Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Scentralizowany rynek giełdowy

Scentralizowany rynek giełdowy

Krajowa lub lokalna giełda, na której papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane są po cenach stałych bez jakiegokolwiek wpływu ze strony konkurencyjnego rynku. Podane ceny papierów wartościowych notowanych na rynku stanowią tylko cenę, która jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy chcą kupić lub sprzedać pewne zabezpieczenie finansowe. Do głównych scentralizowanych rynków giełdowych na całym świecie zalicza się rynki akcji, takie jak TSE, giełdy papierów wartościowych i towarowe, takie jak CME i ASE. Rynku walutowy, odmiennie, jest rynkiem zdecentralizowanym, ponieważ nie ani ma jednego, fizycznie określonego miejsca, dokąd inwestorzy mogą udać się w celu handlu na walutach.

- S -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.