni rastom dobiti kompanije da bi rado otvorili šampanjac. Međutim, kao što cijena dionica brzo raste, tako isto može brzo i pasti.

Kako se sagledavaju champaign stocks?

Trgovanje ovakvom vrstom dionica može za učesnike na tržištu biti profitabilno, ukoliko se na vrijeme prepozna kapacitet za rast dionica. Rizik koji je povezan sa ovakvim dionicama jer nakon izrazitog rasta, obično slijedi pad vrijednosti dionica. Stoga je vremenska procjena za ulazak i izlazak u poziciju ključna prilikom investiranja u ovakvu vrstu dionica.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa penny stocks:
• Trgovanje na financijkom tržištu
• Rekordno visoka cijena
• Kriptovalute

CHF / CHF

Službena oznaka za švicarski franak.

Chunnel / Chunnel

Nadimak za valutni par euro/britanska funta (EUR/GBP).

Client Account / Klijentski račun

Plan za provođenje transakcija valuta i transakcija vezanih uz CFD-ove na priznatom tržištu, koje klijent trenutno ima ili bi mogao imati bilo kada u budućnosti. Plan uglavnom sadrži potvrdu transakcija, liste vlasništva, otvorene i/ili neriješene pozicije, novac ili protuvrijednost novca.

Close a Position / Zatvaranje pozicije

Proces zatvaranja aktivnog trgovanja ili prodavanjem duge pozicije(poznato i samo kao “kupi”) ili pokrivanjem kratke pozicije(poznato i samo kao “prodaj”).

Closed Trades / Zatvorena trgovanja

Lista nedavno zatvorenih trgovanja.

Closing Price / Cijena na zatvaranju

Što je cijena na zatvaranju?

Cijena na zatvaranju je cijena financijskog instrumenta nakon što se trgovanje na financijskom tržištu zatvori tokom dnevne trgovačke sesije. Cijena na zatvaranju tokom prethodne trgovačke sesije i cijena na otvaranju na narednoj trgovačkoj sesiji ne moraju nužno biti identične. Cjenovne oscilacije na financijskom instrumentu mogu se nastaviti i nakon zatvaranja dnevnog trgovanja.

Kako se sagledava cijena na zatvaranju?

Cijena na zatvaranju je primarni pokazatelj za učesnike na tržištu jer služi kao jedan od indikatora za ulazak u prodajnu ili kupovnu poziciju. Sagledavanjem cijene na zatvaranju sa najvećom gornjom i donjom cijenom, učesnici na tržištu mogu steći dojam o cjenovnim oscilacijama (volatilnosti) i donijeti odluku da li određeni financijski instrument ima potencijal za rast i pad.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa cijenom na zatvaranju:

• Kupovna pozicija
• Najviša dnevna cijena
• Najniža dnevna cijena
• Cijena na otvaranju
• Cjenovne oscilacije (volatilnost)

CME / CME

Skraćenica za Chicago Mercantile Exchange, jednu od najvećih i najutjecajnijih burzi za trgovanje opcija i budućnosnica na svijetu.

CNY / CNY

Službena oznaka valute kineskog juana, kada se trguje u Hong Kongu (oznaka:¥). Često se zamjenjuje s RBB, „renminbi“, Narodna republika Kina), službenim oblikom valute.

Commodity / Sirovina

Što je commodity?

Commodities su robe ili sirovine, kao što su poljoprivredni proizvodi i bazne sirovine. Dijele se u četiri osnovne grupe:

 • Energenti (benzin, sirova nafta, prirodan gas)
 • Poljoprivredni proizvodi (pšenica, kafa, šećer, pamuk)
 • Stočarstvo
 • Metali (zlato, srebro i bakar)

Cijena roba su zavisne od ponude i tražnje, a ponuda i tražnja uvelike zavise od vremenskih prilika, prirodnih katastrofa i gepolitičkih događaja. Stoga je je neophodna fundamentalna analiza prilikom trgovanja robama.

Kako se može trgovati robom?

Učesnici na tržištu mogu trgovati robom, najčešće putem futures ugovora. To je ugovor u kojem trgovac kupuje cijenu robe u budućem vremenu, ali u kojem je očitana trenutna cijena, u periodu kada vanjski čimbenici, poput vremenskih katastrofa ili geopolitičkih događaja, utječu na cijenu robe. Što se tiče ugovora na razliku u cijeni (CFD) trgovanje se zasniva na očekivanjima učesnika na tržištu, da li će cijena rasti ili opadati.

Sadržaj na web stranici fortrade.com koji se odnosi na robe:
• Sekundardno trgovanje
• Financijski ugovori za razliku (CFD)
• Futures ugovori

Compounding / Složeno ukamaćivanje

Šta je složeno ukamaćivanje?

Prinosi nakon protoka vremena se umnožavaju eksponencijalno nakon proteka određenog vremenskog perioda. Nastaje obično kada prihodi na glavnicu i prihodi od kamate imaju stabilnu stopu rasta tokom određenog vremenskog perioda. Ako na pr. učesnik na tržištu investira 20.000 dolara i ostvari 25% profita godišnje, na kraju godine inicijalna investicija će vrijediti 25.000 dolara, ako se nastavi godišnja stopa profita od 25%, incijalna investicija će nakon dvije godine vrijedeti 31.250 dolara i tako dalje. Suština je da protekom vremena, inicijalna investicija raste sve brže.

Kako promatrati složeno ukamaćivanje?

Složeno ukamaćivanje je osnovni alat prilikom upravljanja kapitalom. Ako ono postoji, vrijednost inicijalne investicije raste proteklom vremena. Učesnici na tržištu koji ovako pristupaju investiranju, profitabilniji su na duži vremenski period.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa terminom prihoda nakon protoka vremenskog perioda:
• Stanje na trgovinskom računu
• Kamata
• Kamatna stopa

Cross Currency Pair / Međuvalutni par

Par valuta za trgovanje na forex tržištu koji ne uključuje američki dolar. Na primjer, euro protiv japanskog jena (EUR/JPY).

Currency Pair / Valutni par

Razmjena jedne jedinice valute protiv druge jedinice valute. Valuta koja se navodi(=nazivnik) se smatra glavnom valutom, a valuta koja se koristi kao referenca se zove suprotna valuta ili nazivna valuta (=brojnik) Rezultat valutnog para je njegov tečaj. Kliknite ovdje da biste vidjeli kompletnu listu raspoloživih valutnih parova za trgovanje.

- D -

Daily Change / Dnevna promjena

Šta je dnevna promjena?
Dnevna promjena predstavlja oscilaciju određenog financijskog instrumenta u toku jedne trgovačke sesije. Jednostavno se mjeri upoređivanjem cijene financijskog instrumenta na kraju trgovačke sesije sa cijenom na kraju prethodne trgovačke sesije.

Kako se koristi dnevna promjena?
Važnost dnevne promjene prilično je jasna.

 1. Omogućava trgovcima da prate koliko su novca zaradili ili izgubili tokom jednog dana trgovanja.
 2. Koristi se u kombinaciji sa prethodnim i narednim dnevnim promjenama kako bi se odredili dugoročni trendovi određenog financijskog instrumenta što pruža trgovcu odličnan alat tehničke analize za izgradnju trgovačkih strategija.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa dnevnom promenom

 • Bear Market/Prodajno Tržište
 • Bull Market/Kupovno Tržište
 • Closing price/Cijena na zatvaranju
 • Downtrend/Tendencija pada/Opadajući Trend
 • Previous Close Rate/Prethodna stopa zatvaranja
 • Trend
 • Uptrend/Tendencija rasta/Rastući trend

DAX 30

Burzovni indeks 30 odabranih njemačkih tvrtki kojima se trguje na FWB. Još se naziva i GER30. Kliknite ovdje  za više informacija o indeksu.

Day High / Dnevni maksimum

Najviša cijena po kojoj se vrijednosnica ili financijski instrument trgovao tijekom dana.

Day Low / Dnevni minimalac

Najniža cijena po kojoj se vrijednosnica ili financijski instrument trgovao tijekom dana.

Derivative / Derivat

Financijski instrument ili vrijednosnica čija vrijednost je izvedena i ovisna o vrijednosti drugog dotičnog sredstva ili financijskog instrumenta (kao što su tečaj konverzije, sirovina, dionica, indeks, obveznica ili hipotekarni ugovor). Glavni razlog korištenja derivata je smanjivanje rizika jednoj strani, dok se nudi potencijalni veliki povrat s većim rizikom drugoj strani. Postoje četiri glavna tipa ugovora derivata: unaprijednice, opcije, budućnosnice i zamjene.

Derivative Markets / Tržište derivata na financijskom tržištu

Što su tržišta derivata?

Derivatni financijski instrumenti su oni čija je vrijednost izvedena od određenog financijkog instrumenta. Jedan od primera derivata jesu financijski ugovori za razliku u cijeni (CFD). Derivatima se obično trguje na vanburzovnim (OTC) tržištima i nisu podložni striktnoj regulativi što ih svrstava u rizične investicije u odnosu na one kojima se trguje na reguliranim burzama.

Kako tržište derivata na financijskom tržištu utječe na učesnike na tržištu?

Najćešći oblik derivativnih financijskih instrumenata jesu futures ugovori, u kojima se ugovorne strane unaprijed usaglašavaju u vezi sa cijenom financijskog instrumenta i točnog vremena izvršenja transakcije. Ostali derivati uključuju financijske ugovore za razliku u cijeni, forvard ugovore, opcije i swap na kamatne stope.

Sadržaj na Fortrade.com povezan s tržištima derivata
• CFD
• Derivati
• Terminski ugovor
• Budućnosnica
• Swap

Desktop Trading Platform / Trgovačka platforma za stolno računalo

Softver za preuzimanje putem kojeg trgovci mogu pristupiti financijskim tržištima, otvarati, uređivati i zatvarati trgovačke pozicije i primati ažuriranja tečajeva uživo, grafikone i druge tehničke indikatore, putem PC ili Mac stolnog računala ili laptopa.

Deutsche Bundesbank / Njemačka Bundesbanka

Centralna banka Savezne Republike Njemačke(isto kao Središnja banka) i najvažniji član Europskog sustava centralnih banaka (ESCB).

Devaluation / Devalvacija

Službena promjena cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta, posebno u vezi valute (gdje označava pad vrijednosti tečaja konverzije). Suprotno od revalvacije.

DIS

Kratica za Dow Jones Industrial Average (poznat i kao US30 indeks ili samo The Dow). Za više detalja o indeksu, kliknite ovdje.

DKK

Službena oznaka za dansku krunu.

Downtrend / Trend pada

Situacija u kojoj je svaki uspješni skok ili pad na grafikonu cijene vrijednosnice manji od onih prethodnih. Suprotna situacija je trend rasta.

- E -

Economic Indicator / Ekonomski indikator

Statistika koju izdaje vlada (kao što su Bruto domaći proizvod (GDP), Indeks potrošačkih cijena (CPI), industrijska proizvodnja ili stopa nezaposlenosti), koja omogućava analizu ekonomske učinkovitosti u cjelini.

Equally Weighted Index / Podjednako ponderirani indeks

Indeks izračunat prosječnom promjenom postotka svake izlistane dionice uključene u grupi, bez obzira na njihovu granicu tržišta ili ekonomsku veličinu (npr. prodaje i zarade). Na ovaj način, razlikuje se od ponderiranog indeksa s granicom, kod kojeg su dionice ponderirane na dnevnoj razini prema njihovoj ukupnoj tržišnoj vrijednosti. Većina često korištenih indeksa, poput S&P 500, nudi jednake verzije ponderiranja kao dodatak njihovim ponderiranim indeksima s granicom.

Equity / Kapital

Iznos novca na računu raspoloživ za trgovanje. Jednak ‘Otvorenon P&L’ + ‘Stanje računa’ trgovca.

EUR

Službena oznaka za službenu valutu Eurozone.

EURO STOXX

Burzovni indeks koji se sastoji od 50 europskih vodećih izvrsnih tvrtki. Kliknite ovdje za više detalja.

European Central Bank (ECB) / Europska centralna banka

Centralna banka europske jedinstvene valute, eura. Njena glavna zadaća je održavanje kupovne moći eura i osiguravanje stabilnosti Eurozone.

European Trading Session / Europsko vrijeme trgovanja

Počinje u 7:00 GMT i trajde do 16:00-17:00 GMT. Poznato i kao londonsko vrijeme trgovanja za Forex.

Execution / Izvršenje

Izvršenje naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnice ili financijskog instrumenta.

Exotic Currency Pairs / Ezgotični valutni parovi

Poznato i kao novonastali tržišni valutni parovi. Egzotični valutni parovi su karakterizirani kao slabo likvidni i povezani s relativno malim obujmom trgovanja u odnosu na glavne i minorne. Neki od primjera egzotičnih valutnih parova uključuju: USD/TRY (američki dolar prema turskoj liri), USD/MXN (američki dolar prema meksičkom pezu) i EUR/ZAR (euro prema južnoafričkom randu). Za više detaljnih informacija o valutnim parovima kojima možete trgovati na Fortrade, kliknite ovdje.

Expiration Time / Vrijeme isteka

Vrijeme kada istječe opcija ili budućnosnica.

Expiry Date / Datum isteka

Datum kada vrijednosnica ili financijski instrument istječu ili se obračunavaju. Još se naziva i “datum dospijeća”.

Exponential Moving Average (EMA) / Eksponencijalni pomični prosjek

Tip pomičnog prosjeka koji daje više značaja nedavnim promjenama cijene, odnosno reagira puno brže od običnog pomičnog prosjeka.

- F -

Federal Reserve Bank / Središnja banka

Centralni bankovni sustav za SAD. Smatra se najvećom monetarnom institucijom na svijetu.

Fiat Money / Dekretni novac

Što je dekretni novac?

Dekretni novac je službeno sredstvo plaćanja koje je priznato od strane jedne države, bez službene konvertiblinosti u fizičkoj robi kao što su zlato i srebro.

Kako se sagledava dekretni novac?

Kao jedna od osnova OTC trgovanja, pogotovo prilikom trgovanja valutnih parova bilo da su glavni valutni parovi ili tzv. egzotični valutni parovi, dekretni novac tj. njegova snaga u odnosu na druge valute je jedan od primarnih faktora koje učesnik na tržištu sagledava. Valute jedne ekonomije može biti pod utjecajem velikog broja internih i eksternih faktora, a jedan od bitnih faktora je povjerenje potrošača i snagu određene valute. Na primer, ukoliko više ekonomskih podataka iz Ujedinjenog Kraljevstva navodi investitore do smanjenog povjerenja u britansku valutu, onda će vrijednost britanske funte u odnosu na ostale valute, prije svega euro i dolar slabiti. Pošto valute nisu više direktno konvertibilne u zlato, povjerenje investitora je postalo važan faktor za snagu jedne valute.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa robama:
• Roba
• EUR
• Egzotični valutni parovi
• Britanska funta
• Najznačajniji valutni parovi
• Sporedni valutni parovi
• Američki dolar

Fifty Two (52)Week High/Low / Pedeset dvotjedni maksimum/minimalac

Najviše i najniže cijene po kojoj su se vrijednosnica ili financijski instrument trgovali u posljednja 52 tjedna.

Financial Conduct Authority (FCA) / Agencija za nadzor financijskih usluga

Što je FCA?

The Financial Conduct Authority (FCA) je neovisno tijelo odgovorno za reguliranje preko 56,000 financijskog poslovanja (uključujući Fortrade) i tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova 3 ključna cilja su:
• zaštita potrošača–osigurati odgovarajući stupanj zaštite potrošača
• zaštita financijskog tržišta –zaštititi i poboljšati integritet financijskog sustava u Ujedinjenom Kraljevstvu
• promoviranje konkurencije – promoviranje konkurenata u cilju interesa potrošača
Regulirani brokeri i tržišta općenito su transparentniji od onih koji nisu regulirani, a gdje postoji sumnja na nepoštene ili nezakonite postupke, trgovci se mogu obratiti regulatornom tijelu da traže pravdu.

Kako netko koristi FCA?

Prvi korak za trgovca je provjeriti je li rad brokera kojeg misli koristiti nadzire regulatorno tijelo, bez obzira na to gdje je posrednik uključen u trgovanje. Odobrenje za poslovanje Fortradea od strane FCA-a možete provjeriti ovdje.U slučaju spora s vašim brokerom, ako sami ne možete riješiti problem, možete se obratiti FCA za arbitražu. Ako FCA odluči da se posrednik ponaša suprotno zakonu ili smjernicama i standardima FCA, regulatorno tijelo može ukinuti i nametnuti novčane kazne ili čak povući FCA autorizaciju od brokera ako se ne ispune odgovarajuće norme.

Financial Instrument / Financijski instrument

Trgovačko sredstvo/vrijednosnica bilo koje vrste čija vrijednost je određena direktno(novac ili instrument protuvrijednosti novca) ili indirektno (instrument derivata). Novčani instrumenti uključuju vrijednosnice poput kredita i uplata. Instrumenti derivata uključuju dotične subjekte poput dionica, indeksa i kamatnih stopa. Kliknite ovdje za potpunu listu financijskih instrumenata kojima možete trgovati na Fortrade.

Financial Report / Financijski izvještaj

Sažetak svih transakcija i pozicija (dugih i kratkih) između brokera i klijenta. Poznato i kao “Izvod računa”.

Financial Strength / Financijska snaga

Kada je riječ o online trgovanju, financijska snaga odražava sposobnost trgovca da otvara nova trgovanja unutar trgovačke platforme. Izračunava se prema njegovoj/njezinoj slobodnoj margini (tj. razlici između kapitala i iskorištene margine).

Flat / Postojan

Izraz s tri različita značenja: kada je riječ o kretanjima tržišta, postojano tržište ne raste niti pada; kada se odnosi na određeno sredstvo, postojano sredstvo je financijski instrument koji nije dobio niti izgubio interes; kada se se odnosi na trgovanje, trgovac kaže da ima postojano trgovačku poziciju, ako nije dugo niti kratko.

Foreign Exchange / Burza deviza

Financijska organizacija ili sustav koji se bavi valutama drugih država. Poznato i kao forex ili FX.

Foreign Exchange Market / Devizno tržište

Globalno, decentralizirano tržište za trgovanje stranim valutama. Kada je riječ o obujmu trgovanja, FX tržište je najveće financijsko tržište na svijetu, s dnevnim prometom od više od 5 trilijuna dolara.

Forward / Unaprijednica

Unaprijedni ugovor, kolokvijalno poznato kao unaprijednica, je sporazum o kupovini ili prodaji sirovine, vrijednosnice ili financijskog instrumenta na određeni datum u budućnosti po određenoj cijeni. To je dovršeni ugovor i sirovina ili financijsko sredstvo će biti dobiveni, za razliku od opcije koja nudi izbor dovršavanja ili ne dovršavanja trgovanja. Za razliku od budućnosnica, unaprijednice nisu ugovori sa standardnim uvjetima. Oni su dogovoreni između kupca i prodavača za svako trgovanje i kupuju se i prodaju izvan burze (OTC), a ne na burzi.

Forward Contract/Terminski ugovor

Šta je terminski ugovor?
Terminski ugovor je sporazum između kupca i prodavca da će trgovati određenom aktivom, najčešće je u pitanju valuta, po unapred dogovorenoj fiksiranoj cijeni i datumu. Za razliku od futures ugovora, terminski ugovori su privatni sporazumi između kupca i prodavca i, kao takvi, njima se ne trguje na centraliziranoj burzi, nego se smatraju dijelom OTC/vanburzovnog tržišta. Ovo čini terminske ugovore rizičnijim poduhvatom u odnosu na futures ugovore. Osnovni faktori određivanja cijene terminskog ugovora su tržišna vrijednost aktive i vrijeme u koje će ugovor biti ispunjen, na šta utječu cijene swapa.

Kako se koristi terminski ugovor?
Terminski ugovori se kupuju na sličan način na koji se kupuju futures ugovori. Kupac i prodavac se dogovore o aktivi koja će biti prodana, o cijeni, i o datumu kada će biti obavljena razmjena. Terminski ugovor se rješava tek kada ugovorni rok istekne, za razliku od futures ugovora koi se rješavaju na dnevnoj bazi. Terminski ugovori se prije svega koriste kao zaštita (hedge) protiv volatilnosti aktive kojom se trguje. Terminski ugovori se mogu više prilagođavati potrebama trgovca u odnosu na futures ugovore. Pružaju više fleksibilnosti, ali i veći rizik.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa terminskim ugovorima

 • Broker
 • Centralised Market/Centralizirano tržište
 • Expiry Date/Datum isteka
 • Futures Contract/Futures ugovor
 • OTC Market/Vanburzovno tržište
 • Swap rates/Swap cijene
 • Volatility/Volatilnost

Free Margin / Slobodna margina

Odnosi se na raspoloživu marginu koja je dostupna trgovcu za otvaranje trgovačke pozicije na vrijednosnicu ili financijski instrument. Slobodna margina je zbog toga jednaka ‘Kapitalu’ – ‘Iskorištenoj margini’ trgovca. Slobodna margina se povećava ili smanjuje, ovisno o ukupnim dobicima trgovca ili ostvarenim gubicima.

FTSE 100

Burzovni indeks koji se sastoji od vodećih 100 tvrtki (po tržišnoj kapitalizaciji) kojima se trguje na Londonskoj burzi. Još se naziva i UK100 Za više detalja o indeksu, kliknite ovdje.

Futures Contract / Budućnosnica

Sporazum o kupovini ili prodaji financijskog instrumenta ili vrijednosnice (npr. sirovina, dionica, indeks), na datum u budućnosti i po određenoj cijeni. ( Budućnosnicama se trguje na burzi budućnosnica ili tržištu budućnosnica prema standardiziranim uvjetima (tj. unaprijed određenim količinama za svaki specifični tip).

Futures Market / Tržište budućnosnica

Tržište za kupovinu i prodaju budućnosnica financijskog instrumenta ili vrijednosnice na datum u budućnosti i po određenoj cijeni.

FWB

Skraćenica za Frankfurt Stock Exchange (poznato i kao Börse Frankfurt).

- G -

GBP

Službena oznaka za britansku funtu.

GDP / BDP

Skraćenica za gross domestic profit(bruto domaći proizvod), jedan od glavnih indikatora koji se koristi za procjenu stanja ekonomije države.

GMT

Greenwich mean time, najčešće korištena vremenska zona na forex tržištu. Često se zamjenjuje s koordiniranim svjetskim vremenom (UTC).

Gold Contract / Ugovor za zlato

edna od najaktivnije trgovanih sirovina na tržištu. Standardna trgovačka jedinica za jedan ugovor je 10 unca. Za više informacija o ovoj sirovini, kliknite ovdje.

Government Bond / Državna obveznica

Dužnička vrijednosnica izdana od strane državne vlasti, uglavnom s obećanjem isplate povremenih kamata prilikom dospijeća vrijednosnice ili datuma završetka. U većini slučajeva, državna obveznica se izdaje u valuti te države. Još se naziva i “nezavisna obveznica”.

Gross Earnings / Bruto zarada

Oporezivi dohodak pojedinca, poduzeća ili tvrtke prije odbijanja izdataka (krediti i porezi).

- H -

HKD

Službena oznaka hongkonškog dolara.

HRK

Službena oznaka hrvatske kune.

HSI

Skraćenica za Hong Kong’s Hang Seng indeks. Još se naziva i HK40. Za više detalja o indeksu, kliknite ovdje.

HUF

Službena oznaka mađarske forinte.

- I -

IB

Brokerski posrednik Osoba, tvrtka ili organizacija koja je posrednik između trgovca i brokera u zamjenu za određenu novčanu naknadu. Pogledajte našu stranicu Partnerstva za više konkretnih informacija.

IBEX 35

Tržišni burzovni indeks Iberskog tržišta (Bolsa de Madrid). Za više detalja o indeksu, kliknite ovdje.

Illiquid / Nelikvidnost

Vrijednosnice i drugi financijski instrumenti se smatraju nelikvidnim ako ih samo nekoliko trgovaca kupuje i prodaje. Nelikvidno tržište je ono s nekoliko sudionika i s malim obujmom trgovačke aktivnosti. Suprotno od likvidnosti.

IMF

Skraćenica za International Monetary Fund(Međunarodni monetarni fond). IMF promovira globalnu monetarnu suradnju i pruža političke savjete, financijsku i tehničku podršku kako bi pomogao državama stvoriti i održati makroekonomsku stabilnost. Sastoji se od više od 180 država članica.

Index / Indeks

Statistička mjera promjene vrijednosti ekonomije ili tržišta vrijednosnica. Američki S&P500, britanski FTSE100 i njemački DAX30 su samo neki od primjera indeksa. Listu nekih od najpopularnijih indeksa koje nudimo možete pronaći ovdje.

Initial Margin Requirement / Uvjet početne margine

Postotak kupovne cijene vrijednosnica po kojoj ih trgovac može kupiti (ili za novac ili u obliku marginalnih vrijednosnica).

Interest / Kamata

Novac koji vjerovnik povremeno isplaćuje kreditoru u zamjenu za korištenje posuđenog novca ili za odgodu plaćanja dugovanja. Uglavnom je unaprijed određen ovisno o veličini zajma/dugovanja, trajanju i kamatnoj stopi.

Interest Rate / Kamatna stopa

Postotak koji predstavlja naplaćeni povrat na vrijednosnicu (npr. zajam ili dugovanja) od strane vjerovnika prema kreditoru. Kamatna stopa se uglavnom daje na godišnjoj razini (poznata još i kao godišnja kamatna stopa).

Intraday Trading / Unutardnevno trgovanje

Trgovačka aktivnost u kojoj trgovci učestalo kupuju i prodaju vrijednosnice, strane valute ili derivate tijekom dana u nadi da će ostvariti značajnu zaradu u kratkom vremenskom roku. Unutardnevno trgovanje može po prirodi biti vrlo spekulativno i nositi veliki rizik od gubitka. Ako ste dnevni trgovac ili razmišljate u unutardnevnom trgovanju, prije toga pročitajte našu cijelu Izjavu u odricanju odgovornosti. Kliknite ovdje da otvorite 100% besplatni unutardnevni trgovački račun još danas.

- J -

JPY

Službena oznaka za japanski jen.

- K -

Key Industry / Ključna industrija

Industrija koja je ključna za ekonomiju države.

Kiwi

Uobičajeno ime za novozelandski dolar.

- L -

Last Dealing Day / Zadnji trgovački dan

Zadnji dan (tijekom mjeseca) u kojem trgovac može trgovati određenim instrumentom. Može se razlikovati od datuma isteka ugovora.

Last Dealing Time / Zadnje vrijeme trgovanja

Zadnje vrijeme (tijekom dana) kada trgovac može trgovati određenim instrumentom. Može se razlikovati od datuma isteka ugovora.

Leverage / Poluga

Korištenje posuđenog kapitala za investiciju kako bi se od njega značajno povećala zarada. Na primjer, s omjerom poluge 1:30, trgovac može trgovati fiktivnim iznosom koji je 30 puta veći od njegovog/njezinog kapitala( tj. 30$ za svakih 1$).

Liquidity / Likvidnost

Mogućnost lake kupovine ili prodaje vrijednosnice ili financijskog instrumenta ili (ovisno o financijskom tržištu) mogućnost izvršavanja velikog broja trgovanja. Suprotno od nelikvidnosti.

LSE

Skraćenica za London Stock Exchange(Londonska burza).

LTC

Oznaka za Litecoin.

- M -

Major Currency Pairs / Glavni valutni parovi

Na burzi deviza, sedam najčešće trgovanih parova su EUR/USD (euro-američki dolar), USD/JPY (američki dolar-japanski jen), GBP/USD (britanska funta-američki dolar), USD/CHF (američki dolar-švicarski franak), AUD/USD (australski dolar-američki dolar) i NZD/USD (novozelandski dolar-američki dolar). Svi valutni parovi imaju američki dolar kao glavnu valutu (=brojnik) ili nazivnu valutu (=nazivnik). Od njih, EUR/USD je daleko najpopularniji valutni par u svijetu, predstavljajući gotovo jednu trećinu cijelog FX tržišta. Za više detaljnih informacija o valutnim parovima kojima možete trgovati na Fortrade, kliknite  ovdje.

Margin / Margina

Na financijskim tržištima, margina se odnosi na potreban zalog koji investitor mora uplatiti da bi zadržao trgovačku poziciju na vrijednosnicu ili financijski instrument.

Margin Call / Marginalni poziv

ahtjev trgovcu da uplati dodatna sredstva kako bi izbjegao izlaz zaustavljanjem. Marginalni poziv (ponekad poznat i kao “poziv za održavanje”) se javlja kada pozicija padne ispod uvjeta početne margine trgovca. Ako se to ne može ostvariti, broker će prodati vrijednosnice i/ili automatski zatvoriti trgovanja kako bi pokrio uvjete margine.

Market Capitalization / Kapitalizacija tržišta

Ukupna vrijednost tržišta izdanih dionica dioničkih društava (izračunato kao tržišna cijena puta broj dionica).

Market Maker / Održavatelj tržišta

Investicijska tvrtka ili broker koji održava prodajne i kupovne cijene na određenoj vrijednosnici ili financijskom instrumentu tako što neprekidno spremno čeka da kupi ili proda tu istu vrijednosnicu po njezinoj javno iskazanoj cijeni.

Market Order / Tržišni nalog

Nalog za kupovinu ili prodaju po trenutnoj trgovačkoj cijeni.

Market Risk / Tržišni rizik

Mogućnost da će vrijednost vrijednosnice ili financijskog instrumenta doživjeti gubitke zbog faktora učinkovitosti, kao što su nepovoljna kretanja cijena, nacionalne ili globalne makroekonomske promjene. Još se naziva i “sistematski rizik”.

Maximum Trading Amount / Maksimalni trgovački iznos

Maksimalni iznos sredstava koji se može osigurati za dugu ili kratku poziciju, ovisno o određenim trgovačkim zahtjevima vrijednosnice ili financijskog instrumenta kojima trgovac želi trgovati.

Mini Indeks CFD

Mini Ugovori za Razliku (Contracts For Difference-CFD) pružaju manju veličinu lota u odnosu na osnovne indekse. To omogućava traderima kupnju i prodaju CFD-a na popularne indekse sa manje uloženog kapitala.

Fortrade nudi “mini” CFD-a na sljedeće indekse:

IndeksSimbolVeličina lotaMini ugovorSimbolVeličina lota
CAC 40CAC40100CAC 40 miniCAC40-m10
Germany 30GER30100Germany 30 miniGER30-m10
FTSE 100FTSE 100100FTSE 100 miniFTSE 100-m10
Dow 30DJ30100Dow 30 miniDJ30-m10
NASDAQ 100NASDAQ100100NASDAQ 100 miniNASDAQ100-m10
S&P 500S&P500100S&P 500 miniS&P500-m10

 

 

Minimum Trading Amount / Minimalni trgovački iznos

Minimalni iznos sredstava koji se može osigurati za dugu ili kratku poziciju, ovisno o određenim trgovačkim zahtjevima određene vrijednosnice ili financijskog instrumenta. Također može varirati ovisno o specifičnom stanju računa trgovca.

Minor currency pairs / Minorni valutni parovi

Valutni parovi koji su manje likvidni od glavnih i križanih. Većina minornih uključuje jedan od tri glavne valute bez američkog dolara (euro, funta i jen). Neki primjeri minornih valutnih parova su: EUR/CHF (euro prema švicarskom franku), EUR/NZD (euro prema novozelandskom dolaru), GBP/AUD (funta prema australskom dolaru), GBP/JPY (funta prema japanskom jenu) i CAD/JPY (kanadski dolar prema japanskom jenu). Za više informacija o specifičnim valutnim parovima kojima možete trgovati na Fortrade, kliknite ovdje.

Mobile Trading Platform / Mobilna trgovačka platforma

Mobilna aplikacija koja se može preuzeti pomoću koje trgovci mogu pristupiti financijskim tržištima, otvarati , uređivati i zatvarati trgovačke pozicije i primati ažuriranja tečajeva uživo, grafikone i druge tehničke indikatore.

Moving average (MA) / Pomični prosjek

Indikator koji se učestalo koristi u tehničkoj analizi za identifikaciju i demonstraciju prosječne vrijednosti cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta tijekom određenog vremenskog perioda. MA se koristi da olakša prikaz podataka o cijeni i pomogne potvrditi trendove i smjer cijene. Još je poznato i kao jednostavni pomični prosjek ili SMA. Postoje tri glavna tipa pomičnih prosjeka koji se koriste u području forex trgovanja: jednostavni, ponderirani i eksponencijalni.

MXN

Službena oznaka za meksički pezo.

- N -

NASDAQ

Skraćenica za National Association of Securities Dealers Automated Quotations. To je druga najveća burza u SAD-u i svijetu.

NASDAQ-100

Burzovni indeks koji se sastoji od 100 najvećih nefinancijskih tvrki izlistanih na NASDAQ burzovnom tržištu. Još se naziva i NAS100. Njegov burzovni simbol je NDX. Kliknite ovdje za više informacija o indeksu.

Net Earnings / Neto zarada

Oporezivi dohodak pojedinca, poduzeća ili tvrtke nakon odbijanja izdataka (krediti i porezi). Formula za izračun neto zarade je: ukupni prihod – ukupni troškovi = neto zarada.

Net Position / Neto pozicija

Razlika između dugih(kupovnih) i kratkih(prodajnih) pozicija trgovca u bilo koje vrijeme. Na primjer, ako on/ona ima 4 duge pozicije i 2 kratke pozicije, njegova/njezina neto pozicija bi bila: 4 .- 2 = 2.

Nikkei

Burzovni indeks koji se sastoji od najboljih 225 tvrki (po kapitalizaciji tržišta) kojima se trguje na Tokijskoj burzi. Još se naziva i Nikkei Stock Average, Nikkei 225 ili JPN 225. Kliknite ovdje za više informacija o indeksu.

Ninja

Nadimak za par američki dolar-japanski jen (USD/JPY).

NOK

Službena oznaka za norvešku krunu.

North American Trading Session / Sjevernoameričko vrijeme trgovanja

Počinje od 12:00-13:00 GMT i trajde do 21:00-22:00 GMT. Poznato i kao njujurško vrijeme trgovanja.

NYSE

Skraćenica za New York Stock Exchange(Njujorška burza).

NZD

Službena oznaka za novozelandski dolar.

- O -

OECD

Skraćenica za Organization for Economic Co-operation and Development(Organizacija za ekonomsku suradnju i razvitak).

OPEC Basket

Basket: Ponderirani indeks cijena nafte koji je sakupila Organizacija država koje izvoze naftu (grupa 13 glavnih država koje proizvode naftu). OPEC Basket prosječna cijena nafte je bazirana na proizvodnji i izvozu svake države. Ostala dva glavna pokazatelja su Brent i West Texas Intermediate (WTI) Crude.

Open P&L (Profit & Loss)/Profit i Gubitak

Šta je Open P&L?
Open P&L (Profit & Loss) je financijski izvještaj koji dobijaju trgovci na forexu, a koji zbraja sve otvorene pozicije u pogledu zarađenog profita i pretrpljenog gubitka.

Kako se koristi Open P&L?
Ključ uspješnog trgovanja na forexu je znati kada treba otvoriti ili zatvoriti poziciju. Pažljivom analizom Open P&L-a, trgovac može odrediti koje tržište raste (bullish market), a koje opada (bearish market). Na taj način, trgovci su bolje opremljeni za donošenje informirane odluke povodom strategija za trgovanje na kupovinom ili prodajom.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa Open P&L

 • Bear/Bearish(Prodajno/Opadajuće tržište)
 • Bear Market/ Prodajno tržište
 • Bull/Bullish (Kupovno/Rastuće tržište)
 • Bull Market/ Kupovno ržište
 • Closa a position/Zatvoriti poziciju
 • Open Position/Otvoriti poziciju

Open Position / Otvorena pozicija

Bilo koje trgovanje u koje se ušlo i koje još nije zatvoreno suprotnim trgovanjem. Otvorena pozicija može postojati kao posljedica duge pozicije (poznato i samo kao “kupi”) ili kratke pozicije (poznato i samo kao “prodaj”).

Open Price/Cijena na otvaranju

Šta je cijena na otvaranju?
Cijena na otvaranju, ili kvota na otvaranju (open price, opening quote, opening price), je tržišna cijena aktive na početku trgovačkog dana. Treba napomenuti da cijena određene aktive na otvaranju nije uvijek ista kao cijena iste aktive na zatvaranju prethodne trgovačke sesije. Cjenovne oscilacije u vrijednosti aktive se mogu, što se često i događa, nastaveti čak i kada je tržište zatvoreno, dakle u periodu kada se tom aktivom ne trguje.

Kako se koristi cijena na otvaranju?
Cijena na otvaranju je osnovni pokazatelj kretanja određenog valutnog para u toku dana, stoga ga trgovac može koristiti kako bi odlučio da li ući u kupovnu ili prodajnu poziciju. Uzimanjem u obzir cijene na otvaranju, kao i najviše i najniže cijene u toku dana, trgovci mogu izmjeriti volatilnost valute i razviti strategiju bilo da je u pitanju kupovina, prodaja ili izbjegavanje trgovanja datom valutom.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa cijenom na otvaranju

 • Buy/Kupovina
 • Closing price/Cijena na zatvaranju
 • Day High/Najviša dnevna cijena
 • Day Low/Najniža dnevna cijena
 • Volatility/Volatilnost

Open Trades / Otvorena trgovanja

Bilo koje i sve otvorene kupovne(duge) i/ili prodajne(kratke) pozicije na online trgovačkom računu trgovca.

OTC Market/ Vanburzovno tržište

Što je vanburzovno tržište?
OTC (over the counter) tržište je decentralizirano tržištne na kojem se aktivama, uključujući i neke valute, ne trguje na centraliziranim berzama. S obzirom da vanburzovno tržište nije centralizirano niti ga regulira neki državni organ, često je manje transparentno u odnosu na centralizirana tržišta, a samim tim i rizičnije.

Kako se koristi OTC/ vanburzovno tržište?
Trgovanje na vanburzovnom tržištu slično je trgovanju na centraliziranom tržištu. Trgovci pronađu brokera koji funkcionira kao posrednik između njih i njihovih kolega, kao i sa korporacijama i biznisima kojima se ne trguje na centraliziranom tržištu. Jedna od glavnih razlika između vanburzovnog tržišta i burze ogleda se u tome da su na vanburzovnom tržištu brokeri fleksibilniji u podešavanju cijena kupovine i prodaje. Samim tim, broker može kotirati jednu cijenu jednom klijentu, a drugu cijenu drugom, pa može doći do razlika u spreadu kupovina-prodaja (bid-ask spread).

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa vanburzovnim tržištem

 • Active Market/Aktivno Tržište
 • Bid-Ask Spread/Spread kupovina-prodaja
 • Centralised Market/Centralizirano tržište

Outperform / Nadmašeno

Situacija u kojoj se vjeruje da su vrijednosnica ili financijski instrument profitabilniji od ukupnog tržišta. Poznato i kao “nadmašeno tržište”. Suprotno od podbačeno.

Overnight Position / Prekonoćna pozicija

Trgovanje koje ostaje otvoreno preko noći između dva radna dana.

- P -

P&L Statement / Izvod P&L

Financijski izvod koji sažima ukupne dobitke i ostvarene gubitke od njegovih/njezinih trenutnih trgovačkih pozicija. Poznat i kao “izvod dobitaka i gubitaka”.

P/E

Omjer cijene/zarade.

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Sigurnosni standard o vlasničkim informacijama za financijske organizacije i organizacije koje vrše online transakcije upotrebom glavnih pružatelja kreditnih i debitnih kartica (Visa, MasterCard, American Express, itd.) Upravljan i vođen od strane Internacionalnog vijeća za sigurnosne standarde industrije kartičnog plaćanja, PCI DSS je dizajniran da poveća zaštitu podataka vlasnika kartice i smanji rizike prijevara s kreditnim karticama. Brokerske tvrtke, kao Fortrade, moraju se pridržavati ovog standarda kako bi održali akreditaciju.

Peak / Vrh

Najviša točka (npr. cijene, tečaja, vrijednosti) određene vrijednosnice ili financijskog instrumenta u određeno vrijeme.

Pending Order / Nalog na čekanju

Nalog koji još nije izvršen pa stoga još nije postao aktualno trgovanje. Može, na primjer, biti nalog kojim trgovac pokazuje svoju namjeru kupnje i prodaje financijskog instrumenta, samo kada dođe (dotakne) iznad ili ispod određene razine cijene.

Penny Stocks

Što su penny stocks?

Penny stocks su dionice kompanija čije vrijednosti ne prelaze 5$. Ovim dionicama se trguje na vanburzovnom (OTC) tržištu. U Ujedninjenom Kraljevstvu, pod penny stock spadaju dionice čije cijena ne prelazi 1£.

Kako razumjeti penny stocks?

Trgovanje ovakvom vrstom dionica potpada kao jedno od najrizičnijih. Penny stocks su više dionice špekulativnog tipa. Imajući u vidu da se ovakvom vrstom dionica trguje na OTC tržištima, one ne potpadaju pod striktnu regulaciju kao kod klasičnih burzi, što ove dionice čini podložnim prevarama. Cijena ovih dionica je izrazito volatilna, cjenovna razlika između kupovne i prodajne cijene je veća u odnosu na tradicionalne dionice, što dodaje rizik ovakvoj vrsti trgovanja.
Kao i kod svakih rizičnih investicija, što je veći rizik to je veća mogućnost za potencijalnom zaradom, što trgovanje penny stocks čini pogodnim za investiore koji imaju visoku razinu tolerancije rizika.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa terminom penny stocks:
• Cjenovna razlika (spread) između kupovne i prodajne cijene
• Ugovori za razliku u cijeni
• OTC trgovanje
• Cjenovna razlika

People’s Bank of China (PBC) / Narodna banka Kine

Središnja banka Narodne Republike Kine i druga najveća nacionalna monetarna institucija nakon Središnje banke SAD-a.

Pip

Brojčana točka cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta koji označava najmanju vrijednost za koju se može promijeniti. Kod forexa, većina valuta ima četiri decimalna mjesta pa je zato pip jedna jedinica četvrte decimalne točke(tj. 0.0001 vrijednosti valute). Kod nekih valuta, kao što je japanski jen, pip može biti druga decimalna točka, čime vrijedi 0.01 valute.

PLN

Službena oznaka za poljski zlot.

Portfolio / Portfelj

Kolekcija investicija u posjedu jednog trgovca ili financijskog subjekta.

Position / Pozicija

Neto iznos trgovanja koje ima trgovac na njegovom/njezinom računu u bilo koje vrijeme. Postoje tri tipa pozicija koje trgovac može imati:postojana( tj. bez kupljenih ili prodanih vrijednosnica), duga (tj. više kupljenih vrijednosnica od prodanih) ili kratka (više prodanih vrijednosnica od kupljenih).

Position Size / Veličina pozicije

Iznos vrijednosnice ili financijskog instrumenta koji trgovac kupuje (duga pozicija) ili prodaje (kratka pozicija).

Practice account/Račun za vježbanje

Šta je račun za vježbanje?
Račun za vježbanje, koji se također naziva i demo račun, je identičan regularnom forex računu za trgovanje u svim aspektima osim u jednom – trgovac ne ulaže, zarađuje ili gubi pravi novac. Pruža trgovcima priliku da nauče kako se trguje na forexu i da kroz praksu razviju efikasne strategije za trgovanje bez rizika koji bi morali preuzeti prilikom pravog trgovanja.

Kako se koristi račun za vježbanje?
Mnogi online brokeri, uključujući i Fortrade, nude besplatan račun za vježbanje trgovcima koji se registriraju na njihovim internet stranicama, i “financiraju” račun određenom sumom novca (Fortrade, na primjer, pruža početnu svotu od 100,000$/€ virtualnog novca). Nakon što otvorite nalog, možete započeti sa trgovanjem kao da investirate pravi novac. U početku nije loša ideja trgovati konzervativno. Trgovac koji “investira” nerealistične sume virtualnog novca na računu za vježbu jednostavno zato što nema što izgubiti u pravom životu, nema nikakvu korist od računa za vježbu koji postoji kako bi se razvile efikasne vještine trgovanja prije nego što se uloži pravi novac. Većina stručnjaka i iskusnih trgovaca preporučuju trgovanje na računu za vježbu tokom nekoliko mjeseci prije ulaganja pravog novca. Kliknite ovdje da otvorite Fortrade nalog i možete već danas aktivirati svoj račun za vježbanje.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa računom za vježbanje

 • Broker
 • Position/Pozicija

Premium (Buy/Sell Rate) / Premijska (kupovno/prodajna stopa)

U odnosu na valutna i devizna tržišta, premijska stopa je kamatna stopa koju broker ili brokerska tvrtka navodi u vezi s određenom vrijednosnicom ili financijskim instrumentom kako bi nadoknadio razliku nacionalnih kamatnih stopa.

Previous Close Rate / Prethodni tečaj zatvaranja

Tečaj zatvaranja vrijednosnice ili financijskog instrumenta prethodnog dana trgovanja.

Profit / Zarada

Financijska dobit, posebno razlika između zarađenog iznosa i potrošenog iznosa na trgovanje vrijednosnice ili financijskog instrumenta.

Pullback / Povlačenje

Smanjenje cijene ili potražnje za određenom vrijednosnicom ili financijskim instrumentom (s njegova vrha). Još poznato i kao obrat cijene.

Put/Call Ratio / Omjer prodaje/kupnje

Broj prodaja (opcije za prodaju trgovanih sredstava) u odnosu na broj kupnji (opcije za kupnju trgovanih sredstava). Djeluje kao važni indikator za određivanje općeg trenda tržišta.

- Q -

Quantitative / Kvantitativno

Označavanje ili povezivanje s nečim što je mjerljivo kvantificiranim podacima (tj. objektivna svojstva kao što su iznos, postotak ili omjer)

Quarterly / Kvartalno

Događa se svaka tri mjeseca.

Quote/Price Quotation / Ponuda/Navod cijene

Indikativna procjena troškova kupovine/prodaje određene vrijednosnice ili financijskog instrumenta.

- R -

Rally

Ravnomjerni rast cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta. Obično se odnosi na oporavak od razdoblja pada.

Range / Raspon

Razlika između najviše i najniže cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta tijekom određenog vremena trgovanja.

Rate of Exchange / Tečaj konverzije

Vrijednost jedne valute u svrhe pretvaranje u drugu jedinicu valute. Na primjer, tečaj konverzije eura (EUR) u odnosu na američki dolar (USD).

RBA

Reserve Bank of Australia(Australska banka rezervi), središnja banka Australije.

RBNZ

Reserve Bank of New Zealand(Novozelandska banka rezervi), središnja banka Novog Zelanda.

Realised Gain / Realizirani prinos

Iznos novca zarađen likvidacijom pozicije.

Realised Loss / Realizirani gubitak

Iznos izgubljenog novca zbog likvidacije pozicije.

Resistance Level / Razina otpora

“Vrh” cijene iznad koje je teško očekivati da će tržište, vrijednosnica ili financijski instrument narasti. Suprotno od razine potpore.

Revaluation / Revalvacija

Službena promjena cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta, posebno u vezi valute (gdje označava rast vrijednosti tečaja konverzije). Suprotno od devalvacije.

Rollover Date / Datum prebacivanja

Posebni unaprijed određeni datum na koji se trgovački ugovor prebacuje, a nakon toga se automatski obnavlja od strane brokera ili brokerske tvrtke.

RUB

Službena oznaka za rusku rublju.

- S -

S&P 500 (Standard & Poor’s 500)

Američki burzovni indeks koji uključuje 500 vodećih izvrsnih tvrtki u državi (još se naziva i SPX500). Većina ga smatra vodećim indikatorom burzovnog tržišta SAD-a. Kliknite ovdjeza više detalja.

Segregated Account / Odvojeni račun

Račun kojim se odvojeno upravlja, koji koristi brokerska tvrtka kako bi novac klijenta bio odvojen od njegovih osobnih sredstava.

SEK

Službena oznaka za švedsku krunu.

Sell / Prodaja

Zauzimanje kratke pozicije na trgovačku vrijednosnicu kao što su valutni par, dionica, indeks ili sirovina. Suprotno od “kupi” (ili duga pozicija).

SGD

Službena oznaka za singapurski dolar.

Short Covering / Kratko pokrivanje

Ponovna kupovina vrijednosnice ili financijskog instrumenta koje je ranije prodan (u kratkoj poziciji), kako bi se zatvorila(izlaz) ta pozicija.

Short Squeeze

Šta je short squeeze?
Short squeeze se događa kada trgovci koji su ušli u prodajnu poziciju moraju u veoma kratkom roku zatvoriti poziciju po ceni višoj od one po kojoj su ušli u prodaju na neki finansijski instrument, što izaziva nagli cjenovni skok.
U suštini, short squeeze se javlja kad trgovci predviđaju (ali se to ne dogodi) da bi cijena neke aktive mogla pasti, tako da je prodaju po višoj cijeni uz očekivanje da će je kasnije kupiti po nižoj cijeni. Međutim, ako se dogodi da cijena poraste, neki trgovci mogu podleći panici i zatvarati pozicije po višoj cijeni sa ciljem da ograniče svoje gubitke. Tako, oni uvećavaju tražnju i guraju cijenu te aktive naviše.

Kako short squeeze utječe na trgovce valutama?
Short squeeze je u suštini situacija u kojoj trgovac može umanjiti svoje gubitke, dok u isto vrijeme on sâm potpomaže da predmetno sredstvo ostane nedostupno po nižim cijenama kojima se nadao. Short squeeze nije poželjan za trgovce u bilo kojem kontekstu, ali im može pomoći da izbjegnu nepovoljniju situaciju.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa short squeeze

 • Bull Market/Kupovno Tržište
 • Buy/Kupovina
 • Closa a position/Zatvoriti poziciju
 • Sell/Prodaja

Silver Contract / Ugovor za srebro

Jedna od najaktivnije trgovanih sirovina na tržištu. Standardna trgovačka jedinica za jedan ugovor je 1000 unca. Za više informacija o ovoj sirovini, kliknite ovdje.

Slippage / Podbačaj

Razlika između tražene cijene trgovanja i njegove izvršene cijene. Uglavnom se javlja tijekom perioda relativno visoke tržišne volatilnosti. Fortrade trgovci uživaju u iznimno niskim stopama podbačaja. Kliknite ovdje  za više informacija.

SNB

Swiss National Bank(Švicarska nacionalna banka), središnja banka Švicarske.

Spot

Trgovanje koje zahtjeva hitno rješavanje (u većini slučajeva: dva radna dana nakon izvršenja).

Spread / Cjenovna razlika

Razlika između kupovne cijene(cijena po kojoj broker ili trgovac pristaju kupiti vrijednosnicu ili financijski instrument) i prodajne cijene (cijena po kojoj broker ili trgovac pristaju prodati vrijednosnicu ili financijski instrument).

SSL

Secure Sockets Layer(Protokol za prijenos zaštitno kodiranih podataka). Pruža i održava postojanu konekciju između preglednika i internetskih stranica, omogućujući sigurni prijenos korisnikovih osobnih podataka.

Sterling

Nadimak za britansku funtu (GBP).

Stop Loss (S/L) / Zaustavljanje gubitka

Tržišni nalog koji automatski zatvara poziciju neprofitabilne vrijednosnice ili financijskog instrumenta kada dosegnu određenu cijenu, u svrhu ograničavanja gubitka i sprječavanja podbačaja. S/L se može koristiti i kod dugih(kupovnih) i kratkih(prodajnih) pozicija. Još poznat i kao “zaustavni nalog” ili “tržišni zaustavni nalog”.

Stop Out / Izlaz zaustavljanjem

Razina margine (opisana postotkom) pri kojoj će trgovačka platforma automatski zatvoriti otvorene trgovačke pozicije (počevši od najmanje profitabilne pozicije dok se ne uspostavi uvjet razine margine), kako bi se sprječili daljnji potencijalni gubici.

Support Level / Razina potpore

“Dno” cijene za koju se vjeruje da tržište, vrijednosnica ili financijski instrument neće doseći. Suprotno od razine otpora.

Swap / Zamjena

Šta je swap?
Swap je prekonoćna nadoknada, svojevrsno kreditno zaduženje za otvorenu poziciju preko noći. Iznos odražava razliku kamatne stope centralnih banaka (na osnovu tržišnih stopa i spreada) dva ukrštena sredstva. Swapovi se kreditiraju ili zadužuju jedanom za svaki dan u tjednu, s izuzetkom srijede kad se to čini po tri puta višoj vrijednosti od redovnog iznosa. Naknada za swap se obračunava dnevno u 20:59 sati po GMT.

Kako swap utječe na poziciju trgovaca?
Naknade za swap svakodnevno objavljuju financijski instituti sa kojima Fortrade surađuje i izračunavaju se i utvrđuju u skladu sa različitim kriterijima za upravljanje rizikom i tržišnim uslovima. Premija za swap se obračunava na sljedeći način:

Vrijednost pipa (zavisno od veličine pozicije) * Swap stopa u pipsevima * Broj noći = Swap zaduženje/kredit

Forex primjer:
Ukoliko se otvori prodajna (sell) pozicija na EUR/USD od 1 lota na računu u USD:

 • 1 Lot = 100,000
 • Vrijednost 1 pipa = 10 USD
 • Swap stopa = -3.2839 Points (0.32839 u pipsevima)
 • Broj noći = 1

Swap premija: 10 * 0.32839 * 1 = 3.2839 USD

CFDs primjer:
Ukoliko se otvori kupovna (buy) pozicija na sirovoj nafti za 1 lot (1000 barela) na računu u USD:

 • Swap stopa = -0.3807
 • Vrijednost 1 centa = 10 USD
 • Broj noći = 1

Swap premija: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 USD

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa swap zaduženjem

 • Central Bank (CB)/Centralna Banka
 • Currency Pair/Valutni Par
 • Foreign Exchange/Devizna razmjena
 • Interest Rate/Kamatna Stopa
 • MetaTrader 4 (MT4)
 • Overnight position/Noćno prenošenje pozicije

Swissy

Šta je Swissy?
“Swissy” ima dva značenja u svijetu forexa. Opći termin je tržišni sleng za švicarski franak (CHF). Češće, termin “Swissy” se koristi kao naziv za valutni par USD/CHF, koji mjeri snagu američkog dolara naspram švicarskog franka. Smatra se jednim od glavnih valutnih parova.

Kako se koristi Swissy?
Kao i kod svakog valutnog para, prva navedena valuta je “osnovna valuta” i uvijek je jednaka 1. Druga valuta je “kotirana valuta”, ili “kontra valuta”, i odražava vrijednost jedne jedinice osnovne valute. Na primer, ako je Swissy, za kojeg smo rekli da predstavlja USD/CHF, na 1,01652, to znači da 1 američki dolar iznosi 1,01652 švicarskih franaka. Ako Swissy poraste na 1,02000, to znači da je američki dolar ojačao, jer se jednim dolarom sada može kupiti više franaka nego što je to ranije bilo moguće. Ako Swissy padne na 1,10225, franak je ojačao. Na Fortrade-u, ovde možete naći aktualni trgovački graf Swissy-ja.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa Swissy

 • Base and Quote currencies/Osnovna i kotirana valuta
 • Currency pair/valutni par
 • Major Currency Pairs (Majors)/Glavni valutni parovi
 • USD

SX5E

Simbol za indeks EURO STOXX 50, europski vodeći indeks za Eurozonu.

- T -

Take Profit (T/P) / Uzimanje profita

Tržišni nalog koji automatski zatvara poziciju profitabilne vrijednosnice ili financijskog instrumenta kada dosegne unaprijed određenu razinu cijene koja je zadovoljavajuća za trgovca. T/P se može koristiti i kod dugih(kupovnih) i kratkih(prodajnih) pozicija.

Tenor

Preostalo vrijeme od datuma valute zajma, ugovora ili opcije do datuma isteka.

Three Session System / Sustav tri vremena trgovanja

Devizno tržište je podijeljeno na tri vremena trgovanja : azijsko (ili tokijsko), europsko (ili londonsko) i sjevernoameričko (ili njujorško). Još se naziva i Forex tri.

Tick

Najmanja moguća promjena u cijeni vrijednosnice ili financijskog instrumenta (ili prema gore ili prema dolje).

Trading Amount / Trgovački iznos

Određene sekcije i dijelovi trgovanja. Vrijednost trgovanja odgovara integralnom broju trgovačkih jedinica. Na primjer, ugovori za zlato i srebro se svaki posebno kupuju i prodaju u lot veličinama od 10 i 1000 unca.

Trading Sentiment / Trgovačko mišljenje

Opći i prevladavajući stav trgovca o određenom tržištu, vrijednosnici ili financijskom instrumentu, opisano postocima trenutno otvorenih kupovnih i prodajnih naloga.

Trailing Stop / Pomično zaustavljanje

Zaustavni nalog se koristi za automatsko zatvaranje pozicije na određeni postotak ili decimalnu vrijednost dolara dalje od (iznad/ispod) tržišne cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta. Kao što mu naziv sugerira, zaustavni nalog se “pomiče” ili prati tržišnu cijenu te na taj način osigurava gornje podešavanje zaustavnog okidača (kada je trend tržišta povoljan) i donje podešavanje zaustavnog okidača (kada je trend tržišta nepovoljan).

Trend / Trend

Općeniti smjer tržišta ili cijene vrijednosnice ili financijskog instrumenta. Nazivi “bull” i “bear” se često koriste za opis dva glavna tipa trenda – prema gore i prema dolje.

TRY

Službena oznaka za tursku liru.

TSE

Skraćenica za Tokijsku burzu.

- U -

Underperform / Podbačeno

Situacija u kojoj se vjeruje da su vrijednosnica ili financijski instrument manje profitabilni od ukupnog tržišta. Poznato i kao “podbačeno tržište”. Suprotno od nadmašeno.

Uptrend / Trend rasta

Situacija kod koje svaki uspješni skok ili pad na grafikonu cijene vrijednosnice je veći od onih prethodnih. Suprotna situacija je trend pada.

US Treasury Securities / Američke državne vrijednosnice

Beskamatni dužnički instrumenti koje izdaje Ministarstvo financija SAD-a za financiranje federalnog duga SAD-a. Kod trgovanja CFD-ovima, tri najčešće trgovane državne vrijednosnice su: američka petogodišnja državna obveznica (često simbolizirana kao US5Y), američka desetogodišnja državna obveznica (često simbolizirana kao US10Y) i američka tridesetogodišnja državna obveznica (često simbolizirana kao US30Y).

USD

Službena oznaka za američki dolar.

USDX

Simbol indeksa valute američkog dolara. Kliknite ovdje  za više detalja.

UTC

Koordinirano svjetsko vrijeme. Često se zamjenjuje sa srednjim vremenom po Greenwichu (GMT).

- V -

Volatility / Volatilnost

Tendencija tržišta, vrijednosnice ili financijskog instrumenta da se redovito naglo mijenja.

- W -

Web Trader/Web platforma za trgovanje

Šta je web trader?
Web trader je platforma putem koje trgovci na forexu mogu otvarati i zatvaraju pozicije online, bez potrebe az preuzimanjem (download) software sa interneta. Na ovaj način, trgovci mogu pratiti spread kupovine-prodaje, postaviti Stop Loss i Take Profit naloge i da pratiti svoje pozicije, sadašnje i prošle, koristeći samo svoj internet pretraživač.

Kako se koristi web trader?
Jednom kada trgovac otvori nalog kod brokera kao što je Fortrade, vidjet će linkove koji vode do online platforme za trgovanje. Pritiskom na link, nakon potvrđivanja svog identiteta, trgovac može pristupiti svojoj cjelokupnoj trgovačkoj povijesti koristeći web trader, pregledati sve moguće trgovinske transakcije na kojima može otvoriti poziciju prodaje ili kupovine i proučiti spread kupovine-prodaje(bid-ask spread). Fortrade web trader možete pronaći ovdje.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa web trader-om

 • Bid-Ask Spread/Spread kupovine-prodaje
 • Broker
 • Buy/Kupovina
 • Sell/Prodaja
 • Stop Loss/Nalog “Zaustavi gubitak”
 • Take Profit/Nalog “Uzmi profit”

Weighted Moving Average (WMA) / Ponderirani pomični prosjek

Tip pomičnog prosjeka koji daje više značaja nedavnim promjenama cijene od eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA), odnosno reagira vrlo brzo na potencijalne trendove tržišta.

WTI sirovina (CL):

Laka sirova nafta koje se koristi kao mjerilo u formiranju cijene nafte (još se naziva US OIL). Vadi se iz naftnih polja u zapadnom Texasu i služi kao glavno mjerilo za cijene američke sirove nafte. Ostala dva glavna pokazatelja u svijetu su Brent i OPEC Basket.

- X -

XAG

Službena standardna oznaka za 1 uncu srebra (smatra se valutom). Klikniteovdje  za više detalja.

XAG/USD

Tečaj konverzije srebra u američki dolar.

XAU

Službena standardna oznaka za jednu uncu zlata (smatra se valutom). Kliknite ovdje  za više detalja.

XAU/USD

Tečaj konverzije zlata u američki dolar.

- Y -

Yard

Slengovski izraz valutnog tržišta za milijardu jedinica valute. Potječe od francuske milijarde.

Yield / Prinos

Stopa povrata na vrijednosnicu ili financijsku investiciju (uglavnom isplaćeno u obliku dividendi i izračunato na godišnjoj razini).

Da li ste znali?
Učenje o Forexu i trgovanju CFD-ovima vam može donijeti mnoge koristi, uključujući bolje rezultate. Ako ste spremni započeti trgovati na Fortrade, samo kliknite na gumb ‘Trguj sada’.
CFD-i su kompleksni instrumenti i nose visoku razinu rizika od brzog gubljenja novca zbog upotrebe poluge. 81% retail klijenata gubi novac trgujući sa ovim providerom. Razmislite da li razumete kako CFD-i funkcioniranu i možele li sebi priuštiti visok rizik od gubljenja novca.