Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Saldo konta

Saldo konta

Kwota pieniędzy na koncie na początku dnia roboczego, obejmująca m.in. wszystkie wpłaty, wypłaty i/lub inne środki pieniężne i ich ekwiwalenty (=aktywa minus zobowiązania). Jeśli handlowiec postanowi zamknąć otwartą pozycję, saldo konta zostanie zmienione zgodnie z kwotą jego/jej zysku lub strat.

- S -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.