Vaši računi za trgovanje
Možete vidjeti sve vaše postojeće demo i prave račune koji su registrirani uz vašu adresu elektroničke pošte.
Možete također i pregledati aktivne i pasivne informacije koje su povezane s vašim postojećim računima.
Broj računaVrsta računaValutaStatus računa
DemoRealniNeaktivanAktivan
CFD-i su kompleksni instrumenti i nose visoku razinu rizika od brzog gubljenja novca zbog upotrebe poluge. 81% retail klijenata gubi novac trgujući sa ovim providerom. Razmislite da li razumete kako CFD-i funkcioniranu i možele li sebi priuštiti visok rizik od gubljenja novca.