CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 84% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 83% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

Politika i procedure tvrtke

Poduzimamo sve da budemo transparentni u našem poslovanju te smo zato ispod izlistali sažetke i potpune verzije za preuzimanje svih dokumenata s politikom i procedurama naše tvrtke.

Procedura prigovora
Naša procedura postupanja s prigovorima odražava Fortradeovu obvezu za postupanje s izrazima nezadovoljstva dobivenih od korisnika, u skladu sa smjernicama o postupku i rješavanju od strane
Obrazac za isplatu
Obrazac potreban za isplatu sredstava putem bankovnog prijenosa. Provjerite da je ovaj obrazac ispunjen u potpunosti te da je potpisan.
Politika margine
Fortradeova politika o margini i zatvaranju margine.
Procedura prigovora
Naša provedba prigovora je odraz obveze koju Fort Securities ima prilikom obrade izraza nezadovoljstva koje primimo od klijenata.
Obrazac za isplatu
Obrazac potreban za isplatu sredstava putem bankovnog prijenosa. Provjerite da je ovaj obrazac ispunjen u potpunosti te da je potpisan.
Bonus
Opis uvjeta i pravila za svaki bonus.
Politika margine
Fortradeova politika o margini i zatvaranju margine.
Pravila najboljeg interesa za klijente i izvršavanja naloga
Ovaj sažetak Pravila najboljeg interesa klijenata i izvršavanja naloga je potreban kako bi se poduzeli svi neophodni koraci za postizanje najboljeg mogućeg rezultata (najboljeg izvršavanja) u korist naših Klijenata, kako prilikom izvršavanja naloga Klijenata, tako i prilikom primanja i prenošenja naloga za izvršenje.
Pravila o kategorizaciji klijenata
U ovom je dokumentu prikazano kako definiramo Klijente u jednu od sljedeće tri kategorije: maloprodajni, profesionalni ili Pogodne protustranke.
Postupak podnošenja pritužbi
Naša žalbena procedura odražava posvećenost Fortrade Cipra rukovanju izraza nezadovoljstva koje primimo od klijenata u skladu sa smjernicama Ciparske Komisije za vrijednosnice i burze (CySEC).
Pravila o sukobu interesa
Fortrade Cipar Ltd. je posvećen poštenom, pravednom i profesionalnom djelovanju u najboljem interesu njegovih Klijenata, a posebno se pridržava principa koji su navedeni u gornjem Pravilniku prilikom pružanja investicijskih usluga i drugih pomoćnih servisa koji su povezani s investicijskim servisima.
Fond za kompenzaciju ulagača
Cilj ICF-a je osiguravanje odštetnih zahtjeva osiguranih Klijenata prema članovima ICF-a koje se izvršava isplatama kompenzacija u slučajevima kada dotični član je nesposoban za to, zbog svoje financijske situacije i kada se ne čini mogućim da će doći do bilo kakve realne mogućnosti poboljšanja gore navedene situacije.
Pravila o zaštiti privatnosti
Kao dio postupaka Fortrade Cipar Ltd.-a za osiguravanje daljnjeg održavanja najviših standarda profesionalnog integriteta i etičkog ponašanja, Fortrade Cipar je prihvatio ova Pravila privatnosti za upravljanje osobnim podacima na otvoren i transparentan način.
Obrazac za isplatu novčanih sredstava
Obrazac koji je potreban za isplatu novčanih sredstava putem Bankovnog transfera. Molimo vas da provjerite da ste obrazac u potpunosti popunili i potpisali.
Bonus
Opis uvjeta i pravila za svaki bonus.
Obrazac bankovnog prijenosa
Obrazac bankovne doznake na bankovne račune.
Obrazac za isplatu novčanih sredstava
Obrazac koji je potreban za isplatu novčanih sredstava putem Bankovnog transfera. Molimo vas da provjerite da ste obrazac u potpunosti popunili i potpisali.
Prijavite se besplatno odmah
Napravite demo račun i vježbajte bez rizika koristeći virtualni novac